Saturn ve Střelci 2014 až 2017: Saturn Transits - Únor 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Saturn in Střelec 2018to 2017: Saturn Transits

** Viz Saturn v Capricorn Transit od roku 2018 do roku 2021 zde.

Co pro vás znamená Saturnův průchod Střelcem ...


Na této straně:

Saturn Transits: General
Saturn in Střelec 2018to 2017: Obecné vlivy
Saturn ve Štíra a znamení zvěrokruhu (Horoskopy)


Saturn vstoupí do znamení Střelce 23. prosince 2014.

Saturn obsadí znamení Střelce od 23. prosince 2018 do 14. června 2015; a poté dokončí tranzit od 17. září 2018 do 20. prosince 2017.

Úplný kruh trvá přibližně 28–29 let, a tak průměrně tráví zhruba 2–1 / 2 roky.

Saturn Transits: General

Saturn tranzity a cykly lze považovat za cykly dosažení a zralosti. Když Saturn tvoří tvrdý aspekt osobního bodu v našem grafu, můžeme mít pocit, že je vše zpomaleno - setkáváme se se zpožděním, frustrací a tlaky. Ale tentokrát nás také výzvou k tomu, abychom čelili realitě, čímž jsme se otevřeli zvýšené moudrosti a svobodě, která přichází s pravdy.

Během Saturnových tvrdých tranzitů na naše osobní planety často dochází k významným rozhodnutím. Tyto přechody zpomalují život dolů (nebo alespoň tak to vnímáme) a nutí nás žít svůj život v přítomnosti . Ačkoli Saturnovy tranzity mohou způsobovat, že se život bude cítit jako dřina (to je často doba, kdy se zdá, že se naše životy pohybují hlemýžďovým tempem a pokroky jsou těžko vidět), také nám dávají příležitost získat vnitřní sílu, stát se zodpovědnější za to, co děláme a říkáme a v našich životech omezujeme odpad nebo excesy. V zásadě to, co se stane, je forma slučování nebo hubnutí v oblasti života zasažené Saturnem. Zbavujeme se věcí v našich životech, které pro nás nepracují ve skutečném světě, a zaměřujeme se na zlepšování a posilování věcí, které slouží užitečnému účelu.

Tranzit Saturn lze také považovat za čas ochrany v kterékoli oblasti života, na kterou Saturn působí. Během těchto období obvykle budujeme zásoby a šetříme energii. Mohou se vyskytnout zpoždění a malé, ale nepříjemné problémy. Věci se rozpadají, naše potřeby často ostatní nevyhovují, často se cítíme špatně a dokonce i vynechané, máme sklon najít jiné drsné a nesympatické (i když je to často vnímání - ve skutečnosti nám může chybět smysl pro humor ) a často se cítíme zatěžováni nebo obtěžováni.

Transity Saturn nás učí, abychom převzali odpovědnost za sebe. Na začátku saturnského tranzitu bychom mohli mít pocit, že svět je chladné místo. Pokud jsme dospělí, v určitém okamžiku si uvědomíme, že nemůžeme vždy přenést vinu za problémy v našich životech. Musíme se dostat dovnitř a vytáhnout svou vlastní vnitřní sílu - spoléhat se na sebe.

Deprese může být vedlejším produktem těžkých saturnských tranzitů. Pokud však soustředíme svou energii na smysluplné úsilí, aniž bychom příliš tvrdě tlačili na uznání nebo podporu druhých, můžeme bojovat proti sklonu k postoji temnoty a zkázy. Saturn nám připomíná realitu a potřebu větší sebekázně. Reorganizace oblasti života reprezentované domem nebo osobním bodem, který Saturn „zasahuje“, může vést k velkým odměnám. Pamatujte, že Saturnovy tranzity nás v žádném případě úplně neliší. