Saturn v Kozorohu 2017, 2018, 2019, 2021: Saturn Transits - Únor 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Saturn in Capricorn 2018to 2021: Saturn Transits

Co pro vás znamená Saturnův průchod Capricornem…


Na této straně:

Saturn Transits: General
Saturn in Capricorn 2018to 2021: Obecné vlivy
Saturn in Capricorn Transit: Business
Saturn in Capricorn Transit: Vztahy / Láska
Saturnovy přechodné aspekty
Saturn v Kozorohu a znamení zvěrokruhu (horoskopy)


Saturn vstoupí do znamení Kozoroha 19. prosince 2017.

Saturn obsadí znamení Kozoroha od 19. prosince 2017 do 21. března 2021; a poté dokončí tranzit od 1. července do 17. prosince 2021.

19. prosince 2017 23:49 EST
Saturn vstoupí do Kozoroha
21. března 2021 23:58 EDT Saturn vstoupí do Vodnáře
1. července 2021 19:37 EDT Saturn Rx vstoupí do Kozoroha
17. prosince 2021 12:04 EST Saturn vstoupí do Vodnáře

Úplný kruh trvá přibližně 28–29 let, a tak průměrně tráví zhruba 2–1 / 2 roky.

Saturn Transits: General

Saturn tranzity a cykly lze považovat za cykly dosažení a zralosti. Když Saturn tvoří tvrdý aspekt osobního bodu v našem grafu, můžeme mít pocit, že je vše zpomaleno - setkáváme se se zpožděním, frustrací a tlaky. Ale tentokrát nás také výzvou k tomu, abychom čelili realitě, čímž jsme se otevřeli zvýšené moudrosti a svobodě, která přichází s životem v pravdě.

Během Saturnových tvrdých tranzitů na naše osobní planety často dochází k významným rozhodnutím. Tyto přechody zpomalují život dolů (nebo alespoň tak to vnímáme) a nutí nás žít svůj život v přítomnosti . Ačkoli Saturnovy tranzity mohou způsobovat, že se život bude cítit jako dřina (to je často doba, kdy se zdá, že se naše životy pohybují hlemýžďovým tempem a pokroky jsou těžko vidět), také nám dávají příležitost získat vnitřní sílu, stát se zodpovědnější za to, co děláme a říkáme a v našich životech omezujeme odpad nebo excesy. V zásadě to, co se stane, je forma slučování nebo hubnutí v oblasti života zasažené Saturnem. Zbavujeme se věcí v našich životech, které pro nás nepracují ve skutečném světě, a zaměřujeme se na zlepšování a posilování věcí, které slouží užitečnému účelu.

Tranzit Saturn lze také považovat za čas ochrany v kterékoli oblasti života, na kterou Saturn působí. Během těchto období obvykle budujeme zásoby a šetříme energii. Mohou se vyskytnout zpoždění a malé, ale nepříjemné problémy. Věci se rozpadají, naše potřeby často ostatní nevyhovují, často se cítíme špatně a dokonce i vynechané, máme sklon najít jiné drsné a nesympatické (i když je to často vnímání - ve skutečnosti nám může chybět smysl pro humor ) a často se cítíme zatěžováni nebo obtěžováni.

Transity Saturn nás učí, abychom převzali odpovědnost za sebe. Na začátku saturnského tranzitu bychom mohli mít pocit, že svět je chladné místo. Pokud jsme dospělí, v určitém okamžiku si uvědomíme, že nemůžeme vždy přenést vinu za problémy v našich životech. Musíme se dostat dovnitř a vytáhnout svou vlastní vnitřní sílu - spoléhat se na sebe.

Deprese může být vedlejším produktem těžkých saturnských tranzitů. Pokud však soustředíme svou energii na smysluplné úsilí, aniž bychom příliš tvrdě tlačili na uznání nebo podporu druhých, můžeme bojovat proti sklonu k postoji temnoty a zkázy. Saturn nám připomíná realitu a potřebu větší sebekázně. Reorganizace oblasti života reprezentované domem nebo osobním bodem, který Saturn „zasahuje“, může vést k velkým odměnám. Pamatujte, že Saturnovy tranzity nás v žádném případě úplně neliší. Místo toho nás zpomalují, nutí nás žít tady a teď, brání nám v tom, abychom podstupovali zbytečná rizika, a pomáhají nám budovat a strukturovat naše životy tak, aby to prospělo později.

Je zajímavé uvažovat o přechodech a tématech, které prošly našimi životy, než náš tranzit Saturn. Kdybychom byli vysoko při vysokorychlostním tranzitu Uranu těsně před „hitem“ Saturn, toto období může znamenat značný čas v našich životech, když „platíme“ za rizika, která jsme mohli podstoupit během této uranové fáze. Pokud jsme zažili těžké neptunské tranzity, pak to může být obzvláště zklamaný čas. Pokud Saturn tranzity přijdou krátce po období Jupitera v našem životě, můžeme se cítit obzvláště těžce zasaženi. Možná období Jupiteru nás vedlo k překročení nebo ignorování našich základů, a pak se Saturn nastěhoval, aby tuto situaci „napravil“ a přinutil nás čelit naší osobní realitě. Život ve skutečnosti není zábava a hry. Musíme pracovat a zachránit - a to je to, co nás učí Saturn. Proto je užitečné zvážit kontext našich nedávných i minulých zkušeností při zvažování, jak by nás mohly ovlivnit tranzity Saturn.

Měli bychom se také podívat na polohu tranzitního Saturn po domě, zapojené znamení zvěrokruhu a stav osobní planety / bodu samotného. Pokud se osobní planeta / bod stane naším grafickým vládcem (to znamená, že vládne našemu Ascendentu), můžeme například zažít zvláště silné události a okolnosti. Pokud jsou naše porodní Slunce a Měsíc navzájem v tvrdém aspektu, pak tranzit Saturn ovlivní oba osobní body současně . Pokud tranzitující Saturn způsobuje těžký aspekt se stelliem planet, zažijeme složitější soubor okolností a postojů, které by mohly mít větší dopad, než kdyby to ovlivnilo pouze osobní bod.

Saturn nás učí o hodnotě moderování a opatrnosti. Snad nejlepším způsobem, jak zacházet s tvrdým Saturnem, přechází na osobní planety a body, je vyhnout se těmto lekcím boje. Uvědomte si, že v tuto chvíli ve vašem životě se věci mohou pohybovat pomalejší rychlostí (dokonce i šnekovým tempem). Saturn chce, abychom usilovně pracovali, vložili své energie do praktických, užitečných a smysluplných projektů a žili tady a teď. Toto období ve vašem životě je časem pro vybudování solidního základu. Pochopte, že moderování v tomto okamžiku vašeho života je nezbytné pro váš duchovní růst a také pro vaše fyzické tělo. Vyvarujte se obviňování druhých z toho, kde se právě nacházíte - to povede pouze k pocitu melancholie a hněvu. Vězte, že toto období ve vašem životě, i když dočasné, je časem, abyste se dozvěděli o svých osobních limitech a své vnitřní síle. Proveďte tyto lekce, jakmile se posunete za tuto fázi, protože to, jak nyní zvládnete svůj život, příště (o 7 let později) změní všechny rozdíly. Saturn vytvoří tvrdý aspekt stejné planety nebo bodu ve vašem grafu.

Saturn's Transit Through Capricorn: General Influences - Cvičení je perfektní

Zatímco Saturn přecházel z Libry od konce roku 2018 do října 2012, naše osobní závazky se přišly ke kontrole. Vzali jsme vážnější a kritičtější pohled na tyto vztahy a nerovnováhy bylo obtížnější tolerovat. Se Saturnem ve Štíra od října 2018 do prosince 2018 a poté od června do září 2015 jsme se hlouběji ponořili do dynamiky našich vztahů. Saturn ve Střelci od roku 2018 do roku 2018 nás přivedl k tomu, abychom převzali kontrolu nad našimi excesy, zpochybnili naši víru a lépe porozuměli našim systémům víry.

S Saturn v Kozorohu, jedním ze známek, které vládne, je Saturn důstojný a funguje dobře. Saturn se v Kozorohu cítí jako doma. Nastal čas obrátit kritické oko k těm z našich kariérních rozhodnutí, které neodrážejí přesně naše autentické já.

Kozoroh je znamení, které chce respekt a Saturn také. Saturn v Kozorohu bude tvrdě pracovat, aby si to vydělal. Uvidíme také větší respekt k lidem, kteří se na toto úsilí zaměřili, stejně jako ke starším, kteří si to zaslouží. Ochrana je nyní velkým tématem. Během této přepravy není preferována snadná cesta. Odměny pocházejí z vynaložení úsilí. Nyní bychom se mohli také snažit o větší autoritu v určité oblasti našeho života. Tam, kde Saturn přechází v našich grafech, můžeme být nejlepší na snížení našich ztrát a přestavby, pokud se věci nedaří dobře.

Saturn vyžaduje jednoduchost, definici, realismus a pravdu, kdekoli se dotkne našich grafů. Saturn také zkouší , ne pro zábavu, ale pro naše vlastní účely. Saturn odhalí slabé oblasti, které je třeba posílit.

Saturn má čas, a to je dobrá věc. Se Saturnem se můžeme na zdravé a vyvážené místo dostat pouze tehdy, pokud si na to vezmeme čas.

S Saturnem existuje touha získat kontrolu a někteří z nás by se mohli pokusit ovládat lidi v našich životech, ale je to obtížná a frustrující cesta. Nakonec a v ideálním případě chápeme, že to můžeme pouze my sami.

