Pluto v domech - 2020

Pluto v domech

{Na této straně:}
Zkoumáme význam Pluta ve dvanácti domech porodního diagramu.

Následuje výklad Pluta v různých domech porodního diagramu.Pozice Pluta ukazuje, kde jednotlivci hledají pravdy a hlubší význam. Tato oblast života může být spojena se změnami, otřesy, boji o moc a otázkami kontroly. Intenzita, strach ze ztráty nebo zrady, vášeň, posedlost, paranoia a sebeochrana jsou témata v těchto oblastech života. Mohli bychom být vedeni v oblastech života spojených s domem, který zabírá Pluto.

289 andělské číslo

Pluto v 1. doměVyzařujete intenzitu a první dojmy ostatních vás bývají silné, tak či onak. Často můžete svým způsobem zastrašit ostatní. Můžete být velmi chránící své soukromí, přesto však díky své silné přítomnosti vyvoláváte mnoho intrik a zájmů. Možná budete bojovat s obavami, že budete přemoženi, odmítnuti nebo minimalizováni, ale jen málokdo dokáže hádat, že byste mohli být něčím méně než sebevědomým. Váš první instinkt v nových situacích je brutální a odhodlaný, defenzivní a intenzivní. Zřídka přijímáte zřejmý nebo povrch věcí - místo toho se díváte skrz situace, abyste si přečetli jakékoli informace na skrytých úrovních. Snažte se vyhnout tomu, aby vám záda nebo prohlížení života jako bojiště.

Pluto ve 2. doměPokud jde o budování vašich zdrojů, jsou vaše instinkty mocné. Možná bude pro vás těžké pustit se z věcí, přisoudit svému majetku hodně sentimentální hodnotu nebo je držet, protože se bojíte chudoby nebo se bojíte pocitu bezmocnosti a touhy. Možná cítíte silnou potřebu kontroly nad svými penězi a majetkem. Mohli byste být nuceni vydělat peníze. Jiní, kteří od vás něco berou, aniž by se vás ptali, i přímo před vámi, by vás mohli zvlášť dráždit. Nejedná se o lakomý - máte prostě silný pocit vlastnictví a dáváte přednost tomu, abyste byli požádáni. Ve vašem životě můžete zažít nějakou formu ztráty, abyste se naučili poučit se o změnách a ta síla, hodnota, hodnota a bohatství pocházejí zevnitř. Jste vynikající v oblasti strategie a plánování, pokud jde o finance, a jste schopni instinktivně zjistit hodně nebo hodnotné předměty. Vaše rada v těchto záležitostech může být pro ostatní neocenitelná.

Pluto ve 3. domě

Zřídka přijímáte to, co slyšíte nebo co čtete jako pravdy. Vaše mysl je velmi analytická a instinktivně vyhledáváte skryté významy. Můžete být výjimečně přesvědčivý, jak se vyjadřujete, ať už mluveným nebo psaným slovem, jednoduše proto, že komunikujete s autoritou, přesvědčení, síly a rozhodnosti. Máte tendenci se učit spíše pozorováním než kladením otázek. Ve skutečnosti můžete být poněkud odolní vůči učení přímo od druhých, raději byste se měli učit sami. Můžete se bát ztráty vlastního já prostřednictvím sebevyjádření, a tak si můžete vybrat svá slova pečlivě, abyste zabránili tomu, aby o vás ostatní věděli příliš mnoho.

Pluto ve 4. domě

První zkušenosti vás možná přiměly k tomu, abyste se cítili sebeochranní nebo byli o sobě tajní. Například rodič mohl být tajný nebo stydět, a tento vzorec je hluboce zakořeněný ve vaší psychice. Můžete cítit pocit viny za to, odkud jste přišli, i když většina z vás je hrdá na své kořeny. Rodič vás možná povzbudil, abyste se podívali za povrch věcí, a možná ve vás povzbudili lásku k psychologii. Rodič by vás mohl velmi chránit a pokusit se vás chránit před negativními zkušenostmi a následně jste se začali bát změny. Nebo vaše dřívější zkušenosti mohly zahrnovat šokující, intenzivní nebo děsivou událost, která ve vás žije. Můžete také absorbovat silné obavy nebo posedlost rodiče.

