Michael Jackson - Natal Chart narození celebrit - Duben 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Michael Jackson - Natal Chart narození celebrit

V této sekci nabízíme výklady rodných tabulek slavných lidí.

Nástroje pro větší porozumění a plnění

Hudebníci

Michael Jackson

Nějaká bio fakta o Michaelovi: Narodil se 29. srpna 1958 v Gary v Indianě. Michael zemřel 25. června 2009.

Některé astrologické poznámky o Michaelovi: Michael Jackson byl těžce pracující Panna s citlivým a kreativním Pisces Moon. Jeho Merkur v Leo a jeho Venuše v Leo přispěly k jeho lásce k hraní a zábavě a on měl Mars v Býk.

*** Následující je opravený rodný list pro Michaela Jacksona. Všimněte si, že čas narození Michaela Jacksona není jistý, takže Ascendent a domy nemusí být správné .

Jeho znamení Měsíce je určitě Ryby, protože Měsíc byl v Pisces celý den v den svých narozenin a v místě narození.

Toto je jeho zpráva o profilu osobnosti :

Interpretace rodné tabulky pro rok 2006

Michael Jackson

29. srpna 1958

23:53

Gary, Indiana

Cafe Astrology

Cafe Astrology: Astrology Signs, Horoskopy, Love

ÚVOD: PŘÍRODNÍ SCHÉMA

Astrologie / astronomie je nejstarší zaznamenanou vědou, kterou člověk zná. Hodně cenného prostoru bylo věnováno zaznamenávání vzhledu, zmizení a cyklických pohybů Slunce, Měsíce, planet a hvězd v únavném úsilí raného člověka sdělit svou historii a jeho myšlenky budoucím generacím. Sumerský klínový písmo na hliněných tabletách, které se datuje více než 2 000 let před naším letopočtem, obsahovaly texty, které korelovaly čas (kalendáře) s nebeskými těly. Mnoho tablet také zobrazovalo některé stejné glyfy a znaky, které dnes používáme v astrologii, zatímco jiné zaznamenaly úzkou korelaci pozorovanou mezi pozemskými a nebeskými jevy.

V sedmém století před naším letopočtem se asyrští astrologové stali docela sofistikovanými v předpovídání zatmění a retrogradace planet pozorováním jejich pohybů na pozadí hvězd a souhvězdí. Tato pozorování poskytla nejčasnější soubor znalostí, na nichž je dnes založeno studium astrologie a astronomie. To však nebyl jejich účel. Astrologové měli za úkol poskytnout svým kněžím a vládcům příznivé a nepříznivé časy pro náboženské a společenské aktivity a pro státní záležitosti. V důsledku jejich úsilí bylo nashromážděno a zaznamenáno značné množství znalostí a astrologických tradic.

Brzy člověk hleděl na planety a hvězdy a zjistil, že jejich pozice v nebesích a jejich vzdálenosti od sebe se neustále mění a že tyto změny vytvářejí vzorce, které byly opakovány a předvídatelné. Poznamenal, že veškerá příroda v jeho světě přímo souvisí s těmito změnami. Když se omezil na malou část země, kde nebyly známy ani hranice a hranice, není divu, že začal korelovat události ve svém vlastním životě s cykly planet a hvězd a usilovat o život v harmonii. s jejich měnícími se vzory as přírodou.

Dnešní muž pomocí vědy o astronomii používá stejné hvězdy, aby ho vedl při osobních návštěvách některých z těchto nebeských těl. Astronomie také pomáhá modernímu člověku umístit na obloze své vlastní hvězdy (satelity). Některé z nich poskytují formy komunikace, které by pro staršího člověka bylo stejně těžké uvěřit a pochopit, jak se zdá, že někteří astronomové a jiní věří, že ORIGINÁLNÍ planety mohou ještě dnes člověku sdělit vlivy. Protože tyto vlivy ovlivňují pouze pocity a jednotlivec má svobodnou vůli učinit svá vlastní rozhodnutí, nemůže astrologie splnit „vědecký test“ opakovaných výsledků za kontrolovaných podmínek. Ani náboženství nemůže přijít na to, že většina lidí věří v nějakou formu náboženství.

Astrologové po staletí pozorovali korelace „Jak výše, tak dole“, což vedlo k obrovskému množství znalostí. Neustále studují, porovnávají, definují, vymezují a zaznamenávají tyto vlivy a jejich významy. Dnes sofistikované počítače usnadňují tyto úkoly a spolehlivější informace. Díky usilovnosti starověků o uchovávání záznamů a obrovské schopnosti počítačů ukládat a třídit informace může dnešní Astrolog vypracovat lepší graf a interpretovat jej přesněji a kompletněji než kdykoli předtím.

Interpretace Natal Chart se zjistí výpočtem astrologických dat pro datum, čas a místo vašeho narození. Váš graf je jedinečný kombinací planetárních pozic, aspektů a vlivů. Pouze v porodním diagramu jsou doslova tisíce proměnných a každý jednotlivec bude mít obvykle ve svém grafu méně než sto těchto proměnných. Vytiskneme všechny ty, které se vztahují na váš konkrétní čas a místo narození, a oni z vás dělají jedinečného člověka, kterým jste. Snažíme se prezentovat tyto informace takovým způsobem, abyste mohli rozeznat a interpretovat „plán“ svého vlastního „osobnostního profilu“.

Objeví se vymezení, která se navzájem naprosto protirečí, a budou existovat některé, kterým nemůžete uvěřit. Pokuste se udržet otevřenou mysl a přečtěte si Natalovu zprávu celou dobu. Všechny tyto obavy a další se budeme věnovat na poslední stránce.

Astrologie není „fatalismus“. „Co má být“ nemusí být nutně to, co bude. Jednotlivec má vždy svobodnou vůli se rozhodovat. Váš horoskop odhaluje astrologické otisky vaší osobnosti v době vašeho narození. Je na vás, abyste se rozhodli, které vlivy přijmout a které vlivy napadnout. Osobní růst vyplývá z těchto možností. Přečtěte si interpretaci vašeho Natal diagramu a ohlédněte se zpět na svůj život. Jsi to ty? Byl jsi to ty? Myslíme si, že budete ohromeni!

Níže jsou uvedeny některé technické údaje, na nichž je založena vaše astrologická analýza. Tato data jsou odvozena od data, času a místa narození a jsou jedinečná v tom, že se vztahují POUZE na VÁS.

SUN 6 Vir 19 NEPTUNE 2 Sco 35

MOON 17 Pis 06 PLUTO 2 Vir 10

MERCURY 25 Leo 20 ASC. 16 Gem 49

VENUS 17 Leo 18 MC 21 Aqu 24

MARS 22 Tau 07 2. CUSP 7 Může 59

JUPITER 28 Lib 34 3. CUSP 28 Může 09

SATURN 19 Sag 08 5. CUSP 22 Vir 14

URANUS 13 Leo 31 6. CUSP 3 Sco 46

Tropický Placidus letní čas pozorován

GMT: 04:53:00 Časové pásmo: 6 hodin západně

Lat. a dlouho. narození: 41 N 35 36 87 W 20 47

Aspekty a koule:

Spojení: 7 deg. 00 min

roční horoskop 2017

Opozice: 7 Deg 00 Min

Čtverec: 7 Deg 00 Min

Trine: 7 Deg 00 Min

Sextile: 5 Deg 00 Min

VAŠE ASTROLOGICKÉ IDENTITY

Znamení, ve kterém bylo Slunce, když jste se narodili, vám obvykle dává astrologickou identitu. Kolikrát jste slyšeli otázku „Jaké jste znamení“? . . . Kolikrát jste se lidé ztotožnili s tvrzením: „Jsem Lev, jsem Beran, jsem Ryby“ atd. . . Jsem si jist, že mnohokrát u obou otázek.