Saturn ve svém vlastním znamení nehledá na jiné vlivy ke schválení. Je to konečný dispositor a má tedy poslední slovo. Cílem je nyní vytvořit nebo obnovit objednávku. Uvidíme začátky dlouhodobě dobře stavěných struktur. Saturn, který prochází Kozorohem, je časem, aby věci, které vydrží, a hledaly minulé okamžité potěšení, obavy a touhy k budoucímu úspěchu a stabilitě. Saturn a Kozoroh nenávidí odpad a chtějí snížit lehkomyslnost.

Strach z nedostatku, nic nebo ztráta všeho mohou být silnými motivátory pod tímto vlivem. Je to poněkud izolační energie.

  • 2019 Náhled horoskopů
  • Naše bezplatné astrologické zprávy
  • Kompatibilita s láskou podepsat

Ve vládě může být zpevnění s naším postojem ke stárnutí, stavu nebo třídám, pořádku, organizaci a financím. S touto pozicí nejsou žádné zkratky! Cení se trpělivosti a úsilí, ale také účinnosti.

Kozoroh je bitva do kopce, která ve skutečnosti nakonec uspěje. Vytrvalost je odměněna. Odměny jsou obvykle zpožděny, a to je smysl. Výsledky jsou dlouhodobé. Se Saturn v Kozorohu máme pocit, že bychom měli tvrdě pracovat na tom, co chceme, pokud chceme, aby to vydrželo, rostlo a posilovalo se.

Kozorohová témata zahrnují stárnutí, zkušenosti, ambice, kostru, kosti, kůži, budovy, vládu, strojírenství, tradice, struktury, pravidla, obranu, otcovství, hranice, přípravu, plánování. Je pravděpodobné, že budou v těchto oblastech provedeny reformy a úsilí o posílení, výstavbu nebo obnovu struktur. Se Saturnem v Kozorohu obracíme na tyto věci kritické oko. Například během tohoto tranzitu se mohou objevit otázky, zda otcové berou dostatečnou zodpovědnost, zda děláme správné věci pro naše držení těla a kosti, ať už jsme připravovali nebo plánovali dopředu na stáří, a tak dále.

Kozoroh upřednostňuje kvalitu před kvantitou, jednoduchost před chaosem. Ambice jsou během tohoto období jednodušší. Chceme dosáhnout našich cílů a jsme na to připraveni vynaložit velké úsilí. Saturn v Kozorohu je obzvláště pracovitá, osamělá energie a možná budeme muset sledovat, že během tohoto cyklu nepřehlédneme některé z našich potřeb pro pohodlí, rodinu a péči.

Od roku 2018 máme tranzitní plavidlo Pluto a Pluto se bude pohybovat ve znamení až do roku 2024. Saturn se setká s Plutem přesně v roce 2021 a poté se přestěhuje do Vodnáře, než Pluto dokončí svůj tranzit Capricorn. Zatímco Pluto usiluje o zvýšení moci a kontroly prostřednictvím našich závazků, kariéry a reputace či postavení, Saturn hledá dokonalost, vyšší výkon a důkaz, že něco stojí za to. Saturn se pokouší očistit některé excesy nebo posedlosti Pluta v Kozorohu. Pluto se trhá, Saturn staví a v tomto smyslu je to mocná kombinace.

Přestože Saturn vládne Kozorohu, Saturn a Kozoroh nejsou stejná energie. Život se nemusí nutně stát více Kozorohem. Ve skutečnosti jsou negativnější vyjádření znamení Kozoroha, jako je nadměrný materialismus, pesimismus a rigidita, věci, které pro nás nyní nebudou fungovat. Ty se pod Saturnovým přísným okem do očí bijí. Nějakým způsobem jsme povinni vidět, že za toto chování je třeba zaplatit, nebo bude zcela zřejmé, že jsme ztratili příliš mnoho času, energie a štěstí v těchto věcech. Přesto Saturn vyvolává touhu po pozitivních vlastnostech jakéhokoli znamení, které obývá nebo planety, které se dotýká. Nyní usilujeme o větší pořádek, integritu, disciplínu, trpělivost a vytrvalost.

Saturn vyžaduje definice, struktury a závazky. Ale pro mnoho z nás, jakmile je něco definováno, strukturováno nebo odhodláno, můžeme se cítit v kleci, uvězněni nebo omezeni. Saturn v Kozorohu nás může naučit, že existuje svoboda a osvobození při dodržování určitých pravidel a na určité úrovni sebezapření. Je to čas na jasná rozhodnutí a rozhodnutí, na odstranění toho, co pro nás nefunguje, a na propuštění ztracených příčin, zejména v souvislosti s výběrem životní dráhy, kariérou a dlouhodobými cíli.

Cílem Saturn je omezit nadměrná nebo přehnaná očekávání. Za dobrých podmínek a ideálně nám Saturn dává dávku realismu bez pesimismu, v podstatě nás udržuje ve frontě, aniž by utlumil naše duchy (příliš mnoho).

Na úrovni těla a pro lepší zdraví během tohoto tranzitu bude důležité věnovat zvláštní pozornost kostí včetně zubů a kůže (naše vnitřní a vnější struktury těla) a konkrétněji kolenům. Saturn v Kozorohu je spojován s kontrakcí a rigiditou, zdůrazňující význam jógy a protahovacích cvičení.

Saturn učí, že svoboda není o útěku z naší odpovědnosti, ani o porušení všech pravidel. Saturn nám ukazuje, že rosteme skrze naše selhání, stejně jako možná více než naše úspěchy. Toto je doba, kdy se vzdáme sebezničujících postojů, které nás zdržují, přesně rozpoznáváme, kde jsme přeháněli naše očekávání, a hledali nové, možná více autentické způsoby, jak vychovávat naše ambice. Vidíme, kde jsme byli příliš sebevědomí, nedbalí, oprávněni a nadměrní, a jak tyto věci nakonec přispěly ke stagnaci, frustrace nebo úpadku.

Tento tranzit je o upřímnosti a pravosti. Je vhodná doba na pomoc mentorů, starších nebo úřadů ve věcech. U Saturn platí „kvalita nad kvantitou“. Tento cyklus bychom mohli chtít zaměřit a vyvinout jeden speciální projekt v oblastech našich grafů, kde Saturn prochází, abychom pomohli přidat našim životům účelnost a hloubku. Věnování se jednomu nebo dvěma smysluplným snahám nebo podnikům může být mnohem uspokojivější než šíření sebe sama. Abychom mohli opravdu těžit a poučit se z tohoto období, musíme uznat, že některé možnosti mohou být omezeny, abychom si mohli užít jednodušší a naplňující život.

Saturn in Capricorn in business: Specializace nyní fungují nejlépe. Toto je čas, abychom vynaložili více úsilí na něco dobrého . Kvalitní položky budou pravděpodobně nejoblíbenější, i když v současné době se také velmi zajímáme o ekonomii. Lidé budou chtít získat co nejvíce za své peníze, úspornější. Nyní by bylo vhodné vzít několik zkratek. Žijte svou pravdu - buďte tím, kým jste, buďte upřímní, buďte přímí. Nakreslete však hranice - udržujte osobní a profesní život většinou oddělený. Buďte etičtí.

Móda může být konzervativnější, nóbl, utilitární nebo jednoduše elegantní.

Saturn in Capricorn ve vztazích: Být na čas, spolehlivý a projevující úctu jsou v tomto tranzitu v partnerech ceněny. Vztahy mohou být trochu více obchodní nebo více tradiční a definované. Dlouhodobá životaschopnost a hodnota jsou brány v úvahu více než obvykle, zatímco Saturn přechází Kozoroh.

V roce 2018: Saturn v roce 2018 překračuje / překlenuje následující stupně Kozoroha:
1 Kozoroh 24 až 11 Kozoroh 16

V roce 2018 je Saturn retrográdní od 17. dubna (v 9. Kozoroha 08) do 6. září (v 2. Kozoroha 32).

V roce 2019: Saturn překračuje / překlenuje následující stupně Kozoroha v roce 2018:
11 ° Kozoroh 16 až 21 ° Kozoroh 25

V roce 2019 je Saturn retrográdní od 29. dubna (v 20 Kozoroha 39) do 18. září (v 13 Kozoroha 54).

Během svého průchodu Kozoroha Saturn tvoří následující vnější planety tranzitující:

Saturn semi-square Jupiter 22. prosince 2017, v 0 Kozoroh 17 (Jupiter v 15 Scorpio 17) (první) A 14. března 2018, v 8 Kozoroha 11 (Jupiter v 23 Scorpio 11) A 3. září 2018, 2 Kozoroh 33 (Jupiter v 17 Scorpio 33) (finále)

Saturn trine Uran (téměř) 27. srpna 2018 [obě planety jsou retrográdní a nikdy se přesně nesetkávají, ale dostávají se velmi blízko, obě ve 2-3 stupních]

Saturn sextile Neptun 31. ledna 2019, ve 14 Kozoroha 55 (první) A 18. června 2019, v 18 Kozoroha 44 a 8. listopadu 2019, v 16 Kozoroha 01 (poslední), s Neptunem v Ryby.

Saturn opozice True North Node 30. dubna 2019, ve 20 Kozoroha 31 (první) A 4. července 2019, v 17 Kozoroha 37, A 28. září 2019, ve 13 Kozoroha 59 (poslední) s True North Node of the Měsíc v rakovině.

Saturn spojil Pluto 12. ledna 2021, ve 22 Kozoroha 37 (první / poslední).

[Saturn také tvoří kvintil do Neptunu od 20. do 20. září 2018 a kvintil pro Chirona od 23. března 2019 do 25. září 2021]

V srpnu 2018 Saturn téměř urazil Uran. Vidím aspekty jako jsou tyto (ty, které se blíží dokonalosti, ale netvoří se přesně), jako přísliby příležitosti nebo škádlí - ne stejné, jako když aspekt skutečně zdokonaluje. Měli bychom vidět určitou shodu mezi naším nově se rozvíjejícím postojem k našim talentům a zdrojům a naším profesním nebo životním úsilím a cíli.