Pluto v 5. domě

Máte silné tvůrčí impulsy a můžete investovat mnoho energie a vášně do tvůrčího umění, romantiky nebo výchovy dětí. Věnuješ se velké hrdosti a investuješ hodně svého ega do toho, co produkuješ. Romance pro vás musí být intenzivní, vášnivá a hluboce intimní - nic povrchního nebo světelného přitahuje. Máte zamilovaný postoj „vše nebo nic“. Pokud tento přístup nevlastníte, možná se setkáváte s pluto energiemi prostřednictvím svých milenců, a tak přitahujete intenzivní, ovládající nebo vášnivé romantické partnery. Hluboký strach ze ztráty nebo zrady může být za jakýmkoli žárlivým, posedlým nebo ovládajícím chováním v pátých domech, včetně romantických zásahů, výchovy dětí a tvůrčích snah. Váš postoj ke hře, zábavě a rekreaci je také intenzivní - zřídka odlehčený. I když možná toužíte vrhnout svou duši do svých tvůrčích snah, strach vám může zabránit v tom, abyste tak činili úplně.

Pluto v 6. domě

Jste tvrdý pracovník a pokud jde o pracovní výkon, můžete být docela ochranný nebo soukromý. Jste vynikající v analýze, ale můžete se také snadno posadit tím, že najdete odpověď na problémy, možná dokonce najdete problémy, které ostatní přehlédnou. „Ožijete“, když se objeví problém, který vyžaduje výzkum a analýzu. Práce se pro vás může stát posedlostí a jste schopni pracovat téměř neúnavně. Můžete být soukromí nebo ostrovní, pokud jde o vaši práci, a také se můžete cítit příliš připoutaní k tomu, co děláte, až do bodu paranoie. Strach z kritiky by se mohl zvýšit, pokud jde o váš pracovní výstup. Nasměrování své vlastní práce nebo práce pro sebe může být tou nejlepší cestou, kterou můžete podniknout, protože ostatním snadno ovlivníte rozvrh a práci, kterou děláte. Pravděpodobně vás velmi zajímá oblast zdraví a sebezdokonalování, stejně jako zkoumání spojení mysli a těla a instinktivně hledáte alternativní terapie k uzdravení. Někteří z vás jsou vynikajícími vědci v těchto oblastech.

Pluto v 7. domě

S Plutem v sedmém domě horoskopu jsou tématem mocenské boje v blízkých osobních vztazích. To může hrát různými způsoby. Současně byste se mohli bát a toužit po úplné absorpci v těsném vzájemném vztahu. Můžete se cítit přitažliví a odolní vůči blízkým partnerstvím a obávat se ztráty kontroly nad svým vlastním životem. Můžete být přitahováni k lidem, kteří jsou intenzivní, žárliví, majetní nebo posedlí, nebo kteří jsou podle vás mocní. Na druhou stranu může váš vlastní odpor vyvolat problémy s kontrolou u partnera, který se obává ztráty vás nebo vaší zrady. Ve skutečnosti byste mohli vyvést „nejhorší“ v jiných svým vztahovým chováním - máte tendenci být katalyzátorem pro ostatní, aby objevili své prvotnější instinkty a obavy. Nikdy nepodceňujte svou roli v této souhře a nedělejte chybu, když si myslíte, že jste prostě oběť. Prostřednictvím svých vztahů také objevujete svou vlastní sílu, a to může nebo nemusí být pohodlné. Jak se s tím vypořádáte, určuje výsledky. Můžete se cítit uvězněni v obtížném vztahu nebo těžko najít hluboké spojení, po kterém toužíte. Obsazení vašich interakcí s partnery může být velkým tématem vašeho života. Sledujte, že neprojevujete svou vlastní potřebu kontroly nad svým partnerem. Snažte se vyrovnat se svým vlastním intenzivním a hluboce zakořeněným strachem ze ztráty někoho, koho milujete a ze zrady, nebo se s těmito energiemi setkáte opakovaně ve svých nejbližších vztazích.