Prakticky každý zná své vlastní sluneční znamení. Pravděpodobně jste si také všimli, že většina lidí slyšela některé zjednodušené interpretace Sun-sign a pravděpodobně dodají: „Jsem přirozený vůdce - já jsem Leo, víš“; nebo „Samozřejmě, že jsem temperamentní, jsem Beran“; nebo „Ryby jsou přirozeně psychičtí“.

Tyto obecnosti jsou někdy přesné, ale ne všichni Leosové jsou vůdci, ne všichni Ariani mají záchvaty vzteku, ani všichni Pisceans nejsou zvlášť psychičtí. I když jsou tato zjednodušující tvrzení pravdivá, existuje ve Slunci znamení mnoha dalších vlivů a mnoho dalších astrologických vlivů, které ovlivňují jeho osobnost. Pokud by astrologie nebyla vzata dále než sluneční znamení, znamenalo by nám to, že jsme jako každý jiný člověk, který se narodil pod naší konkrétní sluneční značkou!

Sluneční znamení je možná nejdůležitějším JEDINÝM faktorem mezi tisíci proměnných získaných z nastavení horoskopu. Prostřednictvím znamení, které zabírá v době vašeho narození, obarví vaši osobnost tak silně, že ji lze obvykle rozpoznat během celého vašeho života. Označuje způsoby, kterými vyjadřujete svůj základní energetický potenciál a svou tvůrčí snahu růst a rozvíjet se jako jednotlivec. Je to také jeden z hlavních faktorů, z nichž čerpáte, abyste si rozvíjeli svou osobní identitu a vlastní hodnotu.

Máte však pouze jedno znamení Slunce, a přestože je nejsilnější ze všech hvězdných těl, jeho vlivy jsou modifikovány domem, ve kterém se nachází, a jeho polokouli umístěným v grafu. Jeho vztah k Natal Moon je také legendární a vyžaduje zvláštní pozornost v procesu interpretace. Ještě více úprav lze očekávat od aspektů Slunce k jiným planetám a k Ascendentu a Midheavenu, od toho, v jakém „módu“ a „prvku“, a podle pozic domu znamení Leo, které je „ovládáno“ “Od Slunce. Když vezmete v úvahu všechny tyto věci, můžete určitě vidět, že vaše identita má mnohem více než vaše znamení slunce.

Tento populární zájem o astrologii Slunce však vede k šíření publikací Slunce a interpretace a legendy Slunce lze najít v doslova stovkách astrologických knih a časopisů.

V následujícím vymezení Slunce ve vašem grafu jsme se pokusili zahrnout ty vlivy, které jsou nejkonzistentnější při interpretaci antiků, mistrů astrologie a učitelů astrologie - stejně jako těch mnoha nadaných vědci a nováčci v astrologii dnes.

SUN IN VIRGO

Slunce je na Panně přibližně od 23. srpna do 22. září. Klíčová slova jsou diskriminace, metodika a služba; klíčová fráze je „I analyzuji“. Symbolem znamení je panna se svazky zrn v ruce, která představuje moudrost sklizenou v polích zkušenosti. Panně vládne planeta Merkur.

Llewellyn George napsal asi v roce 1908: „V Panně Slunce dělá z původního skromného, ​​přemýšlivého, vážného, ​​kontemplativního a pracovitého s touhou upřesnit mysl a získat znalosti. Učí se rychle, je filozofický, má dobrý důvod a obvykle ovládá jazyk. Poskytuje dobrou vytrvalost, rezervní sílu, rychlou regeneraci a Virgoané zpravidla neukazují svůj věk. Rychle zmírněný, ale ne bojovník, protože Panna dává přednost arbitráži. Miluje pořádek, krásu, umění a literaturu. Ne snadno odrazit nebo držet dole, i když poněkud dáno starosti. Je idealistický, ale praktický, skromný, ale spekulativní, důmyslný, opatrný, opatrný a obvykle obdarený dobrým předzvěstem. Velmi aktivní a zřídka spokojený dlouho po sobě. Touží po bohatství, ale zpravidla není schopno snadno získat bohatství. Zájem o hygienické, stravovací a pracovní podmínky. “(A to Z Horoscope Maker” Llewellyn Publications, 1974.)

Max Heindel ve své knize „Poselství hvězd“ píše: „Jedná se o kombinaci vlivů sluneční, rtuťové a šesté domácnosti. Ukazuje úspěšného prostředníka mezi výrobcem a spotřebitelem, důvtipný, extrémně rychlý, aby viděl, co bude jeho výhodou při propagaci podnikání, příjemné a společenské, příjemné pro všechny, od nichž očekává zisk, ale dominanci vůči zaměstnancům a spolupracovníkům; hladký mluvčí, ale ne nutně upřímný; hledá pouze číslo jedna. Slunce v Panně dělá dobré lékárny, zdravotní sestry a doktory (ne chirurgy, ale drogoví lékaři); jsou pevnými věřícími v medicíně a mnoho z nich. “(Rosicrucians, 1927.)

V srdci jste skromní a skromní a zřídka se snažíte být v centru pozornosti nebo v pozici moci. Máte ostře analytickou mysl, nadšené oko pro detail a dáváte přednost pozorování, pitvě a studiu života z dálky. Na svědomí a konzervativce se můžete spolehnout, že budete ve své práci opatrní, efektivní a důkladní a budete hrdí na dobrou práci. Co vám může chybět v sebedůvěru, se často vyrovnáváte s odbornými znalostmi, technickými znalostmi a kompetencemi v určité specializované oblasti. Jste ohromeni výmluvnými slovy, jako v poezii a krásné próze, a pravděpodobně budete neobvykle výmluvní svým vlastním způsobem psaní a mluvení.

Navždy hledáte znalosti, ale jádrem vašeho vesmíru je práce. Ve své práci jste opatrní, pečliví a efektivní a věnujte velkou pozornost detailům. S těmi, kdo odmítají pracovat, máte malou trpělivost, ale musíte si být vědomi své tendence nechat svou práci stát se celým svým životem. V kariéře, které se vztahuje ke službě lidstvu, však působíte na nejvyšší úrovni.

Máte rádi dobré jídlo a máte rádi pohodlí a dobré oblečení. Máte dobré oko pro módu pro sebe i pro ostatní a jste nálepkou kvality. Obdivujete hmotný pokrok, ale máte potíže s hromaděním velkých částek peněz, protože je opravdu chcete utratit. Pravděpodobně se však budete cítit pohodlně.

Vy také velmi diskriminujete a můžete být zvláště o své stravovací, hygienické a zdravotní návyky. Máte vysoké estetické standardy a rafinovanou citlivost a budete obtěžováni prvky ve vašem okolí (jako je porucha, cigaretový kouř atd.), Které ostatní mohou přehlédnout. Váš vkus je jednoduchý a podhodnocený, ale velmi rafinovaný. Hrubost, tupost a vulgárnost vás opravdu uráží. Někdy může být obtížné žít kvůli vaší náročnosti, vaší citlivosti a vašim zvláštnostem ohledně jídla a čistoty.