Beran žena střelec muž

Saturnova sextil k Neptunu je s námi po většinu roku 2019. Saturnova disciplína může pomoci přinést strukturu nebo význam našim snem a ideálům. Přijetí a oddanost Neptunu může zároveň pomoci přinést nový smysl naší práci, tradicím a zvyklostem. S tímto vlivem je snazší najít v našem životě smysl. Můžeme se cítit, jako by se naše duchovní a materiální cíle harmonizovaly nebo se alespoň navzájem nedostaly do cesty. Okolnosti a naše vlastní postoje usnadňují sledování prostřednictvím našich snů nebo proměňování našich vizí a ideálů ve skutečnost. Kombinace fantazie a úsilí je nyní úspěšná. Může existovat pocit, že naše sny jsou realizovatelné, a můžeme si vybudovat silnější víru a přijetí. S tímto aspektem máme pocit, že naše sny / ideály a realita mohou spolupracovat a nepracují na křížové účely.

Saturn se vyrovná s Plutem pouze jednou, a to nastane 12. ledna 2021. Toto je doba, kdy se můžeme zvláště zaměřit na naše cíle a intenzivně ambiciózní, abychom uspěli v určité oblasti. Máme sklon soustředit se na jednu konkrétní oblast s velkým nasazením, odhodláním nebo možná posedlostí. Chceme dosáhnout a dosáhnout něčeho velkolepého. Můžeme být nemilosrdní, jak se zbavit problémových oblastí v procesu. Měli bychom sledovat zneužívání moci nebo žít ze strachu, ačkoli mírné úrovně strachu mohou být užitečné k tomu, abychom nás motivovali ke zlepšování a posílení určitých zranitelných oblastí našeho života. Během tohoto období může být náš strach ze ztráty něčeho (nebo všeho) ve skutečnosti mocným motivátorem a zúčastněné znamení zvěrokruhu může být vodítko k tomu, kde se bojíme nedostatku, chaosu nebo ztráty. Ve skutečnosti můžeme být vedeni k tomu, abychom si stavěli nebo obnovovali své životy. Toto období může zahrnovat obnovu, zničení a přestavbu a hloubení v konkrétní oblasti našeho života.

Zatímco Pluto usiluje o zvýšení moci a kontroly prostřednictvím našich závazků, kariéry a reputace či postavení ve znamení Kozoroha, Saturn hledá dokonalost, vyšší výkon a důkaz, že něco stojí za to. Saturn se pokouší očistit některé excesy nebo posedlosti Pluta v Kozorohu. Pluto se trhá, Saturn staví a v tomto smyslu je to mocná kombinace. Tento tranzit může vyžadovat těžkou práci při přestavbě a renovaci naší kariéry a cílů.

Minulost, současnost a budoucí data pro Saturnův průchod skrze znamení Kozoroha.

Saturn v Kozorohu od 15. března 1929 8:46:30 (EST +5: 00)
… Do 5. května 1929 0:20:14 (EDT +4: 00)
Saturn v Kozorohu od 29. listopadu 1929 23:21:42 (EST +5: 00)
… Do 23. února 1932, 21:46:11 (EST +5: 00)
Saturn v Kozorohu od 13. srpna 1932 7:15:18 (EDT +4: 00)
… Do 19. listopadu 1932, 21:08:36 (EST +5: 00)
Saturn v Kozorohu od 5. ledna 1959 8:32:26 (EST +5: 00)
… Do 3. ledna 1962 14:00:50 (EST +5: 00)
Saturn v Kozorohu od 13. února 1988 18:50:30 (EST +5: 00)
… Do 10. června 1988 1:22:12 (EDT +4: 00)
Saturn v Kozorohu od 12. listopadu 1988 4:25:47 (EST +5: 00)
… Do 6. února 1991 13:51:12 (EST +5: 00)
Saturn v Kozorohu od 19. prosince 201811: 48: 42 pm (EST +5: 00)
… Do 21. března 2021 23:58:20 (EDT +4: 00)
Saturn v Kozorohu od 1. července 2021 19:36:54 (EDT +4: 00)
… Do 17. prosince 2021 0:03:51 (EST +5: 00)
Saturn v Kozorohu od 24. ledna 2047 10:40:01 (EST +5: 00)
… Do 10. července 2047, 21:57:56 (EST +5: 00)
Saturn v Kozorohu od 22. října 2047 6:09:01 (EST +5: 00)
… Do 21. ledna 2050 8:14:52 (EST +5: 00)


Saturn v Kozorohu a znamení zvěrokruhu: horoskopy

Saturn je v Kozorohu od prosince 2017 do března 2021 a poté od července 2021 do prosince 2021.

Obecně to je, jak Saturnův průchod přes Kozoroh ovlivňuje různá Sluneční znamení (nebo vhodněji Ascendentní znamení):

Saturnův tranzit Kozoroha pro znamení, stručně:

Pro Aries: Můžete se cítit motivováni prokázat nebo dosáhnout něčeho solidního. Vaše představení se nějak stane veřejností nebo obchodem každého.

Pro Tauruse: Jste vyzváni, abyste se dívali na život a svou budoucnost realističtěji a prakticky. Ve vydávání nebo ve vzdělávání může dojít k důležitým úspěchům.

Pro Gemini: Jste vyzváni, abyste uklidili ty věci, které sdílíte s ostatními (peníze, zdroje, moc), jakož i záležitosti závislosti a intimity. Toto je čas na řešení obav ze ztráty kontroly.

Pro rakovinu: Testy a posilování partnerství, vztahy jeden na jednoho. Realitě čelí. Závazky jsou prováděny nebo testovány.

Pro Leo: Jste vyzváni, abyste narovnal své každodenní záležitosti, práci, rutiny, zdraví, zvyky a programy péče o sebe.

Pro Pannu: Kreativní výraz, zábava, romantika, děti a koníčky jsou oblasti utahování opasků, realismu, testů, závazků a zvýšené disciplíny.

Pro Váhy: záležitosti týkající se domova, rodiny, osob a péče a výživy jsou oblasti, které vyžadují zvýšenou disciplínu, realismus, tradici a strukturu.

Pro Scorpio: Zvýšené denní povinnosti nebo závazky. Vážné studium nebo školení a práce s detaily, možná snížené interakce s ostatními, testy nápadů a studií.

Pro Střelce: Čas pro zodpovědnější a realističtější přístup k penězům a majetku. Napínání řemenů je v pořádku a velmi užitečné. Čas na odmítnutí, snížení plýtvání a dobré využití vašich zdrojů.

Pro Kozoroha: Čas zvýšených osobních povinností, pozornost k detailům a úsilí o udržení a zlepšení zdraví a osobních věcí. Jste vyzváni, abyste byli efektivnější, pokud jde o úroveň energie a správu času.

Pro Vodnáře: Čas duchovní obnovy, vyčištění a lepší péče o duševní zdraví. Jste vyzváni, abyste se postarali o nedokončené podnikání, přeskupení, zpracování a uzdravení. Je důležité zbavit se lítostí nebo vnímaných selhání a zklamání, protože cyklus Saturn-Sun vstupuje na jeho poslední nohu před tím, než se dostane do plného kruhu.

Pro Ryby: Je čas vyčistit si svůj společenský život a cíle štěstí. Je čas, aby se sny staly skutečností, nebo šrot. Je to dobrý čas vidět tyto věci jasněji, i když někdy přísně.

Saturnův tranzit Kozoroha na znamení, podrobně:

Beran

Saturn ovládá váš profesní a veřejný sektor image nebo reputace ve vašem solárním grafu a nyní jej přechází.

Během tohoto cyklu vyžaduje vaše kariéra kritická rozhodnutí a rozhodnutí. Velké projekty se mohou uskutečnit, a to může být čas pro sklízení jejich odměn, i když pro některé z nich může nyní dojít ke zklamání, pokud jste nedosáhli toho, čeho jste chtěli dosáhnout. Určitě jste odpovědnější za to, co máte a v tuto chvíli jste to neudělali.

Nyní můžete získat vyšší postavení a pravděpodobně budete cítit váhu zvýšených povinností, které s tím souvisí. Ve vašem životě mohou existovat problémy, které je třeba řešit s rodičem nebo nadřazenou postavou nebo s postavou šéfa / autority.

I když toto období může být někdy občas obtížné, zvláště když Saturn vytvoří čtverec k vašemu Slunci nebo Ascendentu, existují některá oslňující místa, což je celkově odměňující období, zvláště pokud se více soustředíte na dlouhodobé výhody a méně na krátké -term frustrace. Saturn je ve znamení, že v tomto období vládne, Kozorohu, a díky tomu zde vede velmi dobře. Naposledy se Saturn pohyboval Kozorohem v letech 1988-1990. Mnozí z vás si užijí kariérní vrchol - to je doba úspěchu, úspěchu, sklizně, uznání a převzetí nových povinností. Pokud jste však odřízli rohy, může to být doba, jak se vypořádat s těmito důsledky a napravit věci.

Je ironií, že existuje určitá svoboda znát některá z našich omezení a Saturnův průchod desátým domem vás přesně učí, co to znamená. Než Saturn opustí dům, dozvíte se, kde na světě stojíte a jak jste dříve omezili své úspěchy. Toto autoevaluace vám pak poskytuje svobodu posoudit, kam opravdu chcete jít v životě, nad rámec vašich povinností nebo očekávání, která na vás kladou.