Pluto v 8. domě

Máte přirozenou přitažlivost ke všem skrytým, tabu nebo „temným“. Tato fascinace může vést k tomu, abyste zažili více neobvyklých událostí než ostatní. Jako přirozený psycholog jste odborníkem na prořezávání vnějších okolností a na to, abyste se dostali k jádru věcí. Máte nekonečně zájem o motivaci a zdroje. Možná vás bude zajímat zejména hypnóza, léčebné terapie, okultní vědy, velká tajemství a temnější stránka života. Sexuální vztahy jsou velmi intenzivní a možná komplikované. Oba jste fascinováni a bojíte se hluboké intimity a toužíte po neobvykle hlubokých, vášnivých a intenzivních zážitcích s ostatními. Tato fascinace vám může přinést intenzivní zážitky s ostatními a přitažlivost k netradičním sexuálním zážitkům, zejména těm, které zahrnují nadvládu a podřízení, kontrolu a držení. Pokud přitahujete ovládání lidí do svých zkušeností a nepohodlí, snažte se prozkoumat a pochopit své vlastní hluboké obavy ohledně moci a sdílení problémů. Někteří z vás se mohou zapojit do bojů o moc s penězi, zejména s partnerem. Témata ovládání jsou s Plutem v osmém domě docela možná. Pravděpodobně byste byli v léčebných profesích docela talentovaní, zvláště když pomáháte ostatním vypořádat se s krizí a traumatem.

Pluto v 9. domě

Jste velmi připojeni k vašim názorům a systému víry. Kvůli této příloze se debaty mohou snadno proměnit v argumenty, pokud si nebudete opatrní. V nejlepším případě jste přesvědčiví a inteligentní se sondou a ostrou myslí. Vaše názory jsou silné a dobře prozkoumané. Jste schopni zálohovat své argumenty a užít si to! V nejhorším případě můžete být posedlí „konvertováním“ ostatních k vaší víře. Jste podezřelí z nových nápadů, dokud jim nepřiblížíte hlubší myšlenky. Možná budete mít pohrdání pro slepé stoupence systémů víry a pokrytectví. Můžete být považováni za „hluboké“ nebo „hluboké“ a pravděpodobně přijdete s neobvyklými a jedinečnými nápady, které na ostatní zapůsobí. Váš smysl pro dobrodružství je hluboký a může vás vést k neobvyklým zážitkům. Pravděpodobně se zapojíte, podmaníte a inspirujete učitele, řečníka nebo lektora. I když možná nesdílíte své myšlenky frivolně, když se vyjadřujete, děláte to kreativně a přesvědčivě. Některé z vašich nejintenzivnějších a život měnících zkušeností mohou přijít cestováním nebo v souvislosti s jinými kulturami.

Pluto v 10. domě

Je na vás něco velmi jedinečného, ​​díky čemuž se můžete odlišit od davu. Vaše ambice mohou být dobře rozvinuté, nebo sledujete své cíle s velkým zaměřením a odhodláním. Možná vás bude zajímat výzkum, zlepšování, porozumění tomu, jak věci fungují, a transformace. To jsou vlastnosti, které využíváte zejména ve své kariéře nebo při jednání s veřejností. Někteří z vás by mohli mít rodiče, který je / byl docela řízen nebo pracoval (ed) v léčebných nebo výzkumných profesích. Vaše osobní přítomnost je silná a možná zjistíte, že v důsledku toho můžete inspirovat reakce z nenávisti, zejména ve svých profesních zkušenostech. Přesto můžete být velmi přesvědčivý, když se rozhodnete být. Máte obzvláště silný pocit odhodlání a odpovědnosti, ale nebojíte se bojovat proti tradici obilí nebo buckování, pokud máte pocit, že jsou zastaralé. Někdy s touto pozicí existují hluboké problémy, které je třeba konfrontovat s otáčením kolem vztahu s otcem. Mnozí z vás jsou perfekcionisté a zvláště detailně orientovaní, zejména na profesionální úrovni. Máte tendenci přirozeně se ujmout vedení a ne vždy si užijete, že jste v pozici podřízeného.

