Abundandta - vystoupající mistr hojnosti - Prosinec 2023

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Abundandta

Úvod

Jako lidé procházíme na této Zemi tolika výzvami. Ale pokaždé, když hledáme božský zásah od Boha. Skrze modlitby věříme, že žádná modlitba není před Bohem ignorována ani popřena. Aby Bůh mohl svou práci vykonávat dokonale, má své spolupracovníky, včetně archandělů a nanebevzatých mistrů, jako jsou Abundandta . Už jste se někdy setkali s pojmem vzestupný pán? Tento termín je velmi běžný, pokud jde o věci spojené s duchovními záležitostmi, léčením energie a vzestupem.

Nanebevzatí mistři jsou bytosti, které byly kdysi lidské, stejně jako nás všechny. Jejich fyzické tělo již neexistuje. Mohou snadno souviset s frustracemi, kterým lidé procházejí. Nanebevzatí mistři jsou pro nás velmi dobře informovaní, abychom z nich vyťukali kousky moudrosti. Jelikož zde byli fyzicky a zažili omezení a nyní jsou součástí velké síly vyšších dimenzí, dokonale je propojují.

Božská říše naznačuje, že vzestoupení mistři budou pracovat s každým z nás a budou nám dávat vedení, když nás zasvěcují k vzestupu. Chcete-li se s nimi spojit, stačí se podívat na svou situaci a během zpěvu nebo modlitby zmínit jméno bytosti. Bůh je poslal, aby uzákonili svůj plán míru zde na zemi. Název Abundandta lze přeložit tak, že znamená hojnost. Je vzestoupeným pánem hojnosti.

Pokyny společnosti Abundandta k dosažení prosperity

Abundandta vám může poskytnout skvělý obchodní úsudek. Mnoho lidí podniká, aniž by věděli, co je čeká. Buď podnikají se ztrátami, nebo se obchod zhroutí.

Abundandta je zde, aby vás vedla, jak vybrat dobrý obchodní podnik a jak promítnout jeho budoucí výsledek. To vám při podnikání usnadní práci a zbaví vás negativní energie, která přichází se stresem.

Může z vás udělat velmi bystrou mysl. Mít vědomou mysl je přání každého. Ostře smýšlející lidé dělají ostrá rozhodnutí. Bůh si nepřeje, abychom byli pošetilí, a tak nám dává Abundandtu, aby nás neustále udržovala ve střehu. To vám může být velmi užitečné, zejména na pracovišti, kde potřebujete činit klíčová rozhodnutí.

Abundandta vás může vést k dosažení vysokého pocitu odpovědnosti, protože díky zodpovědnosti se váš život vyplatí žít zde na zemi. Neopatrný život je plýtváním Božím darem pro vás. Všichni budeme odpovídat za talenty a dary, které nám Bůh dal v nebi. Abundandta vám také může pomoci ocenit dobré věci tohoto života.

Abundandta nám může pomoci ocenit dům a rodinu

Už jste někdy měli dlouhý den v práci nebo ve svém každodenním zapletení a chtěli byste si jen odpočinout domů? Abundandta nám říká, že pokojný domov je požehnaný domov. Dobrý domov a dobrá rodina pro nás znamená hodně. Měli byste se snažit zajistit, aby váš domov byl bezpečný, klidný a vyrovnaný. Toto prostředí vám umožní užít si společnost vaší rodiny a přátel. Děti vyrůstají, aby ocenily dar rodiny v klidném domově.

Připomíná nám, abychom nekonečně milovali své rodiny. Jsou to lidé, kteří z nás dostávají to nejlepší. Partner v manželství je jako sloup, který vás drží, abyste stáli pevně. Tento vzestupný mistr nám připomíná respektovat naše partnery a vždy brát v úvahu jejich názory.

Pomůže vám také, abyste byli schopni převzít své povinnosti v domácnosti. Budete mít sebevědomí přijít se svými vlastními názory a zaujmout při rozhodování stanovisko.

Abundandta

Vaše rodina by se na vás měla spolehnout. Když jim dáte slovo, očekávají, že od vás udělají maximum, abyste splnili svou odpovědnost. Abundandta chůze s vámi vám pomůže zazářit ve vaší rodině a zapadnout do bot. Obdiv přijde do vaší cesty, pokud jste schopni udržet svůj konec vyjednávání.

Abundandta: Závěr

Abundandta nás varuje, abychom si za každou dobu nevytvářeli zvyk být nezávislí ve svém myšlení. Říká nám, že by pro nás nemělo být obtížné přijímat pomoc od ostatních v době, kdy ji potřebujeme.

Díky silnému pocitu odpovědnosti vám Abundandta může pomoci, abyste se neobávali. Starosti vám způsobí pouze duševní zmatek.

Zjistěte Svůj Počet Andělů