Nyní máte šanci vybudovat bezpečný základ ve svém profesním a / nebo většinovém veřejném životě. Vaše postavení ve společnosti nyní spadá pod Saturnovu kontrolu. Přesně to, co jste právě stavěli, přichází na kontrolu. Někteří z vás mohou v tuto chvíli dostávat uznání a kariérní „odměny“, zatímco jiní mohou cítit váhu špatných rozhodnutí, která byla dosud učiněna.

Saturnův tranzit desátého domu je okouzlující - čas, kdy tvrdě pracujete, berete spravedlivý podíl na povinnostech a povinnostech a buď vyděláváte některé z odměn za svou tvrdou práci nebo čelíte následkům chudých nebo slabých volby. Získáte silnou povědomí o tom, co máte a dosud jste nedosáhli. Nyní jste ošetřeni realistickým pohledem na to, co jste vytvořili a čeho jste dosáhli. Už nevidíte své místo ve světě, kariéru, pověst a postavení ve společnosti s růžovými brýlemi. Ve své kariéře byste se zpočátku mohli cítit vystaveni, veřejně prověřeni nebo pod palbou. Toto nepohodlí přichází pouze v důsledku náhlého náporu reality, a pokud je nepohodlí velké, je to jen kvůli tomu, že jste se drželi falešných představ o sobě. Vaše práce nebo úspěchy jsou nyní viditelnější.

Stejně jako různí lidé zažívají krizi středního života různě, Saturnův tranzit desátého domu má pro různé lidi různé významy.

Jak Saturn postupuje domem, začnete se cítit bezpečněji ve svých ambicích.

V určitém okamžiku během Saturnova pohybu přes Kozoroha bude Saturn procházet čtvercem vašeho Slunce (nebo Ascendentu). Během této doby můžete zažít nějakou formu rozčarování, pokud jde o důležitou osobu ve vašem životě, s autoritou nebo s vašimi osobními plány a cíli. Můžete se cítit „vynecháni“, blokováni z pokroku ve zvolené životní cestě a chybí vám energie a důvěra. Ego boost se nezdá být nadcházející, nebo pokud ano, nevidíte je v takovém světle. V tuto chvíli je nutná nějaká vzpěra a vy můžete vnímat omezení jako pocházející od jiných lidí nebo z „nešťastných“ okolností. Finanční bloky jsou v tuto chvíli docela možné, zejména pokud je Slunce spojeno s druhým nebo osmým domem. Fyzicky to může být poněkud nízké období, pokud nemáte takovou „oomph“ nebo snahu dosáhnout více, než je to, co je již na vaší desce. Možná se díváte na své fyzické tělo realističtějším způsobem, i když se také můžete příliš soustředit na nedostatky. Možná také zpochybňujete svou vlastní hodnotu a znovu objevujete mnoho nedostatků, které jste možná dříve shrnuli. Můžete se však rozhodnout pracovat na vylepšeních. Zlepšení nepřijde přes noc, ale pomalý a stabilní přístup přinese odměny později. Obecný pocit „zpomalení“ je pravděpodobný, a pokud se zdá, že běžné úkoly jsou ohromující než obvykle, je to pravděpodobně kvůli špatným duchům a nedostatečné motivaci. Někdy je tento průchod spojen s problémy se zuby, kostmi obecně a kůží. Je to také spojeno s mechanickými poruchami ve vašem životě. Saturn vás vyzývá, abyste identifikovali slabší oblasti vašeho života a opravili je nebo posílili.

Jakmile za náměstí, pravděpodobně jste opravili řadu malých problémů, které vás dostanou zpět na trať. Tlaky mají tendenci se rozptylovat. Svou práci a projekty si můžete důkladně užít. Budování něčeho dlouhodobého a praktického má nyní smysl. V mnoha ohledech se budete pravděpodobně cítit více „in know“ a realističtější, stejně jako na vrcholu své hry.

Toto období lze na symbolické úrovni přirovnat k přechodu do dospělosti ak přijetí odpovědností, k určité úrovni distancování od ostatních, když se spojíte.

Když Saturn vytvoří většinu roku 2019 sextet pro Neptun, projekty, na kterých jste pracovali v zákulisí nebo které jste nechali nedokončené, by mohly dosáhnout, nebo byste je mohli použít k další kariéře. Vaše kariéra může zahrnovat více altruistických cílů nebo pomoci ostatním, aby mohli silně přijít na to. Vyrovnání Saturn-Pluto v roce 2021 může vyžadovat těžkou práci při předělávání a renovaci vaší kariéry a cílů.

Býk

Saturn ovládá vaše postoje, víry a dobrodružství ve vaší sluneční mapě a se Saturnem v Kozorohu se vrací zpět do svého „domova“. Tento tranzit je o kritické pozornosti a posílení vašich znalostí, systémů víry, školení, a právní záležitosti. Sebelepšení je to, o čem je tento Saturnův cyklus ve vašem životě. Rozvíjíte své ideály a své závazky, protože Saturn prochází vaším solárním devátým domem.

Nápady a duchovní cíle, které jste možná přijali bez přílišného přemýšlení nebo s nimiž jste pracovali po mnoho let, se mohou náhle zdát povrchní nebo už ne příliš užitečné. Možná je vaše víra nějakým způsobem vyzkoušena a začnete se cítit skeptičtější vůči některým ze svých nejzákladnějších předpokladů o životě samotném.

Oblasti vašeho života, které vyžadují přístup „zpět k základům“ ve vašem životě, jsou vyšší učení, systémy víry, cestování a dobrodružné zážitky. V těchto oblastech života mohou existovat zkoušky různých druhů, jako by vesmír kontroloval, zda jsou jejich základy silné. Ty věci postavené na slabých základech se mohou pod tlakem těchto testů velmi dobře trhnout. Ti, kteří jsou silní, však vytrvají a budou dále posilovat.

Někteří z vás by mohli začít s novými studiemi, když se podvědomě připravujete na příští Saturnův průjezd domů (po tomto průchodu se Saturn dostane na vrchol vaší sluneční mapy). Pokud právě studujete, můžete začít pochybovat o tom, na co přesně pracujete, nebo o užitečnosti vašeho studia. Odpovídá tato studijní linie vašemu pravému já? Bude to pro vás skutečně přínosem? Mnoho Taurejců prozkoumá jejich postoje, předpoklady o životě a víře. Devátý dům má hodně společného s naším výhledem, naší osobní filosofií, naším smyslem pro dobrodružství a naší důvěrou. Je to také spojeno s naší vírou, nadějí a vizí. Jeho spojení s vyšším učením a cestováním by mohlo znamenat, že existují určitá omezení nebo přehodnocení těchto věcí, ale pro mnoho z vás jde spíše o bližší prozkoumání a přehodnocení vašeho postoje nebo obecného pohledu na život, váš víra nebo vize a vaše statečnost nebo sebevědomí, když se pustíte do nových dobrodružství - za pustění se za hranice vaší každodenní existence.

V počátečních fázích tranzitu se můžete cítit trochu pochmurně, skepticky nebo rozčileně. Víra nebo optimismus, který vás mohl přinést k dnešnímu dni, přichází ke kontrole. Jsou vaše systémy víry zdravé? Co znamenáš? Na jakou budoucnost pracujete a proč? Duch, který vás pohání a motivuje k tomu, abyste se pohybovali mimo každodenní grind, je nyní testován nebo zpochybňován. Na konci tranzitu budete ideálně zjistit, co to je, že vám skutečně a upřímně nabízí naději a optimismus, jakož i to, co podporuje vaši jízdu. Toto je čas pro znovuobnovení vaší víry v sebe a své víry prostřednictvím připoutanosti k ideálům a cílům, které vás autenticky reprezentují. Chvějivý pocit, který způsobuje, že vám prskají a vyhnete se rizikům, bude nahrazen vyzrálejším přístupem k dobrodružství a čelí neznámému. With this transit, you are learning to let go of self-defeating attitudes and belief systems that have been holding you back, you're recognizing exactly where you have been overdoing your expectations, and you're finding new, more rewarding, and more honest-to-yourself ways to nurture faith, hope, and vision. The aim is for truth and wisdom, not only facts, information, and knowledge.

At some point during Saturn's stay in Capricorn, Saturn will form a trine to your Sun (or Ascendant). The exact time depends on your Sun or Ascendant's degree of Taurus. During this trine, you feel more comfortable with who you are . Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You are especially open to receiving grounded, practical advice, and benefit from humbly learning from others. Your life seems more stable during this time period, likely because you are able to look at yourself in a realistic and reasonable manner, and because you are less vulnerable to self-delusion. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. A tremendous amount of stress is generated from overestimating our capabilities and responsibilities, and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his trine to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. This transit tends to reduce uncertainty and offers a welcome reprieve from feelings of guilt and fear. At this time in your life, you know what your responsibilities are, and you meet them.

This influence will be with you until December 2021. In 2018, it's only affecting 1 to 11 degrees of Taurus Ascendant and Taurus Sun.

Tests can come to your belief system or learning endeavors during this cycle. The need for reliable, solid, practical training can become very apparent now. You might scrutinize the belief system that you have held to date, and question your faith – in others, in yourself, and in life itself. You are seeking out practical and workable solutions to problems.

You might find that your ability to leisure-travel or engage in higher learning is limited during this period, for whatever reason. Travel may be for business purposes only. You may not be as adventurous, preferring to stick around home and your neighborhood, or perhaps for some, stuck there. This can also be a period of teaching others what you have learned.

Overall, this is a more stable, predictable, and practical time for you. You're likely to enjoy a steadier pace now. This transit encourages you to build something slowly and carefully — an approach that is most satisfying for you as a Taurus. This is also a valuable time for the learning and study of practical skills and brushing up on your knowledge. With Saturn here, you're challenged to look at life and your future more realistically and practically. There can be important accomplishments in publishing or education for many of you.

