Symbolika Bůh a bohyně - Duben 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

ArielB Zanechat komentář

Podíl

roční horoskop střelec 2015

Symbolika Bůh a bohyně

Symbolismus je všude kolem nás, na zemi i na nebi. Po tisíce let lidé přemýšleli o možnosti existovat nějaké vyšší síly, které nemohli vidět. V průběhu času lidé předstírali, že jsou bohové, nebo říkali, že jsou proroci svého pána. Mnoho náboženství má mnoho společného. Je tu Bůh nebo bohy a bohyně, kteří stvořili svět, lidi a všechno ostatní. Byli pak lidé, kteří byli podrobeni testům a zkouškám.

Ve většině náboženství se Bůh nebo bohové a bohyně najednou zapojili do každodenního života lidí, které stvořili. Nyní však žijí na svém nebeském místě a čekají, až k nim lidé přijdou dobrými skutky, než zemřou, a věří ve svou existenci. Protože tolik náboženství a bohů a bohyň má tolik společného, ​​má představa o bohu nebo bohyni, bez ohledu na to, o kterém bohu nebo bohyni mluvíme, podobnou symboliku. Tento článek bude hovořit o obecných symbolických významech bohů a bohyní, stejně jako o jejich symbolice snů.

Beran muž s žena střelec

Význam bohů a bohyní

Když lidé, kteří studují a dekódují symboliku, hovoří o symbolismu za bohy a bohyněmi, obvykle to dokážou nějakým způsobem. Dělají to tak, že mluví o archetypálním významu bohů a bohyň. Archetypy jsou kategorie, které seskupují různé druhy lidí dohromady. Například na situační komedii je vždycky ten chlap, který nikdo nemá rád bez zjevného důvodu; tato postava spadá do jeho vlastní sitcom palety archetypů.

2017 horoskop panna láska

Je zřejmé, že bohové a bohyně nespadají do komediálních archetypů, ale do různých. Bohové a bohyně nejčastěji spadají do archetypů „matka“ a „otec“. Lidé mají sklon dívat se na své bohy nebo bohyně, díky čemuž se tyto archetypy pro ně dobře hodí. Bohové a bohyně mají také sklon zapadat do ochranného nebo válečnického archetypu. Všechny tyto archetypy mohou symbolizovat potřebu milování a péče o ně. Bohové a bohyně mohou symbolizovat rodinu a ochranu, jakož i sílu a moudrost.

Máte dobrou karmu?
Vyzkoušejte kvíz Karma !!

Bohové ve snech mají svůj vlastní symbolický význam. Když vidíte boha ve snu, může být symbolem bezpečí, které cítíte, nebo nedostatkem zodpovědnosti. Někdy lidé obviňují své činy ze svých bohů, namísto z vlastních činů. Převezměte odpovědnost za to, co jste udělali. Bohové ve snech mohou také symbolizovat kreativní touhy, které můžeme mít. Chceme vytvořit a zničit, jak to udělali bohové. Dej do těchto nutkání a udělej něco nového!

Bohové ve snech mohou také symbolizovat úsudek, který můžeme cítit o sobě nebo druhých. Není na našem místě soudit, jak učí mnoho náboženství. I když byste měli převzít odpovědnost za své činy, nechte soudit svého Boha nebo bohy.

Bohyně mají také vlastní symboliku ve snech. Pokud je bohyně ve ženském snu, musí se hodně vypořádat se symbolickými významy mateřství: plodností, pěstováním a láskou. Soucit je běžný symbolický význam bohyně.

Jaká barva odpovídá vaší osobnosti?
Vyzkoušejte kvíz nyní !!
Pokud žena ve svém snu spatří bohyni, může to znamenat, že je čas, aby byla silná jako bohyně a převzala kontrolu nad svým životem, než aby se spoléhala na ostatní, aby jí dala to, co potřebuje. Pokud muž ve snu vidí bohyni, pak to má co do činění s tím, co si myslí o ženách jako celku. To je jedna z podivných věcí o symbolice: je to to, čím se snažíte být.

Zjistěte Svůj Počet Andělů