Archanděl Haniel - Boží milost - Únor 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Archanděl Haniel

Úvod

Jméno archanděla Haniela znamená „Boží milost.“ Je andělem intelektuální činnosti. Haniel vládne Měsíci a planetám Saturn a Venuše. Pracuje na oranžovém „paprsku logiky“ a bílém „paprsku čistoty.“ Archanděl Haniel se také spojuje s barvou tyrkysové, která představuje „věk vodnáře“. Energie a vibrace tyrkysové barvy nás povzbuzují k hledání duchovního osvícení a vnitřní moudrost.

Archanděl Haniel umožňuje božskou komunikaci mezi lidstvem a Bohem, protože je andělskou bytostí duchovní síly, krásy a milosti. Haniel, který působí jako prostředník mezi lidstvem a božskou říší, může do vašeho života vnést mocné energie, které vám umožní rozšířit vaše vědomí a zažít vyšší úrovně duchovní moudrosti a božské pravdy.

Archanděl Haniel: Insight

Archanděl Haniel pomáhá překládat božská poselství do jasných slov a vibrací, kterým mohou lidské bytosti rozumět. Haniel se jeví jako ženská přítomnost mnoha lidí na světě. Je spojována s Měsícem a Venuší. Haniel nabízí podporu ženám při všech fyzických změnách, ke kterým na jejich tělech dochází. Dohlíží také na energie a vibrace psychických schopností.

Haniel Archangel je jedním z deseti sefirotů. Sephirots jsou archandělé reprezentovaní jako větve ve Stromu života. Každý z deseti sefirotů má důležitou roli, kterou hrají při pomoci lidstvu. Haniel je „anděl radosti“ a pomáhá nám porozumět přirozenosti Boha, přirozenosti Boží, která převyšuje čas a prostor.

Tyrkysový paprsek, s nímž se Haniel spojuje, představuje její schopnost vyvážit božské říše s říší fyzickou. Tyrkysový paprsek vám pomůže přinést do vašeho života radost. Haniel vás povzbuzuje, abyste našli rovnováhu a stabilitu, která vám zajistí plnohodnotný život. Díky oddanosti vedení archanděla Haniela budete moci získat duchovní moudrost, která vás provede životem.

význam 101

Anděl intuice

Někteří lidé věří, že archanděl Haniel byl jedním z andělů, kteří doprovodili Enocha do nebe, kde se později stal archandělem Metatronem. Haniel rezonuje s přírodním léčením pomocí rostlin dostupných v přírodě, osvětlení a intuice. Pomáhá s pozitivními změnami a novými začátky, které nám umožňují zlepšovat a zlepšovat náš život. Povzbuzuje nás, abychom zůstali v rovnováze, zatímco v našich životech probíhají přechody všeho druhu.

Haniel přináší inspiraci do našich životů. Je andělem intuice. Povzbuzuje nás, abychom naslouchali našim instinktům a následovali naše srdce. Haniel Archangel učí důležité lekce duality, polarity a duchovního uzdravení. Pomáhá odhalit ztracená tajemství přírodních léčivých prostředků, jako jsou rostliny, krystaly, lektvary a prášky.

Role archanděla Haniela hraje v našich životech

Archanděl Haniel přináší do vztahů mír a harmonii. Přináší milost všem situacím, kterým v životě čelíme. Umožňuje nám ocenit krásu, která je ve věcech, které nás obklopují. Haniel se snaží zbavit svět negativních energií, které brání růstu a rozvoji ve všech aspektech života.

Haniela musíte zavolat, když máte pocit, že chcete být ladný ve všem, čím procházíte. Vnese do vašeho života světlo a lásku, která vám umožní pozitivně přijmout vše, co se ve vašem životě děje. Připomíná nám, že všechno, co se s námi děje, se děje z nějakého důvodu, protože nad tím nemáme žádnou kontrolu.

Haniel nás vede k tomu, abychom v životě podnikli příslušné kroky, které nám přinesou radost a štěstí. Vede nás také na naší duchovní cestě a poskytuje nám veškerou pomoc, kterou potřebujeme k naplnění našeho skutečného životního cíle a poslání duše. Povzbuzuje nové způsoby myšlení a naléhá na nás, abychom hledali v sobě a našli své osobní pravdy.

Zaměřte se na osobní růst

Osobní růst je pro archanděla Haniela důležitý. Chce, abychom pracovali na tom, abychom se zlepšovali. Pomáhá žít v přítomném okamžiku a dělat vše pro to, aby žil skvělý život. Musíte znát své pravdy, abyste mohli stát a mluvit za sebe. Archanděl Haniel vám říká, že nemůžete znát své pravdy, pokud sami sebe neznáte dobře. Skutečné poznání sebe sama vám umožní žít život čestně a čestně.

anděl číslo 958

Archanděl Haniel zvyšuje naši víru, sebevědomí, vnitřní moudrost a vnitřní sílu. Povzbuzuje nás, abychom se o sebe starali zdravým životním stylem. Máme odpovědnost za sebe, abychom zůstali zdraví a vyvážení v životě. Povzbuzuje nás, abychom naplnili svůj nejvyšší potenciál a oddávali se věcem, které nás dělají šťastnými.

archanděl haniel

číslo 23 v numerologii

Haniel archangel vám pomůže rozlišit mezi vašimi pocity a emocemi a pocity ostatních. Buďte přítomni pro své blízké a chraňte je před újmou. Pomáhá ženám během jejich menstruačních cyklů. Pomáhá zmírňovat křeče a připomíná ženám, aby si každý měsíc vedly záznamy o svých cyklech. Požádejte o radu a pomoc Archanděla Haniela, když prožíváte hormonální nerovnováhu, která frustruje váš život. Haniel také pomáhá tělu najít rovnováhu během těhotenství a po něm.

Archanděl Haniel: Závěr

Haniel pomáhá odhalit naše skryté talenty a dary. Tyto talenty a dary nám pomohou na naší životní cestě a naší misi duše. Připomíná nám, abychom používali starodávnou moudrost k tomu, aby věci v našich životech fungovaly k lepšímu. Má pravomoc používat přírodní léčení k obnovení zdraví mnoha lidí na světě. Archanděl Haniel také podporuje lásku, mír, rovnováhu a přátelství.

Archanděl Haniel spolupracuje s lidmi, jejichž jediným účelem je sloužit ostatním. Pošle nám veškerou pomoc, kterou potřebujeme, abychom mohli změnit svět. Pomáhá nám spojit se s lidmi z celého světa prostřednictvím humanitárních příčin. Haniel pracuje na ochraně lidstva před jakoukoli formou újmy.

Archanděl Haniel dobře rezonuje se zdravím žen. Rozumí ženskému tělu a může pomoci s jakýmkoli problémem. Pomáhá nám uvolňovat negativity z našich životů. Haniel nás povzbuzuje, abychom se soustředili na pozitivní energie a změny, které změní náš život k lepšímu. Haniel přináší světlo do temných míst našeho života.

Povzbuzuje nás, abychom přijali naše silné stránky a využili je k uskutečnění změn ve světě. Povzbuzuje nás, abychom si ctili své pravé já a usilovali o nastolení míru ve světě. Haniel úzce spolupracuje s Archangels Uriel a Metatron a mistrem Hilarionem. Její Twin Flame je Lady Radiant One / Lady Clair. Hanielův ústup je nad horskými pásmy Puno v Peru.

Zjistěte Svůj Počet Andělů