You have a great need to make productive use of your time, especially concerning learning endeavors and long-term goals. You might recognize the need to concentrate, focus, and specialize now, and this is a period for adding more structure to your life by setting reasonable but definite goals.

The term of this transit is one of greater realism and practicality. You feel more capable of meeting your responsibilities. Life feels robust and stable, and the benefits of this influence are likely to be felt most strongly when Saturn officially forms a trine to your Sun or Ascendant. Now and until December 2021, you are likely to enjoy many opportunities to set your life in order. Saturn is in very good shape, transiting in harmony to your sign and also transiting the area of your solar chart that it rules.

In 2019, you're in excellent shape for meeting friends through studies or bonding with others through publishing, writing, sharing ideas, and beliefs. Your belief system or personal philosophy may go through a transformation, particularly in 2021 when Saturn and Pluto align in this sector. It's a time for seeing things very differently, and perhaps a little more seriously.

Blíženci

Saturn rules the sector of your solar chart that rules intimacy, sharing, and shared finances, or money and property that comes from a source other than your own personal income. There may be tests of sorts in these areas of life while Saturn transits its own area from December 19th, 2017, until 2021, as if the universe is checking that the foundations are strong. Things built on weak foundations may very well crack under the pressure of these tests. Those that are strong will endure and strengthen.

This influence can be felt most strongly earlier or later in the cycle, depending on whether you were born earlier or later in the sign of Gemini. This year, those born in the first eleven days of Gemini, and those with a Gemini Ascendant of 0-11 degrees are most affected.

Tests can come to your financial and intimate worlds during this cycle. You may be dealing with fears of surrendering yourself, emotionally or financially, to others. Support from others may not be as forthcoming as it has been in the past. For example, a partner's income may be reduced, or another form of financial support may be taken away or decreased during this period. This requires you to assume more independence in terms of making a living.

Emotionally, there can be a feeling that others are not as supportive. There can be delays or difficulties in general when it comes to getting what you want or need from others. Intimacy may seem to dry up before it gets better, but it does get better!

It's a strong time for handling financial matters, especially debts and taxes, in a logical and realistic manner. These are unlikely to be drastic changes, but rather more along the lines of slow but sure progress, little by little.

předpověď kariéry capricorn 2017

While this period can be a tad difficult at times, particularly when Saturn forms a quincunx to your Sun or Ascendant, there are some dazzling spots, making it a rewarding period overall, particularly if you focus more on long-term benefits and less on short-term frustrations. Saturn occupies a sign that it rules, Capricorn, during this period, and performs very well here as a result. The last time Saturn moved through Capricorn was from 1988-1990.

How do you handle power? Your desire nature? Intimate relationships? What kind of obsessions and addictions do you have? What are your deep-rooted compulsions? What are your unhealthy attachments? With Saturn transiting your eighth house, you are aiming to answer these questions truthfully and honestly. At the beginning of the transit, you may be especially sensitive to what seems like outer world pressures that force you to examine and question some of your deepest desires and attachments. These include your sexual relationships, your finances (especially with regards to debts, obligations, and shared finances), and your need for control.

Sometimes, Saturn transiting the eighth highlights sexual dysfunctions or waning desires/boredom, whether we encounter these in ourselves or in our partners. We may face difficulties satisfying our libido and/or encounter problems with intimacy. These pressures are “designed” to make us more aware of our desire nature, and what exactly it is we want. Dissatisfaction and frustrations getting what you want, especially with reference to relationships with others and with your financial resources, may be felt now. Support from others may be lacking in some manner, and this can be felt on intimate and/or financial levels.

While Saturn transited/transits Sagittarius from December 23, 2014, to June 14, 2015; and then from September 17, 2015, to December 19, 2017, many of you have made a commitment to a relationship, and/or left a long-term partnership behind. Now with Saturn in Capricorn, you may be facing the challenges of a long-term partnership, including sharing finances, power dynamics, and sexual routine, or facing the challenges of living your life without a partner and getting your needs met.

You may find that previous methods of controlling your environment and the people in your lives simply are not effective anymore. You may not even be aware of how you have been employing power and control to date. Now is the time to get in touch with yourself and motivations.

Another realm over which the eighth house reigns is our mortality. With Saturn here, we become much more aware of our mortality. Just as Saturn transits to our Sun or Ascendant make us more conscious of our age, Saturn transiting the eighth house often brings with it a realization that our time will one day come. Of course, we know this as a fact at the back of our minds, but Saturn has a way of bringing this more strongly to our attention.

It's a good time to organize your finances. If you don't, Saturn will most likely find ways to get you to do just that. For example, there may be a loss of one form of income, or insecurity about same. Financial obligations to others might feel especially burdensome now. In some cases, a partner is dealing with financial issues. For other Geminis, you may be supporting others and this feels too constricting or too much. It's not an ideal transit under which to ask for help or support. It's a good time to consolidate debts and work on a plan to reduce debt.

Dealing with deep-seated fears, anger, and resentment may be necessary and very healthy and purging during this cycle. You might face some of your fears that are of a compulsive nature–those fears that lead you to believe that you need certain things in order to survive. Take a small example of a superstition. Perhaps we perform some kind of small ritual that we feel will help protect us or give us good luck. If we do it often enough, it becomes an addiction. We are afraid that if we don't do this little ritual, we will set ourselves up for bad luck. If we get rid of this superstition, we feel stronger. Something as simple as a superstition or ritual for good luck can undermine us. Proč? Because we are giving away our power over ourselves to this compulsive behavior. We are denying that we have power over our own lives. The same is true of any form of compulsive behavior and addiction. We attempt to control our lives through these behaviors, but what we are really doing is letting the addictions control us. When we give in to compulsive behaviors, we give up self-control, and guilt undermines our lives. We are not ourselves. By attempting to control others, we give away our own power. Towards the end of the transit, you may have eliminated some deep-seated habits and attachments that have been preventing you from feeling emotionally free. You emerge healthier and stronger. You may have put some of your addictions and superstitions behind you. You might feel more powerful because you have given up attempting to control things you cannot or should not control, and you will have gained a healthy feeling of self-mastery.

Bonds are tight and may feel constricting, but filling your duties to others can be ultimately satisfying. In some cases, others' demands are unreasonable, and you may face this fact now. However, in many cases, you may recognize where you can bend and accommodate, and this is humbling. You may need to define boundaries more clearly in your relationships if sharing of power, time, money, and resources feels very off, and it often does during this transit.

Rakovina

Saturn is now transiting your solar seventh house, dear Cancer. Saturn's transit of this house lasts from December 19/20, 2017, to 2021. This puts Saturn opposite your sign, and significant relationships with others as well as the mirror of your own personality provided through your relationships with others are the focus.

Saturn motivates us to do “spring cleaning” in the areas of life this realistic planet touches, and one-to-one relationships will need to be considered and understood during this transit. Relationship tests are likely. Saturn looks for any weak links and exposes them – they become obvious and even glaring. You may have to let go of relationships built on weak foundations, or work on strengthening them.

This is a cycle in which you need to define, understand, and crystallize your significant relationships with others. If you already have a partner, this is a time when any problems surrounding compromise, flexibility, and the ability to give your heart to your partner will surface. Initial frustration can take the form of feeling criticized and “examined” in this area of life. By the end of the transit, however, you will have learned much about commitment and compromise. The amount of satisfaction you are deriving from your relationship, the quality of the relationship itself, and how you view your partner are all things that are under the microscope now. Disillusionment is a possibility, as you are beginning to see your relationship without rose-colored glasses now. I am tempted to say you are now seeing your relationship for what it is , which is true in a sense but do remember that flaws are very much in focus, and your perspective may be skewed a little towards the negative before you reach a more balanced and realistic perspective.

For those of you who are single, the initial pressures of Saturn transiting the seventh house can stimulate a feeling of loneliness. You might feel a void in your life now and ache for a true equal in a partner. Although this is possible in either situation (whether you have a significant partnership or not), instead of an issue of re-committing, you will be examining your need for partnership. If involved in a casual love relationship, when Saturn transits the seventh, you might feel an urge (or pressure) to make a commitment or a re-definition of your bond.

Healthy partnerships can be the outcome, whether they are new ones or strengthened existing partnerships. Saturn always brings with him a fair measure of reality and objectivity, so that existing relationships may be defined and re-defined. Relationships are seen now as serious matters, perhaps a little too much so at times. Partners are no longer “fun and games” or simply mirrors of your ego. Responsibilities to partners, the need to compromise, and the realities of the needs of others, become clear. You are forced to see people as separate individuals and to improve the manner in which you relate to and with others. Some of you will be leaving partnerships behind, and others will be making a commitment. Those of you who are not interested in partnering may solidify this position.

Depending on your age and life circumstances, “significant partnerships” can mean partnerships with loved ones, business partnerships, and even deep friendships. You might begin to view casual friendships as superficial and unsatisfying, and want more. Essentially, quantity (in the relationship department) is replaced with quality, and this process involves time, soul-searching, frustration, and, ideally, eventual fulfillment.

Saturn's opposition to your sign does put some pressure on you. It's a very useful transit for better understanding your relationships and partnering needs. Along the way, you may face some tests to a current relationship's strength. This transit can also stimulate a stronger desire for long-term, real connections, or it may bring a more mature or serious partner into your life. You are more selective when it comes to your close associations. It's true that problem areas in a relationship may be magnified or illuminated in the beginning stages of this transit, and while flaws can appear bigger than they objectively are, eventually you're likely to get to the point of increased clarity. Decisions are easier when you can see people and things for both their strengths and weaknesses, so aim for this sweet spot. Once beyond the exaggerated stage of realizations, you'll be in an excellent position to reassess your needs from your relationships.