Někdo by řekl, že jste trochu pečliví, protože můžete být nesmírně kritičtí a malicherní, pokud se vše nedělá přesně tak, jak si myslíte. Bojíte se věcí, které ostatní považují za bezvýznamné a nedůležité. Rádi byste vše uspořádali a uspořádali do logického systému a často jste nepříjemně cítit, když se něco nevejde do čisté kategorie. Pravděpodobně byste si přáli, abyste nebyli tak dokonalí, protože můžete být také nemilosrdně SELF-kritičtí. Ať už ve vašem prostředí nebo v sobě, máte tendenci se zaměřovat na nedostatky, s touhou zlepšovat se, vylepšovat a zdokonalovat. Jste přísně faktičtí, pravdiví a svědomitě upřímní - do té míry, že jste nejzávažnějším sebekritikem. Je pro vás obtížné dát si dostatek kreditu nebo hodnoty.

Ve svém přístupu k životu můžete být příliš opatrní a opatrní. Než budete jednat, můžete se nadměrně analyzovat a někdy jsou příliš vážní. Máte tendenci podrobit svůj svět mikroskopické analýze a musíte se vyhnout ponoření do triviality do té míry, že ztratíte ze zřetele problémy. Milujete pořádek a organizaci, ale musíte se naučit rozlišovat mezi základními a triviálními, nebo byste mohli mít potíže s navázáním a udržením životaschopných vztahů. Ve svém milostném životě musíte vzít v úvahu, že ne příliš mnoho lidských bytostí by dokázalo žít podle vašich standardů dokonalosti v partnerovi, manželovi nebo partnerovi. Jen proto, že jste Panna, nemusíte se nastavovat jako VIRGIN!

Musíte se naučit nevyčerpávat energii svého těla obavami, starostí a přepracováním. Hloupé obavy a obavy mohou mít škodlivé účinky na vaše zdraví, ale stanovením disciplíny mysli můžete mít úžasnou odolnost vůči nemocem. Vaše tělo pravděpodobně odmítá umělá jídla a léky. Jíst, když jste naštvaní nebo úzkostní, může způsobit bolestivé a škodlivé následky. Musíte se naučit relaxovat, odlehčit se a nechat se hrát a dělat některé chyby, které by pro vás mohly být ZDRAVÍ!

VAŠE RIZIKAČNÍ ZNAČKA

Bylo by dokonce nemožné odhadnout počet jednotlivců, kteří sdílejí vaše znamení Slunce, ale právě naopak je to pro vaše stoupající znamení. Pouze ti, kteří se narodili na stejném geografickém místě a ve stejném přesném okamžiku, mohli sdílet svého přesného sekundy, minuty a stupně znamení s vaším předkem. Rozdíl v době narození i několik minut a / nebo několik stupňů zeměpisné šířky nebo délky může změnit znaménka na domech a umístění planet v domech.

Horoskop je kruh a celek se skládá z mnoha částí. Známý švýcarský psychoanalytik Dr. Carl Jung vytvořil termín „Synchronicita“ pro život uvnitř horoskopu. Podle tohoto konceptu představuje stoupající znamení začátek porodního diagramu, protože narození představuje začátek života - první část synchronizace. Stejně jako horoskop je i život kruhem, jehož celek tvoří jeho mnoho částí. Na rozdíl od známé komerční reklamy na pivo z piva však „chodíme“ vícekrát, a to „může být lepší než tohle“.

Astrologie prostřednictvím horoskopu symbolicky rozděluje život do dvanácti obecných oblastí zvaných domy. Na vrcholu (začátku) každého domu je znamení zvěrokruhu. Vaše stoupající znamení (Ascendant) je na vrcholu vašeho prvního domu a znaky na ostatních domech jsou určovány postupně od toho znamení, které se objevilo na východním obzoru v přesný čas a místo vašeho narození. Díky tomu je váš horoskop stejně individuální a jedinečný pro vaši osobní identitu, jako jsou vaše otisky prstů.

Někteří astrologové odkazují na interpretaci rostoucího znamení jako masku, kterou ukazujeme na svět - náš veřejný obraz. Je to ta část naší osobnosti, která se cítíme v bezpečí, abychom ostatním umožnili vidět. Může také zamaskovat ty stránky, které bychom sami chtěli zachovat. V důsledku toho může být vymezení vlivů z vašeho rostoucího znamení velmi dobře popisem toho, jak vás ostatní vidí, i když ne nutně tak, jak sami sebe vidíte. Určitě to není celý vy nebo POUZE vás, ale může vám poskytnout cenný zdroj informací pro posílení vašeho vlastního vědomí.

Když čtete nákresy svého grafu, pamatujte, že namalováme složený portrét vaší osobnosti, jak je odhalen nejvýznamnějšími astrologickými vlivy platnými v okamžiku vašeho narození. Avšak pro každý rok vašeho života se Slunce znovu dotklo každého bodu ve vašem grafu. Měsíc to dělá každých dvacet osm dní: Saturn, každých dvacet osm až třicet jedna let - a tak se všemi planetami a částmi v jejich vlastním časovém kruhu. Způsoby, jak jste se vypořádali se stresem a podporou otisků svých otisků a následnými aspekty aplikovanými na váš kruh života doposud, vám pomohou vysvětlit, kdo jste dnes.

Zdá se, že některé vymezení konkrétních aspektů jsou v rozporu s ostatními ve vašem grafu. Ve skutečnosti nejsou v astrologii žádné rozpory - přinejmenším ne více než v lidské psychice. Hledáme směs. Právě v interpretaci celého grafu a jeho aplikaci do kruhu vašeho života začneme oceňovat slovo Dr. Jung, „Synchronicita“.

Přímo po vašem stoupajícím znamení vyložíme vlivy značek na domy (dva až dvanáct) ve vašem grafu Natal. Tyto příznaky jsou přirozeným vývojem od Ascendentu podle použitého systému domu. V naší práci používáme důmový systém „Placidus“. S tímto systémem by některé domy mohly uzavřít úplné znaménko a na dvou domech by mohlo být stejné označení, ale protože to umožňuje zakřivení Země, věříme, že umístí souřadnice nejpřesněji na východ a na západ v obou polokoulích.

GEMINI RIZING

Život není nikdy nudný kolem stoupajícího Blíženců. Lidé s tímto Ascendantem se mohou bavit celé hodiny, protože se sami nemohou nudit. Potřebují neustálé mentální stimulace, protože jejich aktivní mysl prostě nebude odpočívat.

Merkur ovládá znamení Blíženci. Toto je planeta mentality, myšlení, řeči a komunikace. Osoba s tímto Ascendantem je fascinující konverzacionista, protože slova a myšlenky jsou jeho specialitou. Slovo „mercurial“ popisuje mentalitu odpaliště. Blíženci jsou vzdušným znakem, který zvyšuje rychlost intelektu ještě výraznější, a je v proměnlivém režimu, což zdůrazňuje proměnlivost. Symbolem Blíženců jsou dvojčata. Ti, kteří mají toto znamení, jsou obviněni z dvojí osobnosti.

