Neptun v prvním domě

Neptun v domech

Neptun v domech {Na této straně:} Je zkoumán význam Neptunu v domech rodného diagramu. Neptunova pozice za domem v porodním diagramu (tj. Dům, který Neptun zaujímá v porodním diagramu) odhaluje oblast života, kde máme sklon ignorovat nebo se vyhýbat realitě. Připevňujeme spiritualitu k oblastem života ovládaným domem. V těchto oblastech