During Saturn's transit, you may find relationships or life's situations a little more demanding than usual, and it makes sense to take better care of your health, particularly seeing to getting regular sleep and proper nutrition.

You might also find less time for socializing during this cycle, perhaps due to relationship stresses, but also because you are more serious than usual about your interpersonal relationships and have a hard time swallowing superficiality.

As this transit progresses, you are likely to discover your true needs from partnerships, as well as what you can realistically give to a partner.

At some point while Saturn moves through the sign of Capricorn, Saturn will oppose your Sun (or Ascendant). You might encounter opposition or resistance to your personal plans and goals, which forces you to re-evaluate your current projects or commitments. Some of these need to be left behind. A maturation process is now in progress, and although this might not be immediately clear, changes you make now will make your life simpler, easier, and healthier later on.

During this cycle, be sure to identify and “own” the role that you play in your relationships. Face complex emotions in your relationships without glossing them over or dismissing them as “not your problem.” You may be seeing another person as the “heavy”, when in fact your own needs are also transforming. You are likely seeing the unflattering side of a partner, and also of yourself as you manage your feelings. Be fearless when facing the roots of any problems that emerge now.

The areas of your life that require a back to basics, no-nonsense approach are associated with the sector of your solar chart that rules close personal relationships, such as marriages and other committed partnerships, long-term associations, open enemies, negotiations, agreements, and contracts. There may be tests of sorts in these areas of life, as if the universe is checking that the foundations are strong. Things built on weak foundations may very well crack under the pressure of these tests. Those that are strong will endure and strengthen .

Some of you might be attracted to older or more mature and established people as partnership “material.” This can be a make or break period for many of you. If you decide to make a commitment to someone, it's likely to be a long one. Some areas of your life may seem to be breaking down before they get better. There can also be bone and teeth problems – something that often happens with hard Saturn transits. Tidy and organize your life as much as possible in order to minimize the challenges.

The last time Saturn transited this area of your solar chart was from 1988-1990. Saturn does very well in this sector of your chart because Saturn is the natural ruler of your solar partnership sector. The long-term benefits can be great.

Lev

Saturn encourages you to build some boundaries, restrict, or discipline yourself, and Saturn is now transiting your solar sixth house until 2021, dear Leo. You're challenged to straighten out your daily affairs, work, routines, health, habits, and self-care programs during this useful cycle. Aim to make changes in these areas of life slowly, responsibly, and conservatively — Saturn-style! The goal now is to make improvements that last years, if not a lifetime. Aim to work hard and do what you can, without pushing yourself too hard. Saturn wants you to work smarter, not necessarily harder. This is a time for adopting a no-nonsense approach to work and health.

While Saturn transited Sagittarius, your romantic relationships, as well as relationships with your children if appropriate, may have been put to the test. You've made significant changes to these relationships, left behind a romance, or strengthened your stance on how you derive pleasure from your life. You've settled in. This happened because Saturn was moving through your solar fifth house.

Now Saturn turns its critical eye to matters of the sixth house, and you are likely to feel a certain level of pressure in the areas of work, daily functions, habits, and health.

At the beginning of the transit, you might be more accountable than ever when it comes to your work. You may initially feel bogged down by what seems like undue pressure in your routines or everyday life. However, Saturn brings pressure that is never truly undue. In fact, Saturn knows better than us and does know when something is due. Things we may have previously neglected or disregarded need to be faced, managed, and handled responsibly.

How can you make the best use of your time? How can you manage your day-to-day life, and your body, more effectively? These are questions that demand answers now. Saturn pressures here make you acutely aware of all of the “fluff” that you have surrounding your daily routines and your work. Spring cleaning is now in order!

This is an excellent time for starting new regimens to better your health and well-being, such as regular exercise, more structured and productive use of your time, and so forth. Organizing your workspace is appropriate, and so is re-organizing your daily schedule. In fact, you might be faced with life events that force you to restructure these things, or at least provide you with the motivation to get your act together.

The sixth house is a house of service, and while the work we do may sometimes feel too routine or boring, it can also give us a strong feeling of purpose. We want to be needed, we want to help and support others, and to do our share. If you've been scattering your energies and haven't truly noted and acknowledged just how much you do, then Saturn here will stimulate you to tidy up. In the end, you can, in fact, feel more joyful about the services you provide and the support you give, after taking a realistic look at these things and making the necessary adjustments.

Saturn moving through your health sector might concern you. However, typically if health concerns manifest during this transit, they are manageable with some reorganization and structure. They signal the need for change in diet, routines, and habits. By the end of the transit, you will have learned, ideally, to be more productive and efficient, to live in a healthier manner, and to be considerably more focused.

You might also enjoy increased motivation and determination to kick bad habits and routines.

Until 2021, the areas of your life that require a “back to basics” or no-nonsense approach are associated with the sector of your solar chart that governs work, health, daily routines, employees, pets, and habits. There may be tests of sorts in these areas of life, as if the universe is checking that the foundations are strong. Things built on weak foundations may crack under the pressure of these tests. Those that are strong will endure and strengthen . Responsibilities in your daily life can weigh heavily – they appear magnified. Do be sure that you are tending to your responsibilities, and not letting them pile up.

For those of you unhappy with your job or out of work, you are not likely to jump to grab just any position now. You are looking for something mature, long-term, and reflective of your values. Because you are more discriminating now, the pickings might seem to be slim. There can be confusion about where you are headed, ultimately, in your professional life.

Saturn does particularly well in this sector of your chart simply because it's the ruler of Capricorn, and Capricorn rules your sector of work, health, and habits. You understand and welcome the structuring energy of this transit on your daily routines. The last time Saturn transited here was from 1988-1990.

Panna

With Saturn, the realist, moving through the house of creative power in your chart, you might initially feel limited by a seeming lack of internal “spark” or “spunk”, dear Virgo. As the transit progresses, you will gain a stronger sense of what motivates you, and how to best express yourself creatively in more effective and perhaps practical ways. How you entertain yourself, how you have fun, and issues surrounding how you manage your ego are now coming up for “inspection.” By the end of the transit, ideally you will have a stronger sense of purpose, and a re-worked ego.

What makes you unique? How do you handle pride? What are your creative talents? Have you worked hard enough to feel good about “playing hard”? These are issues you will face during the course of this transit. By the time Saturn enters the sixth house in 2021, you should have a solid sense of what makes you different than others, and a realistic and concrete belief in your own creative talents.

Many people go through a period of re-evaluation of their talents with this transit–how they may have wasted them to date, and how they can express themselves in a more practical, useful manner. Some of you might be turning your hobbies and pastimes into businesses or working more diligently and regularly on your creative pursuits.

The fifth house where Saturn is now transiting in your solar chart is also associated with love and attention received from others, as well as romantic relationships or our more casual love affairs. Psychological issues you may face during this time include how “deserving” you are of special attention from others. Initially, you may feel unloved or question your lovability, and perhaps you may feel somewhat neglected or ignored. As you learn the lessons of this transit, you learn to love yourself and take pride in yourself in realistic, honest, and genuine ways. Looking outside of yourself for “ego strokes” (whether through romance or other such “applause”) may prove to be fruitless. You will learn through the course of this transit to depend on yourself and to take pride in yourself for what you really are , not only how others see you. You will be less dependent on others for applause and ego stroking — this is one of the helpful lessons of Saturn's transit of this area of your chart.

Romantic relationships might be tested during this time. You might feel overwhelming pressure coming from your casual love affairs, for example, or the flaws in an existing romance seem to be screaming out at you. For some of you, a romance might end. If it does, it's likely because it truly didn't fulfill you and, essentially, had to go. For others, a romantic relationship is strengthened after undergoing some tests and adjustments. What you want from a romance, as well as what you are realistically capable of giving back to a romantic relationship, will be clear towards the end of this transit. Saturn has a “make or break” energy to it.

The fifth house also rules your children, and more specifically, your first child. Some of you might be welcoming a first child and dealing with the time constraints and increased responsibilities associated with this new set-up. Others might be encountering difficulties with discipline or increased demands from children. The need for more discipline and organization when it comes to managing children may be in order now. Commitment or re-commitment to time spent with and for children can be a theme if appropriate.

For those of you who are single and looking, there can be some reluctance to enter into light-hearted romantic relationships. If you do, you do so cautiously, and you are attracted to more mature or stable people during this cycle. Because you are more discriminating now, the pickings might appear to be slim. Be careful that you don't project a negative attitude without even realizing it, as this can intimidate some.

Those of you who are dating might feel some loneliness, as it can be hard to find what you are looking for at this time. An existing romance may be tested but strong ones strengthen further. Those Virgos who are in committed partnerships could find the romantic or fun element of the relationship becomes a strong area of focus during this cycle, for better or for worse. Keeping this aspect of your partnership alive requires work. A romantic partner could feel like a “heavy” at this time, and you might feel restricted in terms of making acquaintances and enjoying other people's company.

You can be filled with desire, or circumstances create a need, for more structure in all of these areas of life, including children, romance, creativity, and recreation. This can be a truly wonderful time for feeling balanced and steady. Firming up areas of your life that have become wasteful can benefit you in many ways. The last time Saturn was in Capricorn was from 1988-1990. Saturn does very well in Capricorn as it rules the sign. This can be a good time for realizing a dream or goal, particularly along creative lines.

Interestingly, Saturn rules this sector of your solar chart so that you understand these themes and energy on a very basic level. It feels more comfortable to you in these areas of life. It may be that you are already quite conservative when it comes to expressing yourself creatively, having fun, dating, and so forth, and Saturn's arrival here feels just right, helping you to reconnect with your basic nature.

