Symbolismus a významy révy vinné - Duben 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Leah M. Bostwick Zanechat komentář

Podíl

Symbolismus a významy révy vinné

Vinné révy jsou v symbolické říši nedostatečně využívány. Byly uznány pro své povznášející vlastnosti od začátku času. Víno mělo ve starém světě velkou symbolickou hodnotu, protože se považovalo za džus bohů. Konkrétně bylo známo, že hrozny, vinné révy a víno jsou spojeny s řeckým bohem Dionýsem a římským bakáčem. Také červené víno bylo podáváno mezi bohatými při bohatých událostech socialitů v minulosti.

Kristus ji použil k symbolizaci krve, kterou dobrovolně dal svým následovníkům - tradici, která se dodnes praktikuje. Toto dělá víno, a tedy vinné révy, z nichž pochází, symbolem oběti a hojnosti lásky od božského. Obecně lze říci, že vinařská symbolika může být zúžena na symbol oddanosti, kterou bychom měli mít pro božství a úctu a uznání za úžasné aspekty života.

Význam révy vinné

Vinné révy se organicky rozvětvují a rozšiřují, což nás povzbuzuje k tomu, abychom udělali totéž a někdy „chodili s proudem“. Nikdy se nebudeme učit a zlepšovat, pokud nenecháme prostor pro růst. Tyto koncepce lze aplikovat na naše sociální interakce i na naše nápady v podnikání. Vines nás povzbuzují, abychom mysleli mimo krabici a byli otevřeni novým věcem - velmi pozitivní zprávy.

Kromě obecné expanze nám symbolika vinné révy připomíná důležitost navazování nových spojení. Přebírají vše, čeho se dotknou, a nadále rostou bez ohledu na to. Abychom byli šťastní a úspěšní, musíme mít tuto schopnost také. Když nám budou nabídnuty příležitosti k růstu a expanzi, nemůžeme se bát využít. V našem osobním životě rozhodně nebolí budovat vztahy. Nikdo se nikam nedostal a zůstal v pohodlí.

Máte dobrou karmu?
Vyzkoušejte kvíz Karma !!

Kromě toho se vinná réva jeví jako jeden z největších příkladů samoregenerace v přírodě. Prokazují přítomnost cyklů po celém světě a po celý život. Ve svých vlastních životech to vidíme a pamatujeme si, že nic nebude trvat věčně. Když se časy ztíží, musíme se vytrvat, regenerovat a jít kupředu.

Réva: Keltský symbol

Starověcí Keltové velmi pozorovali své okolí a cítili se velmi spojeni s přírodou. Můžeme říci, že vinnou révu považovali za vyzrálou symboliku kvůli jeho častému vzhledu v umění. Jeho klikatá povaha hovoří o vzájemném propojení a věčném životě všech věcí ve vesmíru. Kromě toho druidé dokonce kategorizovali vinnou révu do Oghamu - posvátného jazyka stromů. Ogham byl považován za představitele duchovních slov moudrých, takže to byla docela čest.

V Druidově pohledu symbolika révy pocházela většinou z růstových vzorců, které pozorovali. Viděli oportunistickou a expanzivní povahu rostliny a interpretovali ji jako inspiraci pro to, jak by lidé měli žít svůj život. Druidové opět věřili v mentalitu „go with the flow“. Navíc viděli výhodu, kterou mysl zažila, když přijala takovou perspektivu.


Jaká barva odpovídá vaší osobnosti?
Vyzkoušejte kvíz nyní !!

Uvědomili si však, že je třeba se někdy chránit, protože vinné révy rostou trny. I když to byli velmi pozitivní a proaktivní lidé, byli to také realisté, kteří věděli, že sebeobrana je stejně důležitá kvalita.


Což pro vás funguje lépe
Vlevo nebo vpravo? Vyzkoušejte nyní!

viz 333 a 444

Tento historicky bohatý symbol révy má mnoho možných cest pro interpretaci. Poskytuje velký hojnost lidskému životu a dává nám zvláštní chuť pro vášnivý život.
Jsme inspirováni a zvyšujeme naši touhu po plodnosti, kráse a sexualitě. Vinné révy představují víru potřebnou k expanzi a prosperitě. Ukazují také radost, která je výsledkem jejich hroznů a vína. Není pochyb, že tato rostlina a její plody jsou využívány k potěšení a při oslavách. Vinná réva nám skutečně poskytuje ovoce ducha - a života.

Zjistěte Svůj Počet Andělů