Vzduchový prvek v astrologii - Duben 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

ArielB Zanechat komentář

Podíl

Elements In Astrology: Air

V astrologii se říká, že tvoří čtyři obecné prvky, které tvoří svět kolem nás. Těmito prvky jsou voda, vzduch, oheň a země. Všechny tyto prvky jsou stejně důležité jako ostatní. Jejich vlastnosti pomáhají vyrovnat se navzájem a udělat něco krásného.

Tyto elementární charakteristiky se nepoužívají jen v doslovném smyslu, ale v symbolickém smyslu. Astrologové také často používají tyto prvky.

Tento článek se bude zabývat symbolikou vzdušného prvku v astrologii a pojmenovat letecké značky. Bude také diskutovat obecnou reakci, když se vzduchové znamení zvěrokruhu a další elementární znamení sejdou.

Symbolismus vzduchu v astrologii

Vzduch lze považovat za vzduch, který lidé potřebují dýchat, nebo za vítr. Kvůli jeho dvojímu významu, uvnitř elementu vzduchu je nějaká odlišná symbolika. Na vzduch lze nahlížet jako na symbol života, protože závisí na tom, jak na něm budeme žít. Vzduch může také symbolizovat neviditelnou víru.

Nevidíme vzduch, ale potřebujeme to. Nevidíme boha, ale mnoho lidí věří, že jeden existuje. Vzduch je čistý a čistý, symbolizovaný oběma těmito vlastnostmi. Když je vzduchový prvek definován jako vítr, může symbolizovat pohyb a aktivitu. Tímto pohybujícím se vzduchem může být také symbolizována komunikace a moudrost. Na rozdíl od Země je vzduchový prvek něco pasivního, pokud se o něm uvažuje ve větru.

Vzduchové znamení zvěrokruhu

Protože existuje dvanáct různých znamení zvěrokruhu a čtyři různé prvky, má každý prvek ve své skupině tři sluneční znamení. Hvězdné značky ve vzduchové skupině jsou prý spíš spojeny se symbolickými významy vzduchu než s jakýmkoli z ostatních tří prvků. Znaky ve vzdušné skupině jsou Blíženci, Váhy a Vodnáři.

Jak vzduchové signály interagují s jinými elementárními signály

Charakteristika prvků vzduchu a vody

Vzduch a voda společně vytvářejí vzájemně prospěšný tým. Tyto elementární typy znamení jsou skvělé, když si pomáhají navzájem se svými pocity a pomáhají si navzájem dosáhnout některých svých cílů. Pravděpodobně se většinou dobře vydají. Mohou mít mezi sebou hluboké pouto na osobní úrovni. Nemusí mít hodně podnikání dělat dohromady ačkoli.


Jaká barva odpovídá vaší osobnosti?
Vyzkoušejte kvíz nyní !!

Symbolické významy vzduchu a ohně

Vzduch a oheň společně si také mohou navzájem pomáhat růst. Oheň je vysoce kreativní znamení a vzduch může pomoci poskytnout ohnivým znamením motivaci, kterou potřebují, aby dosáhli toho, co chtějí udělat. Oheň je všude v jejich myšlenkách a vzduchové značky jim mohou pomoci je zorganizovat. Musí se však snažit, aby nebyli majetní, aby potlačili známky ohně.


Což pro vás funguje lépe
Vlevo nebo vpravo? Vyzkoušejte nyní!

Osobnost vzduchu a Země

Když se spojí znamení vzduchu a země, mají tendenci se navzájem vyvažovat více než cokoli jiného. Země je téměř vždy zaměřena a vzduch jim pomáhá zvedat je a ukazovat jim, že je více než jen zaměření. Země může také pomoci, aby se vzduch cítil více soustředěný a pomohl jim dosáhnout více těchto cílů. Tyto dva typy horoskopů si mohou navzájem značně pomoci, prostě se musí snažit, aby se navzájem příliš nezlobily svými rozdíly.

Astrologie vzduchu a vzduchu

Dvě vzduchové značky jsou lepší než jedna! Když se spojí dvě letecké značky, musí se spolu dobře bavit. Mohou si navzájem sdílet cíle a sny. Mohou si navzájem rozumět lépe, než by dokázaly ostatní elementární typy. Společně pravděpodobně vydělají nejlepší přátele.

Pokud se chcete dozvědět více o prvcích nebo znamení zvěrokruhu, pak si můžete přečíst další podobné články zde na stránkách SunSigns.Org.

astrologické ryby 2017

Zjistěte Svůj Počet Andělů