Jiní mohou cítit, že mluvíte z obou stran vaší tváře a postupujete poněkud nepravidelně. Někdy se můžete zdát nezodpovědní, protože nedovolíte, aby vás uvěznili pod silnými a tlumícími tlaky. Drudgery nebo rutina mohou vaše ducha umlčet víc než cokoli jiného. Musíte být oceněni a oceněni, ale můžete se vyhýbat povinnosti. Nakonec vás však toto chování povede k vašemu nejvyššímu výrazu.

Můžete mě obvinit z dvojí osobnosti a ve skutečnosti se můžete cítit bezpečněji, pokud máte ve svém životě dvě situace - ať už osobní nebo obchodní. Ve skutečnosti jen projevujete dualitu lidského stavu. Každý člověk je tělo i duše a remorkér obou je těžký. Tah dvojice polárních protikladů může být intenzivní, což způsobí, že se budete rychle otáčet jako kyvadlo, dokud nepochopíte nutnost spojit ducha a fyziku do sebe.

Když se v dané situaci necítíte v bezpečí, můžete se odstranit, aniž byste opustili scénu. Pokud se rozhodnete někoho zavřít, vaše teplo může zmizet, jako by za mrakem a chlad, který zůstane, může velmi proniknout. Součástí vašeho odvolání může být to, že lidé prostě nikdy nevědí, kde přesně jsou s vámi. Můžete je neustále předvádět, přemýšlet, překonávat a předvádět. Budeš je respektovat, budou-li s tebou držet krok, ale nebude se jim líbit, pokud by se před tebou dostali.

Ostatní vás mohou vidět jako „prostorný“. Pokud nemůžete vyjádřit svou skutečnou zvědavost a zájem, můžete snadno uniknout do fantasy světa. Nejste schopni udělat mnoho trestů ani tvrdých úsudků, protože jste hluboce citliví. Pokud držíte dlaň rtuti v dlani jemně, uhníží se na jednom místě, ale pokud na ni zatlačíte prstem, jednoduše sklouzne. Jako velmi dětská osoba děláte totéž. Vklouznete do své bohaté fantazie a ustoupíte uvnitř sebe.

Vždy se ptáte a učíte se. Vždy se vám bude zdát mladý a živý bez ohledu na váš chronologický věk, protože vaše mysl je vždy ostražitá, zvědavá, flexibilní a otevřená novým zážitkům. Máte nadšení pro všechno nové a učíte se snadno, ale nudíte se také poměrně rychle. Můžete vypadat jako něco rozptýleného, ​​protože máte tendenci mít v ohni tolik nápadů a žehliček, že je těžké je všechny sledovat. Ve skutečnosti jste schopni dělat alespoň dvě věci najednou, zejména něco s rukama, zatímco děláte něco s myslí. Potřebujete a toužíte po rozmanitosti, změně, mentální stimulaci a aktivním společenském životě.

Můžete se zdát frivolní vůči jiným vážnějším duším. Máte smysl pro humor a smysl pro perspektivu, který vám brání brát sebe (nebo život) příliš vážně. Ve skutečnosti se vám může zdát mizerný nebo nezajímavý ve věcech, které ostatní považují za velmi důležité. Na život však reagujete mentálně a objektivně, spíše než emocionálně, a nemusíte se s vážnými lidmi příliš vcítit. Ale bez ohledu na to, jak špatně se cítíte, nikdy se nezdá být těžký nebo temný.

Skutečného naplnění dosáhnete pouze tehdy, když budete moci vytáhnout duchovní a fyzické aspekty své bytosti tím, že odstraníte tzv. „Rozdělenou“ osobnost.

RAKOVINA NA 2. DOMU - Měsíc ovládá rakovinu a když je toto znamení na druhém domě peněz a hodnoty, budete se emočně vztahovat k finančním záležitostem. Vydělávání i utrácení peněz je pravděpodobně ovlivněno emocionálními potřebami. Ideální způsob, jak tento člověk vydělat peníze, je poskytnout to, co ostatní potřebují pro růst a výživu. Péče o lidské služby by naplnila emoční rovnováhu. Pravděpodobně budete mít vnořené vejce v hnízdě, ke kterému jste citově připoutáni a které budete za každou cenu chránit.

RAKOVINA NA 3. DOMU - Když je toto emocionální znamení s vládcem Měsíce na vrcholu třetího domu komunikací, myšlení, cestování a psaní, budete pravděpodobně cestovat v souvislosti s obchodními a finančními záležitostmi. Můžete se vyjádřit na emoční úrovni s pochopením toho, jak se příjemce cítí ve vaší komunikaci. To by vám posloužilo dobře, pokud byste měli zkusit ruku na psaní. Vaše intuice jsou dobře vyladěny, ale intelektuální objektivita by mohla být problém, protože je pro vás obtížné myslet nezaměstnaně.

LEO ON 4. DŮM - Slunce vládne Leovi, a když ve čtvrtém domě domácího života a doma, může to z vás udělat místo, kde budete „svítit“. Váš domov může být ukázkou, kde můžete vyjádřit svou kreativitu a stav. Svou sílu můžete vyjádřit nejpohodlněji prostřednictvím domova a rodiny. Pravděpodobně vás baví bavit a vaši hosté jsou léčeni vřelostí a láskou.

VIRGO 5. DŮM - Merkur, planeta intelektu, vládne Panně, znamení pořádku a organizace. V pátém domě dětí, romantice a tvůrčím vyjádření povzbuzují pečlivé analytické myšlení s důrazem na detail. Pravděpodobně budete perfekcionistou v sociálních záležitostech a budete příliš kritičtí v záležitostech srdce. Chcete všechno (a všechny) na jeho (jejich) správné místo. Budete mít velmi vysoká očekávání jak pro milence, tak pro vaše děti (ať už jsou to fyzické děti nebo „děti mysli“). Mí blízcí by mohli onemocnět v důsledku vašich pečlivých organizačních tendencí.

SCORPIO 6. HOUSE - Pluto vládne Škorpiónovi, a když jsou v šestém domě práce, služeb a zdraví, mohou být síly ohromující. Regenerace zdraví bude pravděpodobně potřebná v oblasti nervového systému a výraz a / nebo potlačení touh musí být pozitivně vyvážené, aby bylo tělo zdravé. O práci a službu se lze pokusit ve velkém měřítku a bude se k nim přistupovat s neobvyklou intenzitou.

SAGITTARIUS 7. DŮM - Jupiter, planeta expanze, filozofie a „štěstí“ vládne Střelci, což je znamením optimismu a ideálů. Pokud je tato kombinace nalezena v sedmém domě vztahů, manželství a dalších partnerství, mohou být výsledky vzájemně prospěšné. Manželská partnerství by se mohla stát obchodním partnerstvím a buď bude pravděpodobně zahrnovat finanční odměnu.

CAPRICORN NA 8. DŮMU - Saturn, planeta disciplíny a omezení, pravidla Kozoroha, která mohou ovlivnit obětavost a seriózní přístup. Pokud je tato kombinace nalezena v osmém domě potřeb, jiných zdrojů a smrti, mohou způsobit extrémně těžké pocity odpovědnosti. Můžete snadno sdílet své zdroje s ostatními, ale pokud si nevyděláte své vlastní, bude vám nepříjemné, když s vámi ostatní budou sdílet své zdroje. Kozoroh je dobré obchodní znamení a vy byste mohli být dobrým finančním poradcem ohledně peněz jiných lidí. To může také znamenat dědičnost nějakého druhu, ale pokud ano, je pravděpodobné, že bude omezená a velmi strukturovaná - spíše jako důvěra.