Pluto v 11. domě

Můžete mít přístup „vše nebo nic“ ke svému přátelství nebo skupinové asociaci a výsledkem mohou být často problémy s ovládáním nebo ovládáním. Také váš společenský život může projít poněkud drastickými změnami. Přátelství pro vás může často začínat intenzitou. Věrnost je pro vás nejdůležitější i v neformálním vztahu. Věříte v sílu skupiny provádět nezbytné změny a vy byste se mohli stát vlivným vůdcem, pokud vás to zajímá, ale nepřijímáte sdružení lehce. Je pro vás snadné být docela dojatý těmi lidstvími a můžete se cítit nuceni změnit, zejména později v životě. Odmítáte být následovníkem.

* Můžete mít hlubokou averzi ke skupinám, sdružením, klubům nebo organizacím jakéhokoli druhu. Každá taková skupina, do které se zapojíte, bude pravděpodobně buď pro intenzivní osobní růst, změnu a léčení, nebo se soustředí kolem sociálních změn a nějakým způsobem revizi společnosti.

# Okolnosti vás nutí ke změně, připraveni nebo ne. Někdy máte pocit, že musíte poslouchat spoustu snů jiných lidí a následovat je. Je důležité zvážit jejich nutkání proti vnitřnímu hlasu vaší vlastní touhy.

^ S Plutem ve svém 11. domě se můžete setkat s mnoha otázkami týkajícími se vaší moci v sociální oblasti, zejména kolem zájmových skupin nebo při řešení politických procesů. Nejste žena, která má ráda sedí na vedlejší koleji, pokud jste součástí skupiny, zejména pokud se něco dá udělat efektivněji. Pokud jste si nevyvinuli silný smysl pro své vlastní ideály a přesvědčení, můžete se dostat pod vliv ostatních, kteří by si uchvátili vaši moc, aby posílili své vlastní. Ale jakmile se probudíte ke svým ideálům, pohonům a směrnicím, můžete být vysoce vlivným vůdcem a podněcovatelem sociálních změn. Rozsah vašeho úsilí závisí na vás a na možnostech, které si sami vyberete.

Pluto ve 12. domě

* Máte hluboký zájem o tajemství, podsvětí nebo nevědomí a cokoli skrytého a tajemného. Psychoanalýza, zkoumání vašich snů a další metody odhalování tajemství jsou pro vás velmi zajímavé. Můžete být výjimečně vnímaví intuitivně nebo psychicky. Vaše emoce a podvědomé energie jsou komplexní a periodické transformace a osobní krize jsou po celý váš život liberálně posypávány.

# Death sehrál velkou roli při vyvolávání pochybností o vašich schopnostech. Využijte soukromý čas k prozkoumání vašich současných znalostí a dovedností a možná zjistíte, že důvěra nahrazuje pochybnosti. K vybudování síly potřebujete tiché chvíle.

^ Vzhledem k tomu, že ve svém 12. domě máte Pluto, můžete být v pokušení potlačit své emoce, zejména ty, které mají co do činění s těmi hlubokými potřebami, které pramení ze stinné stránky sebe samého. Můžete dokonce mít problémy s depresí nebo návykovým chováním, které vytváří určitý druh emocionální pasti, dokud se nenaučíte ponořit se do hlubin svého bytí a očistit duchové a draky ze své minulosti, které stále pronásledují vaše sny. Stará zášť může také působit jako lektvar, který otráví vaši fantazii a podrývá vaši schopnost důvěřovat svému vnitřnímu já. Jakmile dobijete své vlastní démony, můžete se cítit motivováni pomáhat ostatním konfrontovat se svými vlastními a můžete se stát velmi účinným léčitelem.

Neznáte polohu vašeho Pluta? Zjistěte, jak můžete získat pozice astrologického grafu zdarma pomocí našich jednoduchých kroků.

Zjistěte více o sobě a ostatních

Vyzkoušejte hloubku Cafe Astrology
zprávy o narození, zprávy o vztazích, budoucí předpovědi a další.


Interpretace jsou napsány Annie Heese, pokud není uvedeno jinak. Interpretace označené * jsou z programu Kepler, interpretace s # jsou z vaší zprávy o duchovní cestě a interpretace s ^ jsou z astrologického profilu pro ženy.