At some point during Saturn's stay in Capricorn, Saturn will form a trine to your Sun (or Ascendant). During this trine which can last a month or closer to a year depending on when it occurs vis-a-vis Saturn's retrograde, you feel more comfortable with who you are . Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You may be more open to receiving grounded, practical advice, and benefit from humbly learning from others. Your life seems more stable during this time period, likely because you are able to look at yourself in a realistic and reasonable manner, and because you are less vulnerable to self-delusion. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. Unnecessary stress comes from overestimating our capabilities or standards and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his trine to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. This transit tends to reduce uncertainty and offers a welcome reprieve from feelings of guilt and fear. At this time in your life, you know what your responsibilities are–and you meet them. While Saturn is in Capricorn, both you and Taurus (fellow Earth sign) receive a trine from Saturn.

Váhy

Saturn's transit through Capricorn from December 2018to 2021 is bound to be a significant cycle for you, dear Libra. It marks a time of considerable inner “re-working.” In terms of outward signs of achievement, this transit may be one of the most unremarkable of all the Saturn transits. However, near the end of the transit, you're likely to recognize this stage as a critical one in which you made some life-changing personal and psychological advances and developments.

During this cycle, you are working on solidifying your identity–exploring your roots (where you came from)–so that when Saturn begins its transit through your solar fifth house years down the road (in 2021), you will be ready to differentiate yourself from others and embark on some important work on your ego. For now, however, you face issues surrounding your attachments to the past as well as to your base of operations, home, and family. Sometimes this manifests as literal re-organization of your home. If moves are made, you might encounter some resistance in yourself to make that change. The desire may be to strengthen, build, or rebuild now.

This is not a time when you feel particularly brave in the outer world. However, reorganization in your home, and more importantly, in your soul, embodies the true nature of this transit. Many will go through a major “spring cleaning” on an emotional plane. Limitations that came from early family conditioning are more recognizable. Responsibilities to family and to maintaining your home might increase, or more likely, you become more aware of them and how they affect your life. It's possible that you now view these responsibilities as obligations or as burdensome, or you simply feel their weight more than you did before.

A feeling of being alone and unsupported in life may dominate the early stages of this transit. There may be some delays and slowdowns experienced in the areas of health, mobility, and career. As Saturn progresses, however, a feeling of some kind of mastery will empower you. This is a strong period for re-organizing and restructuring your home life. The goal should be to build your sense of family, security, and comfort, and it's a truly fabulous time to do so. This is the time to fix whatever it is that you have let slide in the past. At the end of this cycle, you'll have built a stronger foundation. You'll see yourself and your family more clearly, and your expectations will be more realistic as a result.

1974 znamení zvířete

Saturn performs very well in this sector of your chart because Capricorn is associated with your solar fourth house and is one of the signs that Saturn rules. You understand this energy implicitly, so this transit feels more natural to you than most. The last time Saturn transited here was from 1988-1990.

At some point during Saturn's movement through Capricorn, Saturn will be transiting square your Sun (or Ascendant). While Saturn is in Capricorn, the square transit will occur for both you and Aries. During this time, you may experience some form of disillusionment with regards to an important person in your life, with an authority figure, or regarding plans that are met with some form of resistance. You may feel “left out, ” blocked from advancing in your chosen life path and lacking in energy and confidence. Ego boosts don't seem to be forthcoming, or if they are, you don't see them in such a light. Some sort of buckling down is necessary at this time, and you might perceive limitations as coming from other people or from “unlucky” circumstances. Physically, this may be a rather low period when you don't have that extra “oomph” or drive to accomplish more than what is already on your plate. You might be looking at your physical body in a more realistic manner, although you might also be focusing on the flaws too heavily. You might also be questioning your own worth, again finding many flaws that you may have previously glossed over. Instead of bemoaning the way you've lived your life to date, get to work on making improvements. Improvements will not come overnight, but a slow and steady approach will bring rewards later. A general feeling of “slowdown” is likely, and if regular tasks seem more overwhelming than usual, it is likely due to poor spirits and lack of motivation. Sometimes, this transit is associated with problems with the teeth, bones in general, and the skin. It is also associated with mechanical breakdowns in your life. However, these generally happen because you haven't been managing your life effectively, and Saturn calls upon you to identify the weaker areas of your life, and to fix or strengthen them.

Particularly for Libra Ascendants, this can be an important time for new career beginnings. You may be laying the groundwork and building a long-term project that eventually has much significance in your life. Think of this time as a period ideal for making repairs and renovations.

Štír

Saturn in Capricorn moves Saturn into your solar third house, dear Scorpio. In this transit that lasts until 2021, Saturn is overseeing and inspecting how you network with people around you and how you gain and disseminate information. This can be a time of pressure that centers around your skills set, mental output, and communication. You may feel pressure to produce ideas, as well as to make them work, but this can lead to much more efficient time management.

A certain somberness in your outlook may be characteristic of this phase, and there can be times when you worry more than usual. It may seem like acquaintances and sometimes siblings are blocking your growth in some manner, and these relationships may be strained as a result. Although you may have a desire to make contacts, you are now rather preoccupied with learning or increased errands and daily “busy-ness” and you may view idle chit-chat as a waste of precious time or simply a lesser priority. Others might find you a tad distant or simply not as available as you used to be. Some shyness or stiffness is possible in your daily interactions.

You may feel an unusual pressure to structure your time and effort, and to cut out communication that seems unnecessary. You may at times feel rather overwhelmed by such things as errands, red tape, paperwork, and other such day-to-day “disruptions”. As Saturn moves closer to your fourth house, there may be some vague feeling of urgency and worry, as if you sense some things in your life are closing, and they may very well be. By the end of the transit, however, you will have ideally gained a greater depth of understanding, having focused on information and communication that you really can use to feel more effective in the world.

Positively, you are more able to come across as an authority in the work that you do, or in your communications. In fact, there are many positives that ultimately outweigh the downsides. This is a good time for organized learning in the form of taking courses and finding solid and useful ways to improve your skills. Lack of skills or proper training may be something you're focusing on during this transit with an eye on filling the gaps and strengthening your position. You might also feel that you are not as effective in your communications, and it's a good idea to find new ways to improve your communications skills.

If you are involved in courses or other training programs, you might feel unsatisfied, and you might desire more depth or stimulation. There can be issues with mobility and transportation during this transit, and mechanical breakdowns can present challenges. Again, Saturn exposes areas of weakness and provides you with the tools to strengthen them.

This is a time of increased practicality and esteem. You are more reliable than usual and you procrastinate less. Teaching can be in strong focus. There can be a greater love of the less glamorous aspects of your work, studies, and projects, and you are capable of tremendous effort to further your goals. During this cycle, Saturn is in one of the signs that it rules (Capricorn) and performs very well in this position. This gives more power to your communications sector – you are functioning in your own terms. You understand the need to structure and organize your daily affairs and communications implicitly. The last time Saturn transited here was from 1988-1990 – this transit doesn't happen often!

At some point during Saturn's stay in the sign of Capricorn, he forms a harmonious sextile to your Sun (or Ascendant). Strengthened relationships with authority figures or older people in your life may play a supportive role in your life now, largely due to your own humbler attitude. The work you do and the responsibilities you take on provide you with a solid sense of purpose. Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You look at yourself realistically and reasonably, and you are less vulnerable to self-delusion, which ultimately strengthens your confidence. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. We might want to stop to think about how much stress comes from overestimating our capabilities and responsibilities, and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his sextile to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. At this time in your life, you know what your responsibilities are, and you meet them.

Střelec

Saturn leaving your sign does take some pressure off your life, dear Sagittarius. Saturn will not return to your sign for another 28-30 years, in fact. You are likely to feel freer in self-expression, and certainly more mature than you were before Saturn's movement through Sagittarius.

While a certain level of introspection marked the Saturn transit of your sign or Ascendant sign, Saturn's movement into Capricorn and your solar second house marks a new stage of taking stock of your effectiveness, self-worth, and finances. This stage of your life, lasting until 2021, is a practical one. Financial success may not be remarkable. It is generally steady, if slow to come by.

This transit is sometimes associated with financial loss, but in truth, it is more about our perceptions–you are apt to review how effective you have been on a financial level to date and find some dissatisfaction with your progress. In fact, gains may be slow, but sudden reversals are not common with this transit. The purpose of this transit is for you to make the connection between your own feelings of self-worth and what you produce in the real world/get back from the real world.

As with all Saturn transits, at the outset, you might reach out and look for validation from the outside world and from others, and find something lacking in so doing. The initial sense of feeling unsupported can be discouraging (many of us think on the lines of: “I work so hard, and what do I get for all this hard work?”), but as the transit progresses, you learn to look inside of yourself with a newfound clarity and realism, and ideally draw up considerable strength from within. You work on your effectiveness in the world, and see exactly what has been holding you back from achieving the results you want. The challenge here is to capture the newly found and defined self-confidence you gained from the first house transit, and now apply it in the real world. You are worth something, and you deserve compensation for what you do. While you may not feel it right away, you are working towards a more responsible attitude towards making a living, feeling secure, and feeling worthy.

Use this transit for getting yourself onto solid financial ground. Make budgets, examine the ways you spend money, and eliminate wasteful practices and attitudes. If you've been living on credit (borrowing from your future), Saturn will make it known in some way that this attitude is unhealthy, and these habits need to change. It's time to be more conservative with your money, and feel more accomplished in so doing. You might find creative ways of making do with less. Look for overlapping or unnecessary expenses and other redundancies, and aim to rid yourself of material clutter.