Kozoroh na devátém dnu - Kozoroh s Saturnem, který vládne v devátém domě vyšší mysli, náboženství, filozofie, cestování, vydávání atd., Podpoří konzervativní přístup ke všem těmto záležitostem. Filozofický výhled může být omezen materialismem a snad nejpohodlnějším způsobem vyjádření humanitárních instinktů je povolání. Pravděpodobně budete přitahováni k tradičním druhům náboženství a vzdělání, ale jakékoli úsilí, které v těchto oblastech začnete, bude vážné a rozhodné.

AQUARIUS 10. DŮM - Když se na desátém domě ctižádosti, kariéry, profese a úcty najde Vodnáře, kterému bude vládnout Uran, dojde ke směsi neobvyklého a stabilního - nebo kolísání mezi nimi. Přinesete neobvyklé vhledy do své práce, které by mohly být provedeny v rámci velké organizace, korporace nebo strukturované instituce. To zvýhodňuje kariéru v oblasti lidských služeb - lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, poradce atd.

PISCES NA 11. DŮM - Ryby ve vašem jedenáctém domě přátel, cílů a lásky, které ovládá Neptun, planeta vidění a tajemství. Budete mít mnoho přátel, z nichž někteří mohou být velmi neobvyklí. Jste schopni prokázat empatii a pochopení s přáteli a skupinami, do kterých se zapojíte. Při přijímání přátelství však můžete mít tendenci být nerozvážní. V důsledku toho riskujete, že vás přátelé nebo skupiny, se kterými se zapojíte, někdy zraní a zklamaní.

TAURUS 12. DŮM - Taurus, znamení býka, vládne Venuše, planeta krásy, umění a hmotného majetku. Ve dvanáctém domě skrytých významů, omezení a podvědomí existuje tendence být ovlivňován podmínkami z minulosti, které se snadno nemění. Můžete se pokusit přebývat na úrovni podvědomí více než na úrovni vědomé, zejména v oblasti materialistických tužeb. Můžete cítit své emoce mnohem silněji, než jste schopni je verbalizovat.

PLÁNY: POZICE A ASPEKTY

Astrologie rozpoznává deset hlavních „nebeských těl“ ve vesmíru, která vyzařují různé vlivy na Zemi, a tak se projevují v životech a záležitostech lidstva. Vlivy Slunce a Měsíce jsou nejznámější, protože některé z nich jsou viditelné a taktilní, jako je světlo a teplo. Poskytují také základ pro výpočet času lidstvem - kalendář a hodiny. Vlivy distribuované ostatními osmi planetami mohou být méně viditelné a jemnější, ale ne méně reálné.

Tyto emanace jsou konstantní, ale intenzita jejich vlivů může být zmírněna znaménkem, v němž jsou, v domě vašeho grafu, ve kterém jsou umístěny, a jejich úhlovými aspekty vůči sobě navzájem. Toho jsme se dotkli v úvodu do Ascendentu, když jsme také představili termín „synchronicita“. Na následujících stránkách vytiskneme jednotlivé interpretace každé planety ve vašem grafu s ohledem na znamení, ve kterém se nachází, a její domovskou polohu.

Poté si navzájem vytiskneme výklad planetárních aspektů. Aspekty jsou specifické úhly mezi dvěma nebo více planetami, u nichž bylo zjištěno, že modifikují udělené vlivy. Technicky každý aspekt mezi planetami vytváří aspekt, ale některé úhly jsou významnější než jiné.

Astrologie rozděluje tyto aspekty do kategorií „Major“ a „Small“. Drobné aspekty se používají především v astrologickém výzkumu a pro velmi přesně zaměřenou práci, proto se v naší obecné práci držíme hlavních aspektů. Hlavní aspekty jsou: Spojení (stejný stupeň), Sextile (60 stupňů), Čtverec (90 stupňů), Trine (120 stupňů) a Opozice (180 stupňů). Nebojte se, že se zdá, že některé z těchto jednotlivých interpretací jsou v rozporu s ostatními. Díváme se na celou osobu a jednotlivé části se mohou navzájem modifikovat, posilovat nebo rušit.

Všechny tyto údaje jsme pro vás shromáždili společně, jak jsou zobrazena ve vašem rodném listu. Tuto celou konfiguraci nelze během vašeho života opakovat ani duplikovat. Although the earth in its rotation around the Sun each year goes through all the twelve sign constellations and returns the Sun to its natal position, it takes Neptune 165 years and Pluto 248 years to complete their orbits. The planets are constantly moving their positions throughout the universe so that it is not possible for all the planetary positions and aspects to repeat themselves in your lifetime.

That leaves it up to us as individuals to deal with those influences imprinted upon us at birth and revealed through the horoscope. It is our hope, through astrology, that we may explain what those influences are and thus understand ourselves better. We have free will to make choices–choices which can affect those birth imprints in positive or negative ways. Probably no one of us will ever fulfill the “promises” of the natal chart in our lifetime, but hopefully, knowing what the influences are could help us to make some better choices.

PLANETARY SIGN AND HOUSE POSITIONS:

The following planetary sign and house positions are determined by YOUR birth data. There are 384 variations of these positions, as well as many other variables, but only 25 of them apply to each individual. The possibility of another person having the same combination of positions is practically non-existent.

The Sun and the Moon are known as the “Lights” and are not planets in the technical sense of the word. However, they are the most visible and perhaps more influential in affecting man's awareness than all of the other heavenly bodies put together. The blend of the Sun-Moon influences, from the signs they are in, and whether they are in aspect or not, are extremely significant to the personality profile of the new life. The relationship of the Sun and Moon to each other by their position, sign, and aspect and their relationship to the Ascendant can sometimes provide us with an extremely accurate mini-interpretation of the chart. The interpretation of your Sun-Moon combination is printed next. Study it carefully–as well as the next three Sun and Moon sign delineations.

VIRGO SUN AND PISCES MOON–Virgo is an Earth sign in the Mutable mode. Pisces is a Mutable, Water sign. The signs are in opposition aspect, which usually means tensions or obstacles to be overcome in the path of life. Your tension is the need to learn how to serve your own needs. You are giving and caring, sometimes to the point of martyrdom. You can live to serve the needs of others, and then wonder why your own needs are not being met. You are intuitive and are likely to be interested in medicine and nutrition. This is the ideal combination for the mental caregivers of the world: doctors, psychiatrists, psych nurses, and mental health workers. Your mind is penetrating when directed outwardly towards intellectual pursuits, but you need to learn how to use that intensity to care for yourself. Watch out for over-idealistic expectations from life.

SUN IN THE FOURTH HOUSE–The Sun in the houses represents the departments of life most strongly affected by the individual will and power potential. In the fourth house, it indicates a strong interest in establishing a secure home and family. You are proud of your family heritage, and may tend to have an aristocratic outlook. You want your home to be a showplace of art, beauty, and opulence–limited only by the extent of your wealth and social class. The early part of your life may be an uphill pull, but you are likely to achieve your security and prosperity toward the end of your life. You are likely to have a strong interest in land, houses, ecology, and the natural resources. You may want to dominate your domestic scene, and you need to watch for a tendency to unreasonable family pride.

