Archanděl Seraphiel - náčelník Seraphimu - Listopad 2022

Archanděl Seraphiel

Úvod

Název Archanděl Seraphiel znamená „náčelník Seraphim.“ Je to proto, že je známo, že se stará o Serafíny v nebi. Jeho přítomnost se projevuje barvami žlutá, bílá a zlatá. Pokud jde o energii, je velmi klidný, ale lze také vycítit velikost síly, kterou má. Je schopen nám pomoci najít naši pravou duchovní cestu a přiblížit nás k božskému zdroji.

Tento archanděl rezonuje s měsíční magií, přílivy, odlivy, ročními obdobími a fázemi života. Dalším faktem tohoto anděla je, že je ‚velmi ohnivý '. Je tomu tak proto, že jeho plameny neodolá žádná forma nečistot. Pokud si myslíte, že váš život je tak nečistý, Seraphiel vám pomůže očistit ho a očistit. Může vám pomoci zbavit se všech škodlivých látek a energií, které vám brání v životě.

Na naší duchovní cestě je víra velmi důležitá, aby nám pomohla dosáhnout našeho osudu. Někteří lidé málo věří. Pokud budou moci zavolat Seraphiela, pomůže jim posílit jejich víru a budou moci žít dobrý život plný míru. Pomůže vnést do jejich myslí klid, čímž zahání obavy, potíže a starosti.Přítomnost Seraphiela: Jak vypadá?

Seraphiel je brilantní a obrovská andělská bytost. Jeho výška je vysoká a přirovnávána k Sedm nebes. Jeho tvář je jako tvář anděla a jeho tělo je rychlé jako tvář orla. Krásu Seraphiel lze srovnávat pouze se světlem nebo bleskem ranní hvězdy. Energii tohoto anděla představuje barva zelená .

Tělo tohoto archanděla je navíc zcela zakryté a plné atraktivních očí, které mají zářící paprsky hvězd. To ukazuje, že jeho oči jsou vždy zaměřeny na Boha. Na hlavu si nasadil obrovský safírový kámen. Velikost koruny kamene je tak obrovská a přirovnávána k velikosti celého světa. Výška jeho koruny se může rovnat pouze cestě 502 let.

Role archanděla Seraphiela v náboženství

Hudba je lék na duši. Úkolem Seraphiela je vést andělský sbor serafínů. Tolik se stará o každého anděla, který je součástí serafínů. Je dobrým učitelem nových písní pro tento andělský sbor, který oslavuje Boha. Seraphiel je také ředitelem Trisagionu. Toto je věta, kterou Seraphim vždy zpívá a říká: „Svatý, svatý, svatý je Pán všemohoucí; celý vesmír je naplněn jeho slávou. “

Seraphiel je jedním z andělských vůdců, kteří střeží Boží trůn v nebi. Během modlitby a meditace pomáhá tento anděl lidem odhalit tajemství obklopující svatost. Když se lidé dozvědí více o svatosti a zbaví se své pýchy, cestují ulicemi nebes a přibližují se k Božímu trůnu. Když cestují touto cestou, je to Seraphiel spolu s dalšími anděly, kteří měří jejich duchovní poznání.

Seraphiel v očistě a očištění vašeho života

Tento svět je plný špíny a máte tendenci špinit si ruce ve snaze dosáhnout svého osudu. Děláte nelegální věci, dostáváte se do toxických vztahů, sdružujete se s negativními energiemi a ještě mnohem více. Ale tento anděl může pomoci tím, že váš nečistý život učiní opět čistým. Svým plamenem vám může pomoci spálit všechny vaše nečistoty.

Existují problémy, kterým čelíte na osobní úrovni, jako je umění lhát, cítit se zanedbáván, cítit se utlačován, duch klepů, pomluvy nebo čelit obtěžování. Pokud zavoláte archanděla Seraphiela, pomůže vám vyřešit tyto druhy problémů. Má také schopnost přimět vás, abyste své energie nasměrovali na pozitivní příčiny ve společnosti, jako je boj proti zločinu, chudobě a zneužívání.

Seraphiel Archanděl spravedlnosti

Mnoho věřících čelí špatnému zacházení a zažívá konflikty ve svých vztazích. Situace, které mají být mírové, se stanou chaotickými. Nejsou schopni zůstat věrní svému přesvědčení a dokonce ani nemohou bojovat za práva těch, kteří jsou zanedbávaní, marginalizováni a utlačováni.

archanděl serafiel

Výzva na Seraphiela přinese spravedlnost lidem, kteří čelí těmto problémům. Vnese do našich životů mír a spravedlnost. Tento anděl nás také může naučit, jak zaměřit svůj hněv jiným směrem od nespravedlnosti. Tento hněv, namísto toho, aby nás zabil uvnitř nebo aby nás vedl k větší škodě, ho můžeme použít k produktivnějším činnostem, jako je vymýšlení způsobů, jak můžeme elegantně bojovat proti nespravedlnosti.

Archanděl Seraphiel: Závěr

Měli bychom zavolat Seraphiela, protože je Andělem očištění. Během naší oddanosti Bohu může spálit hřích svým ohněm. Seraphiel vede anděly k neustálému uctívání Boha v nebi. Archanděl Seraphiel je náčelníkem Serafínů, což je nejvyšší andělská hodnost, a je plný Boží svatosti, protože je jedno s Bohem.

S tímto andělem po boku můžeme zažít Boží bezpodmínečnou lásku, jak rosteme v Jeho svatosti. Zpráva od Seraphiela pro nás je velmi intenzivní, protože spolu s dalšími anděly pracuje na očištění našich duší. Může nás také inspirovat, aby Boží čistá láska mohla dál hořet v našich tělech.