Archanděl Ariana - archanděl dětí - Únor 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Archanděl Ariana

Úvod

Archandělé, jako např Archanděl Ariana , jsou duchovní bytosti, které nám sdělují o Boží vůli. Jsou to Boží poslové. Každý archanděl nese s sebou své specifické vlastnosti a vlastnosti Boha, stvořitele. Nesou s sebou nesmírné božské světlo a lásku, které zlepšují náš život. Slouží podle Boží vůle, a to jak v nebi, tak na zemi.

Posláním archandělů je sloužit a pomáhat lidstvu. Mnoho náboženství na světě uznává přítomnost andělů v každém aspektu jejich života. Archandělé jsou bytosti, které existují mimo čas a prostor. Znají vaši minulost, přítomnost a budoucnost; proto jsou schopni nám nabídnout mocné vedení a osvícení.

Existuje mnoho archandělů do té míry, že lidé nevědí o existenci některých z nich. Ariana archanděl je jedním z mnoha archandělů, kteří podle božské vůle pomáhají lidstvu.

Archanděl Ariana: Insight

Ariana je známá především jako „archanděl dětí“. Pracuje na ochraně dětí před újmou. Archanděl Ariana je hlavním strážným andělem zvláštních dětí, tj. Dětí narozených se zdravotním postižením nebo se zvláštními potřebami nebo schopnostmi. Archanděl Ariana pomáhá lidstvu vidět světlo a lásku, které děti svým zvláštním darem mohou světu nabídnout. Pracuje na tom, aby otevřela oči lidstva před výhodami, které mohou zvláštní dary těchto dětí světu přinést.

Ariana je také spojena s minerálním a krystalickým královstvím. Proto se jí také říká „Křišťálový archanděl“. Povzbuzuje nás, abychom na život pohlíželi z jiné perspektivy, která nám přinese radost, štěstí a naplnění. Povzbuzuje nás, abychom otevřeli naši mysl možnosti, že se v našich životech projeví větší věci.

Tento archanděl nese svou uklidňující energii, která nám jako lidem pomáhá překonávat výzvy a přijímat skutečnost, že se všechno děje z nějakého důvodu v našem životě. Bůh má s námi velké plány. Pracuje na tom, aby se nám dařilo a staly se skvělými. Jediné, co musíme udělat, je přijmout jeho vedení a ochranu prostřednictvím spojení s Jeho anděly.

horoskopy pro lásku Blíženců

Role archanděla Ariana hraje v našich životech

Archanděl Ariana nám dává pochopit, že každý z nás má různé dary a talenty, které musíme použít, abychom pozitivně ovlivnili svět. Pomáhá nám uvědomit si náš potenciál a velké věci, které můžeme udělat, abychom pozvedli náš život i životy ostatních. Chce, abychom pokračovali v práci na věcech, pro které jsme vášniví, aniž bychom se vzdali. Vzdát se není možné, pokud Archanděl Ariana ovlivňuje váš život tak či onak.

Dvojplamen archanděla Ariany je Archanděl Nathaniel . Stejně jako její plamen Twin pracuje i Archangel Ariana s krystaly, drahými kovy a vzácnými minerály, které nám pomáhají porozumět a využívat hojení krystalů. Otevírá nám také oči samoléčebnými metodami, které nám pomáhají udržovat zdraví a pohodu pod kontrolou.

Ariana Archangel vede speciální nebo postižené děti. Zajišťuje, aby tyto děti získaly náležitou lásku a pozornost od svých opatrovníků nebo rodičů. Pracuje na ochraně těchto dětí před poškozením. Tolik lidí se cítí Bohem zatěžovaných a nemilovaných, když do rodiny přivítají dítě se zvláštními potřebami. Ariana jim dává naději, že se věci obrátí k lepšímu, a Bůh zajistí jejich potřeby.

archanděl ariana

Archanděl Ariana: Závěr

Archanděl Ariana ostře chrání děti se zvláštními potřebami, když čelí újmě. Je její odpovědností zajistit, aby k nim nedošlo. Je strážným andělem, na kterého se můžeme spolehnout, aby nám ukázal lásku našich zvláštních dětí a světlo, které osvětlují do světa.

Tento archanděl také pracuje na zajištění toho, abychom dosáhli našeho nejvyššího potenciálu v životě. Pošle nám pomoc a podporu, kterou potřebujeme, abychom zůstali na správné cestě a plnili náš božský životní účel a poslání duše. Jediné, co chce, je, aby lidstvo učinilo svět lepším místem.

leo graf narození

Archanděl Ariana je dobře obeznámen se všemi aspekty léčení krystalů. Hojení krystalů podporuje tok dobrých a pozitivních energií do našich životů. Každý krystal dostupný na světě má své vlastní léčivé schopnosti pro tělo, mysl i duši. Hojení krystalů pomáhá zbavit tělo a mysl negativních energií pro emocionální a fyzické výhody.

S archandělem Arianou v našich životech jsme si jisti, že naše děti budou chráněny. Budeme žít život, který chceme, dokud budeme dbát na její poselství a budeme dělat, jak chce Božská říše. Povzbuzuje nás, abychom získali větší životní perspektivu a žili účelně a záměrně. Archanděl Ariana bude provázet a pomáhat zvláštním dětem, dokud budou žít.

Zjistěte Svůj Počet Andělů