Ukotvit symbolické významy - Únor 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Leah M. Bostwick Zanechat komentář

Podíl

Ukotvit symbolické významy

1010 twin plamen unie

Obrázek kotvy je víc než jen populární tetování námořníků. Jeho samotný tvar hovoří zázraky symbolismu. Například zakřivený půlměsíc podél dna je symbolem ženské energie, „jin“ v asijských systémech víry. Stejně tak je svislá tyč spárována s mužskou „jangovou“ energií.

Tvar kotvy pak může být symbolizován jako znamení obou dualit a harmonií nalezených ve vesmíru. Pokud jde o obecná témata, jejich kotva má mnoho, z nichž mnohé jsou zvláště důležité pro milovníky vody a cestovatele. Dobrým příkladem je vytrvalost a všechny vodní útvary.

Stabilita je také ideální věc, když jste na lodi uprostřed oceánu. Ukotvení však může mluvit s každou osobou o věcech, které se vyskytují v každodenním životě. Mezi tyto obecnější významy patří zvýšený pocit naděje, štěstí (zejména při cestách), věrnost a pravda, bezpečnost a spása.

Starověký symbol ukotvení

Symbol ukotvení byl nalezen v mnoha starověkých uměleckých dílech minulých kultur. Ve staroegyptském umění představovala kotva také pohlaví. Výkresy a rytiny byly nalezeny u hadů tvořících horní polovinu kotvy. Jedná se o silně falický symbol, protože je dokonale vztyčený. Zakřivení dole tvoří doplněk mužského tvaru: ženského tvaru.

posvátné číslo 33

Máte dobrou karmu?
Vyzkoušejte kvíz Karma !!

význam čísla 0

Půlměsíc je také synonymem tvaru měsíce, který je v přírodě silně ženský a plodný. Když se spojí dohromady, aby vytvořily kotvu, tyto dvě symbolické entity tvoří plodnou dvojici schopnou plození. Význam kotvy tak lze vnímat jako symbol stvoření.

Umění renesance také zobrazovalo kotvy, zvláště v doprovodu delfínů. Pro obyvatele námořnictva to bylo interpretováno jako zmírňující rychlost (delfín) s odporem (kotva). Delfíni jsou představiteli našich bezstarostných zábavných stránek, zatímco kotvy nám připomínají uzemnění a nezapomínáme na naše povinnosti. V tomto vztahu kotvy působí jako stabilizátor. Kombinace těchto dvou symbolů nám připomíná praktickou rovnováhu mezi rychlým, impulzivním jednáním a reakcí se zdravým úsudkem.

Symbolické významy kotvy a bohyně bohyně

Několik bohů a bohyní starověkých mytologií mělo také symboliku se silnou kotvou. V římské tradici byl mořský bůh Neptun s ním přirozeným párem. On byl také věřil vytvořit a ovládat bouře a třást Zemi. Jeho řecký protějšek byl jmenován Poseidon, o kterém bylo známo, že je proti Zeusovi velmi temperamentní a vzpurný.


Jaká barva odpovídá vaší osobnosti?
Vyzkoušejte kvíz nyní !!

kariéra Gemini 2016

Starověcí Řekové také věřili v napůl mužské, napůl rybářské božstvo, Tritona, který měl nějakou schopnost ovládat vody úderem jeho lastury. Ran, stará norská mořská bohyně, věřil, že tahá po mořských kotvách a upozorňuje námořníky na nepříznivé počasí a bouřlivé vody před sebou.


Což pro vás funguje lépe
Vlevo nebo vpravo? Vyzkoušejte nyní!

Dokonce i Hindové měli oficiálního boha oceánů. Varuna se postaral o ty, kteří zemřeli na moři, se svou schopností učinit ty nejušlechtilejší z lidí nesmrtelné.

Na druhé straně křesťané a Židé měli poněkud odlišnou představu symboliky ukotvení. Jak se kotva poněkud podobá kříži, křesťané věřili, že toto znamení jim přinese spasení poté, co zaplatí náležitou oběť, jako je Kristus.

Během prvních let křesťanství bylo docela riskantní vyznávat vaši víru, protože Římané nebyli velkými fanoušky vlivu, který měl muž, který popravili, na své poddané. Kotvy byly používány jako symboly místo křížů, takže člověk mohl být skrytě identifikován jako křesťan. Židé viděli kotvu jako připomínku Boží všudypřítomnosti a pokorné uzemňovací povahy.

Ačkoli kotva má silné historické kořeny, její interpretace je na vás, abyste se rozhodli. Z těchto kontextů můžete vzít základní základ a použít je jako výchozí bod pro vlastní osobní zkoumání toho, co pro vás symbolický význam kotvy znamená.

Zjistěte Svůj Počet Andělů