MOON IN PISCES–In mythology the Moon is always female–as the Sun is always male. In most ancient religions and cults, the Moon represents the female force which reflects the male force of the Sun. In astrology, “she” bestows her indiscriminative influences upon both male and female alike, though each sex might respond to the influences in different ways. The Moon in the signs indicates the emotional responses to life's situations. It determines how you are likely to react to external influences and to the actions of others.

The Moon in Pisces indicates a supersensitive nature which acts like a psychic sponge, soaking up the thoughts and emotions of others. You have a vivid imagination, verging on the mediumistic, which could result in enormous poetic, musical, or artistic talent. You are likely to be disproportionately kind and sympathetic, but you are easily hurt and could be excessively shy.

You could spend a large part of your life trying to find out what life (and afterlife) is all about, searching for answers to deep and indefinable questions to which there are no simple answers. Consequently you could be drawn to religious or quasi-religious groups or cults for enlightenment. You need to seek true spiritual guidance to channel the dominance of your subconscious mind. Traditional and simple prayer and meditation is probably the best way to begin such a search.

You are much more ambitious than the combination of this caring, psychic sign and this caring and emotional planet would indicate. You could be quite talented in some, or many, areas of artistic expression in which you could carve out a measure of fame and success. You would also be quite good at any of the people-helping-people careers. You are likely to receive honors and recognition in whatever profession or career you ultimately choose.

Personal relationships will be intense, whether they are good or not-so-good. You like your home, and whether home-bound or not, it will be a safe haven and a base for all your activities–especially for your love-sex and romantic relationships. You love to make love and can be quite creative and inimitable in its expression–as well as thoroughly enjoying the romantic and the traditional.

You like to give and to get cards and small gifts, and can cry over nostalgia and soap opera. You could also be a little jealous, and a failed relationship will be extremely painful. You could blame yourself to the extreme and feel you are a failure in love. This could make you feel so vulnerable that you would withdraw into seclusion to protect yourself emotionally. If this should happen, you need to get out and about, meet new people, and get your life jump-started into more positive directions again.

MOON IN THE TENTH HOUSE–The Moon in the Houses indicates the areas of daily activity through which your feelings are manifested, and gives clues to the type of activity on the domestic scene. A Tenth House position indicates a need to achieve prominence and recognition. Your parents were probably ambitious on your behalf–especially your mother. You probably came from a family respected in the community. You may feel a need to live up to their expectations, which can motivate you to success in the public arena, possibly in politics. But, you need to set your own expectations of yourself. Beware of a tendency to dominate others in order to promote your own recognition.

MERCURY IN LEO–Mercury in the signs gives clues to the kinds of concerns that occupy your mind, and reveals your psychological approach to making decisions and conveying your ideas to others. In Leo it bestows a strong will and a fixed purpose. You may have a dramatic and forceful manner of speech, and could be regarded by others as an authority on anything you address. You will have a mental self-confidence which is a positive asset when solving problems. You are able to see a continuity in planning and purpose, which can give you executive and administrative ability. Artistic pursuits are likely to be high on your interest agenda. You need to beware of tendencies to mental pride and arrogance. Learn to allow the rest of the world to follow.

MERCURY IN THE FOURTH HOUSE–Mercury in the houses deals with the practical affairs that occupy your mind, and shows what areas of activity will be influenced by your thoughts and communications. The fourth house position indicates that much of your thinking and learning will happen in your home. Even your business may be conducted from the home, as that is where the practical side of your mind is likely to be the most effective. You may collect a large home library as your intellectual pursuits will be many. Your desire to constantly improve on your intellectual environment may cause you to move often, possibly in mobile homes or trailers. Your communications center will revolve around your telephone, but you may choose a nomadic type of life.

VENUS IN LEO–Venus in the signs indicates how you express your emotions in personal relationships, and influences your attitude toward material things, creature comforts, and your social and aesthetic values. In Leo it bestows a love of life and can produce rather theatrical behavior. Your affections are likely to be strongly fixed, with a great deal of social pride. Many actors and actresses have Venus in Leo. You have a keen color sense and are likely to have talent in painting, sculpture, or other art forms. You are likely to be warmhearted, outgoing, sunny, affectionate, and fond of children. You need to beware of snobbishness, selfishness, possessiveness, and jealousy–because of your great social pride.

VENUS IN THE THIRD HOUSE–Venus in the houses indicate how you express the Venus attitudes in the various areas of your life. In the third house it emphasizes an intellectual interest in artistic and cultural pursuits. This is also a pleasant Venus position for relations with neighbors and friends, short journeys, social activities, and correspondence. You are likely to have a special love for literature and poetry. You will communicate harmoniously, through both speech and writing, especially beautiful love letters and romantic poems.

MARS IN TAURUS–Mars, planet of energy, gives information about modes of action as a result of the desire principle. It influences ambition and indicates some forms of expressing our emotional behavior. In Taurus it gives practical qualities: ambition, quick wit, foresight, and good organizational and managerial ability. You are determined and consistent where self interest is concerned and are likely to have good earning ability. You are also likely to enjoy your occupation, and to carry it through with tact and diplomacy. However you will not tolerate much opposition, and will need to beware of temper and “bull-headedness”.

MARS IN THE TWELFTH HOUSE–Mars in the houses indicates the departments of life in which you express your actions and desires. It shows where you need to exert energy and initiative in order to produce results. In the twelfth house, it indicates desires and actions that are strongly influenced by the unconscious mind. You may wish to carry on work and other activities in secret or in seclusion. You tend to be secretive about your desires and purposes, and may have secret sexual involvements, since Mars rules sexual energies. You need to practice communications with your subconscious and open these secret influences to the light of your conscious mind and understanding. Spiritual guidance is indicated.

JUPITER IN LIBRA–Jupiter in the signs gives information concerning your ethical, religious, and philosophic standards and beliefs; and how you may express those interests. In the sign Libra it indicates a strong concern with justice and the moral principle in marriage, partnership, and close personal relationships. You are likely to look for a partner whose views in these areas correspond with yours, and will feel a need for a solid domestic base for the freedom you need to express your own beliefs and to influence improvements in the social order. You may need to watch for a tendency to make moral judgments and decisions for others. You may also see a tendency of others to show jealousy toward you, especially if you get involved in too many personal relationships at once.

JUPITER IN THE FIFTH HOUSE–Jupiter in the houses indicates the departments of life and the types of activity through which you express your religious, philosophic, and educational ideas. In the fifth house, it implies creativity in education, as well as the arts, sports, and all things pertaining to children. Consequently, you can be an inspiring teacher, counselor, or spiritual advisor to the young. You may possibly engage in some sort of business related to the arts, education, investments, or places of entertainment. You need to watch out for unwise speculation, or over-investment, lest you suffer large financial losses.