The second house rules income derived from your own efforts, and this excludes shared finances and financial support through debts and rebates. It also rules personal possessions, self-esteem, personal talents, and personal values. There may be tests of sorts in these areas of life, as if the universe is checking that the foundations are strong. Things built on weak foundations may very well crack under the pressure of these tests. Those that are strong will endure and strengthen . You may be necessarily more cautious about entering into heavy financial commitments during this period, and more cautious in general with spending. Worries can surface about your earning power, but as you progress, the ideal end result will be a stronger sense of what you are capable of earning, better spending and saving habits, and a more realistic budget. Cutting back on some luxuries may be in order, but you may just discover that the security you gain is more important than the luxuries you've let go.

Saturn performs very well in Capricorn, and this should be a rewarding cycle for coming to a better position regarding the management of your material resources. You are exceptionally security-minded at this time and you can begin or step up savings plans. Any innate organizational and budgeting traits you possess are highlighted now. Your natural talents can contribute more to your personal income than previously. The last time this transit occurred was some time ago – from 1988-1990.

Kozoroh

Saturn is transiting your all-important first house/your sign, dear Capricorn, until 2021. The first house rules our personal identity. During this transit, you concern yourself with how you come across to others on a personal level. Your physical body becomes a focus as well. It may be a time when you feel the weight of your age, or when you see your body quite clearly instead of seeing what you want to see. As a result, it's an excellent time for beginning health regimens, diets, and the like.

Your outlook on life changes as you adopt a more serious, mature, and responsible attitude. In the beginning stages of the transit, you may feel some lacking in self-confidence and possibly some frustration with yourself. You might reach out to others in an attempt to validate yourself, looking for ways to boost your confidence. When these attempts fail, you may feel temporarily let down and discouraged. Rest assured that Saturn will re-work these feelings, with your help of course, until you reach a point (as Saturn moves through the house/Capricorn) when you have a stronger sense of self. This transit acts to transform your self-confidence in such a way that you question the source of your confidence to date, and discover a more solid base for pulling up inner strength and thus true confidence. Saturn here acts to rip away the superficial. Illusions about the self, the body, and personal abilities will no longer be entertained. You may no longer be comfortable with any superficial mannerisms that may have carried you to date. You might decide to slim down or simplify your approach to the world, and, for some, perhaps slim down your body as well! The end result is a newfound or redefined identity and a realistic understanding of yourself.

In terms of career and projects, outward signs of progress may not be remarkable, yet the work that you do during this transit will lay a foundation for future success and progress. For example, you may be working on projects that yield little or nothing in terms of immediate financial gain that will, in fact, assist your career years down the road.

At some point during Saturn's movement through Capricorn, Saturn will conjunct your Sun (or Ascendant). Your level of maturity, realism, and responsibility comes up for inspection. The goals you have set for yourself, as well as your very character, are now re-evaluated for strength and purpose, and tested against reality. Saturn has a way of slowing down our life, as if it is forcing us to take a really good look at it. Because the Sun rules our vitality, you may feel that your energy is somewhat depleted. You begin to feel your age, and the pressures that may go along with it. You may feel alone and un-parented or unsupported. Your achievements to date become especially important to you, and you are extremely sensitive to whether or not you have been recognized on a professional level as well as on a personal level. Whether your talents and abilities, and your unique individuality and character, are recognized by others becomes especially important to you. You might be self-critical and/or feel that others do not support or recognize you enough. You might find yourself pulling away from others as you take the necessary time to re-evaluate your life. This process is necessary, as you are learning to see yourself more realistically–without rose-colored glasses–so that you can move forward with a stronger sense of purpose. Some commitments or plans might need to be let go. You are likely to feel some regrets for how you have lived your life to date, but once you honor those feelings (which seems to be necessary in order to move forward), you are in a better position to make improvements.

Others are seeing you as more responsible. Self-discipline comes more naturally as well. The best way to handle Saturn's transit through your sign is to meet your responsibilities to the best of your ability. Do take a closer look at the areas you've allowed to slide, and listen to your feelings of disappointment, but don't let this turn into regret or resentment . Instead, focus on making improvements and keep in mind the long-term. Short-sightedness now can get you into trouble. Impatience will not be rewarded. Think in terms of the long view.

While Saturn in one's own sign is not the most desired transit, Capricorns understand Saturnine energy and do well with it. Saturn performs very well in Capricorn! You may feel that you've come into your own. The last time Saturn transited Capricorn was from 1988-1990.

Vodnář

Saturn moves into the sign just behind yours, dear Aquarius. This puts Saturn in the background of your solar chart. This transit can be very revealing — for some more challenging than others. Contemplation of the meaning of your existence, your accomplishments, and your “failures” can be in focus with Saturn transiting your solar twelfth house. This transit marks the end of a cycle, which can most certainly bring with it a fair measure of confusion and discontent, especially at the beginning of the period. However, this tends to dissipate as you go along.

Saturn turns a critical eye to all that lies beneath the surface, and you are forced to do some serious “spring cleaning” of your psyche. During this transit, you face your own demons–the vague yet haunting fears that undermine you. We all have skeletons in our closet. What we don't always realize is that they can seriously undermine our happiness and well-being. Saturn sweeps through your “closet” (the twelfth house) and demands that you take a hard look at what's been hiding in there. Is this process uncomfortable? For some of us, it can be. But getting rid of outdated attachments, and examining and discarding irrational fears, is not only necessary for further growth and development, it's ultimately a huge relief. The twelfth house in some ways is a dumping ground for things we have left undone. Saturn transiting here wants us to sort through the junk and keep only those things that we truly need for future development. This process can be rather lengthy and it can feel very slow, but if done properly, it can be most rewarding.

You could feel that you are dealing with endings more than new beginnings during this transit, as you let go of old and unhealthy attachments and unconsciously prepare yourself for Saturn's transit of the first house/Aquarius beginning in 2021, when you will work diligently on reworking your individuality and personal identity. You are somewhat introspective at this time and you might isolate yourself from others in some manner–a process that tends to come naturally.

Saturn is one of your rulers, and while Saturn transits Capricorn, there can be a retiring, somewhat withdrawn or private element to your personality. Health issues, generally of a psychosomatic nature, may come to the fore. You may be attracted to alternative ways of living, and to self-study fields, such as psychoanalysis.

Do your best not to dwell on past failures or guilt for what you haven't done during this cycle. Detach yourself from these things as much as possible. Put things to rest. This can also be a time when you give of yourself to others, as you are valuing charity more than usual. You could be struggling with issues of self-worth, and this is a fine time to really explore what it is that holds you back from going after what you want and deserve in life. With Saturn in the background of your chart, you might often feel quite free of restraint, however. In fact, you may be one of the signs that has an easier time with this transit since Saturn rules this area of your solar chart and you're comfortable with its energy. Saturn performs very well in Capricorn, and the last time Saturn moved through Capricorn was from 1988-1990.

Ryby

You've spent at least a couple of years focusing much of your energy on your place in society, your responsibilities, and your social standing while Saturn transited the tenth house, dear Pisces. You should be at a point where you know, realistically, what you are doing and where you are headed professionally. When Saturn transits the eleventh house as it does now with Saturn in Capricorn, your personal goals and aspirations come under Saturn's scrutiny. How you fit in with others, your affiliations with people and groups, and your peers all become serious matters to you now.

The beginning of Saturn's transits tend to feel a little off or disappointing. You might feel that your personal “circle” or your networks are superficial or unsatisfying at the beginning of the transit. You might feel alienated as you begin to see them for what they are –or are not –worth. You might feel some disdain for the superficial workings of casual friendships, and begin to feel uncomfortable and self-conscious about “going through the motions, ” doing and saying the right things, and so forth.

Alternatively, you might meet someone with whom you establish a serious friendship at this time, or you might become a member of a group or affiliation that you devote much of your time to. Weeding out what seems now to be superfluous social associations from your life is very likely during this transit as you become more serious about what you want, on a personal level, from your life.

You might take a hard look at the role you play in others' lives, and consider exactly what it is that satisfies you and contributes to your happiness, beyond partnership, romance, career, religion, and so forth. As Saturn moves further through the house, and by the time the transit is over, you should have found ways to bring definition and articulation to your innermost wishes and hopes for your personal path.

Friends or group affiliations may seem more demanding of your time and energy now, or you might feel stress about how much you put into your social obligations. Alternatively, you might decide to contribute to your community in significant, tangible, and practical ways during this transit. You may be more discriminating when it comes to making new friends, or circumstances are such that you spend less energy on networking and involvement in your community or in teams and groups. Existing friendships may experience some tests or trials during this cycle, and one or possibly more friendships may end. Ones that are true, however, will strengthen.

At some point during Saturn's stay in the sign of Capricorn, he forms a harmonious sextile to your Sun (or Ascendant). This happens to both you and Scorpio. Strengthened relationships with authority figures or older people in your life may play a supportive role in your life now, largely due to your own humbler attitude. The work you do and the responsibilities you take on provide you with a solid sense of purpose. Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You are able to look at yourself in a realistic and reasonable manner, and you are less vulnerable to self-delusion. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. Unnecessary stress comes from overestimating our capabilities and responsibilities and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his sextile to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. At this time in your life, you know what your responsibilities are, and you meet them.

There can be nice opportunities to make long-lasting connections during this period. You can have more influence in a group, possibly naturally taking the lead. It's a time for making solid plans for your future. This is a rewarding period overall, particularly if you focus more on long-term benefits and less on short-term frustrations. Saturn is in a sign that it rules, Capricorn, during this period, and performs very well here as a result. The last time Saturn moved through Capricorn was from 1988-1990.

(Please note that I have interpreted Saturn in Capricorn in summary format for each sign in the 2018 Preview Horoscopes).


Zpět na Planetární aspekty tohoto měsíce

Zpět na tento týden v astrologii


Zjistěte Svůj Počet Andělů