SATURN IN SAGITTARIUS–Saturn in the signs indicates the ways in which you must accept responsibility and develop maturity and discipline. In Sagittarius it indicates you are serious in your pursuit of philosophy, religion, and higher education. You probably have developed strict moral codes, or a strict adherence to certain religious or philosophic disciplines. You are probably thorough, with a great depth of concentration. You are likely to develop a desire for power and leadership in some of these areas, and a need for some intellectual, philosophical, or spiritual achievement which brings honor or distinction. Your personal reputation is probably very important to you, and if it should go sour, or you should fail to live up to your own expectations in these areas, you will suffer greatly. Spiritual guidance is indicated.

SATURN IN THE SEVENTH HOUSE–Saturn in the houses indicates the areas of life in which we must learn to act with discipline and to express practical ambition through maturity. In seven, it gives you a strong sense of responsibility and justice in relationships and public affairs. You will work hard and conscientiously with others. You are reliable in work, honor contracts, may be interested in law, and will have business organizational ability. Avoid allowing yourself to become inhibited, negative, and critical. Seek positive spiritual guidance and avoid alcohol and other drugs.

URANUS IN LEO–Uranus in the signs indicates the ways in which you express your urge for freedom and individuality, and how you establish your link with the Universal Mind. In the sign Leo, freedom in the areas of love and romance is indicated. Your ideas about courtship and sex may be untraditional and you are likely to believe in free love. You are likely to have strong willpower and creativity in arts and sciences, and good leadership abilities. In most areas of your life, you prefer to create your own standards, and rebellion can be painful. You may insist on having your own way, but you need to learn and practice the art of compromise.

URANUS IN THE THIRD HOUSE–Uranus in the houses indicates the types of activities through which you express your urge toward freedom and individuality. In the third house, brothers, sisters, friends, and neighbors are involved. Your mind is curious and unconventional, and is likely to be reflected by those around you. Collectively, you will pursue interests in the unusual, such as clairvoyance, clairaudience, telepathy, or spiritual healing. You may have sudden insights which can develop into inventions and creative technology. Beware of jumping to conclusions and impulsive changing of opinions.

NEPTUNE IN SCORPIO–Neptune in the signs manifests more historical and generational influences than personal. It indicates the kind of cultural expression shown by the imaginative and creative faculties of mankind over a given period of time. Your personal responses to Neptune in Scorpio are likely to be in sexual areas and psychological areas of escape. Drug abuse is strongly indicated, and spiritual regeneration will be forced upon you.

NEPTUNE IN THE FIFTH HOUSE–Neptune's position in the houses indicates the way you express your mystical potential and how you use your ability to visualize. It also indicates what areas of your life could be affected by premonitions, dreams, clairvoyance, and deeper intuitive insights. In the fifth house this is indicated by a desire for love and appreciation through romance and creative self-expression. Your artistic and musical talent are inspired from intuitive levels. This house position gives you good acting ability, and a love for the media. Peculiar circumstances could surround romantic attachments and the sex life. Secret love affairs and disappointments in love are possible. You are likely to be much involved with children with special problems–your own, if you have them, but if not, then with others' children.

PLUTO IN VIRGO–Pluto in the signs is also historical and generational, but on the personal level it indicates permanent change. In Virgo it deals with work, health, and practical application of technology. The areas of sex, drugs, and health are indicated as most likely areas for permanent change in your life.

PLUTO IN THE FOURTH HOUSE–The house position of Pluto shows the departments of life in which you need to exercise conscious creative willpower to regenerate yourself and (possibly) your environment. In the fourth house it indicates your need to be master of your own home and domestic scene. You have deep wells of resourcefulness to draw upon to make the domestic areas of your life better. You seek improvement through the occult, and have a natural affinity with the earth and nature. You need to cultivate positive spiritual communications skills and draw strength from positive psychic sources.

PLANETARY ASPECTS:

Following are the interpretations of the planetary aspects to each other. Aspects are angular relationships between two or more planets that have been found to modify the influences bestowed. Significant angles are: Conjunction (same degree), Sextile (60 degrees), Square (90 degrees), Trine (120 degrees), and Opposition (180 degrees). Don't worry that some of these individual interpretations seem to conflict. Remember–we look at the whole person, and the separate parts can modify, reinforce, or nullify each other.

SUN CONJUNCT PLUTO–This conjunction confers tremendous energy and willpower which may be demonstrated by regeneration and positive change in yourself and the things around you. It is imperative that you bring your will into tune with the Divine Will, and the results can be phenomenal. One result can be sexual potency, which can be expressed through the body or the mind. When sublimated through the mind, the higher states of the universal mind can be tapped, and you can become a true instrument of Divine Will. Without that influence, other manifestations could be self-destructive.

SUN SEXTILE NEPTUNE–This aspect supports creativity and inspiration which can be expressed through art, religion, and mysticism. Artists, writers, and musicians are likely to have this aspect. Mystical insights and sensitivity to the feelings and needs of others could give you a deep humanitarian outlook. These gifts of vivid imagination and visions could also be applied to successful ventures for material gain. Neptune is the planet of the occult–deep psychic feelings–and you need to seek always for positive spiritual guidance.

MOON SQUARE SATURN–This square produces feelings of melancholy and unhappiness. You are likely to have low emotional vitality. You may tend to be an emotional prisoner of the past, allowing distressing memories to block happiness in the present. You may have had a mother complex, or conflict with your mother. You need to force yourself to forget the past and face each new day with faith and optimism. Work on a positive self-image one day at a time, thus creating your own self-worth. Some difficulties with females is indicated. Know that and work on tolerance and patience.

MOON SQUARE THE ASCENDANT–Squares present obstacles to be overcome, and this one is no exception. It can create emotional difficulties with self-expression and in converting energy into action. Unconscious habit patterns are likely to interfere with your ability to act with decision. It can set the stage for annoyances in partnerships and close relationships. The keyword here is “Awareness”. Cultivate patience, and try to understand your personal mannerisms, body movements, and habit patterns.

MERCURY CONJUNCT PLUTO–This aspect combines strong willpower with great resourcefulness and helps you get to the bottom of what you wish to understand. You are able to see through others and to ferret out secrets. You are likely to see things as they really are and to accept truth even when it is uncomfortable. You could have a definite interest in the occult, with the wish to study and communicate these forces. Watch out for tendencies to want to remake others' thoughts and mental perceptions.

MERCURY OPPOSITE THE MIDHEAVEN–This aspect enhances the skills to communicate with the public, and the natives could be known for their wit and conversational ability. There could be an interest in the law as a profession, or in any business where you would be dealing with contracts. Close friends are likely to be the intellectual type, and Mercury here will attract an intellectual spouse and partners.

MERCURY SQUARE MARS–This square produces an active, energetic mind, but you may have tendencies to become overeager to the point of impatience and argumentativeness. You may jump to conclusions before considering all the facts and viewpoints. Your reasoning is often interfered with by your emotions, especially anger. Remember, square aspects create stresses and set up tensions. You should strive for more patience, exercise diplomacy, and learn to be a good listener in order to overcome the negatives in this aspect. The lesson to be learned here is ego detachment.

MERCURY TRINE SATURN–This trine helps you with mental organization, especially in performing systematic mental work where there is little room for error. It should help you as a student because of the capacity for patience and hard work. It is a good aspect for writers and teachers because of the ability to pay attention to details. You are likely to be serious minded in general and disciplined in your thinking. You need to watch for tendencies toward taking yourself too seriously, and allow for some fun thinking along the way.

MERCURY SEXTILE JUPITER–This sextile supports the intuitive mind and abstract ideas. You enjoy study and like to travel. Your mind can be intrigued by all kinds of intellectual pursuits: religion, law, higher education, philosophy, physics, etc. You express yourself well and could succeed as a writer, lecturer or teacher. This aspect gives you optimism and the ability to guide and inspire others.

MERCURY SEXTILE THE NORTH NODE–This configuration enhances your mental self-expression. You can communicate your own perception of reality to others in ways which make it easy for them to understand. It is easy for you make connections and receive the cooperation of friends and relatives, as well as partners. It helps to achieve mutual objectives.

VENUS CONJUNCT URANUS–This conjunction indicates strong social inclinations. You may have a tendency to confuse friendship and love, with some strong immediate attractions which can end just as suddenly. Needless to say, your love life could be erratic. Since you may want to bestow your affections to all, it may be difficult for you to remain romantically tied to one person. Your sparkling, effervescent personality is likely to make you quite popular, which can add to the problem. You love social activities, amusement, parties, and stimulating experiences in general. Patience and discipline in individual relationships is the growth indicator here.

VENUS OPPOSITE THE MIDHEAVEN–This configuration influences a love of domestic beauty and harmony. The significance of a good home to marriage and family will influence choices made in that direction. Much money, time, and effort will go into the attempt for domestic tranquility.

VENUS SQUARE MARS–Squares mean stresses, and this one is no exception–especially in the areas of romance and relationships. Desires are very strong, possibly for selfish sexual gratification, and obviously there is need for control. Uncontrolled passion could cause great harm. We have here the raw sexual energy of Mars squared off against the emotional sensitivity of Venus in the psyche of one person. The key to comfort with this aspect is to achieve a blend or balance, and, when accomplished, the rewards are fantastic–a sexually energetic and emotionally sensitive person. Work at it!

VENUS TRINE SATURN–This aspect is often found in the horoscope of musicians and artists; it gives a sense of rhythm and structural relationships in time and space. It indicates a sense of order, balance, and proportion in art and music. You are also likely to have a good business sense, also with order and balance. You are sensitive to justice and fair play and understand the needs of others. You are eager to help others, but you like to do it in a way that will inspire them to help themselves. You are a good friend and good partner, providing beauty and harmony to relationships.

VENUS SEXTILE THE ASCENDANT–This is the aspect of the peacemaker. You are likely to be very diplomatic and able to gain public favor. It could bring about a good marriage, relationship, or other partnership. You are likely to always show a cheerful disposition.

MARS SQUARE THE MIDHEAVEN–This square sets you up for difficulties with authority figures. Quarrels in professional and domestic arenas are indicated. The key here is to practice patience, diplomacy, and cooperation with others. You need to use your mind instead of your emotions with this position of Mars.

JUPITER CONJUNCT NEPTUNE–This aspect gives you a fertile imagination which can express itself in art, music, philosophy, and/or religion. You are extremely sensitive, both emotionally and psychically. There is the potential for fantastic highs from spiritual and psychic activities provided they are maintained from positive motivations toward the good of self and others. Avoid a world of private fantasy, and seek direction from the positive spiritual Source in your life through prayer and meditation.

JUPITER CONJUNCT NODE–This position gives unusual ability to harmonize with prevailing social, cultural, and religious attitudes. There may be a tendency to want to accept traditional values without subjecting them to critical analysis, thus taking too much for granted. You should test all things spiritual by your own needs and guidelines.

JUPITER SEXTILE PLUTO–This aspect gives you the opportunity for spiritual regeneration through philosophy, higher education, religious practices, and efforts toward bettering the human condition. You can tap powerful spiritual forces through prayer and meditation. You can gain much wisdom and insight in that way, giving you great potential for positive influence in the lives of others.

SATURN OPPOSITE THE ASCENDANT–This aspect favors long and stable partnerships. You may be interested in some phase of the legal profession, and your dealings with others will be fair but firm. You may come across as reserved and calculating. Possibly may work for a government agency or some other organization which deals with the public.

SATURN TRINE URANUS–With this aspect you will be able to fathom the laws of the universe and to understand “karma”. You have strong willpower combined with the power to make use of creative inspiration. You would be good at mathematics, science, astrology and the occult. You are a good organizer and good at getting the cooperation of others. You have skills in diplomacy and the ability to work constructively with groups. This aspect can provide the tools for overcoming many obstacles which have been indicated by squares and oppositions in the chart.

SATURN SEXTILE THE NORTH NODE–This configuration can help when your professional goals need the support and approval of traditional social customs and institutions. You can win support for your endeavors.

SATURN SEXTILE THE MIDHEAVEN–This configuration can give you the ability to stabilize your domestic life and to steadily improve your professional standing through forethought, planning, discipline, and constant effort. This a good position for career advancement.

URANUS SEXTILE THE ASCENDANT–This configuration gives you intuitive ability when interacting with others, helping you gain their cooperation. You can be very original in your self-expression, and can be expected to do and say things out of the ordinary. You could be sought out as an interesting speaker, teacher or disciplinarian.

NEPTUNE SEXTILE PLUTO–This aspect has more general and historical connotations than personal, but in the personal interpretation it indicates unusual occult, intuitive, scientific, and aesthetic abilities. It could generate sudden and secret changes. You need to concentrate on the positive occult powers.

INTERPRETATION, PERSONALITY PROFILE

Getting together all the information that makes up the face of your chart has primarily been mathematical and scientific–in a word, technical. The computer has used the date, time, and place of your birth to select and print out the interpretations of your Sun-sign, your Rising Sign (Ascendant), the Signs on the Houses, the Signs and Houses the Planets are in, and the aspects of the Planets to each other. These interpretations apply only to YOU.

In interpreting the total Personality Profile, however, we must add two more dimensions to the technical: “Symbolism” and “Intuition”. These operate mainly from our subconscious mind. Allow your intuition full play as you carefully study the face of the chart and allow its symbolism to “speak” to you. Often the chart can provide a key which opens the subconscious. If you don't consciously “feel” anything, don't worry about it. Just allow the full power of your intuition to apply, and keep your mind as open as you possibly can.

Now go back and read the printouts again: all the way from the Sun-sign through the aspects of Pluto. Try not to reject any statement–not those you dislike, or even those you like. Note any statement which you strongly agree or disagree with, and mark it for later study. Then add all statements which seem to contradict each other to the list. When you study the “contradictive” statements, try to determine if any of them might apply to you at a different time, or in a different place. Then consider if the pair could modify each other and produce an interpretation that does apply to you.

Astrology is not judgmental–it just IS. It doesn't tell us what is “good” or “bad”, it only tells us what the influences are. We give the most optimistic and positive interpretation to that information that we possibly can. However, it has been our experience that often the most valuable information we can get from a chart is the awareness of those obstacles and stresses we need to overcome in order to grow and fulfill our lives according to our own individual value systems.

Můžete si objednat zprávu o osobnostním profilu pro sebe nebo kohokoli jiného, ​​s vaším datem narození, časem a místem zde.

Zjistěte více o sobě a ostatních

Vyzkoušejte hloubku Cafe Astrology
zprávy o narození, zprávy o vztazích, budoucí předpovědi a další.


Více Celebrity Astrology

Zjistěte Svůj Počet Andělů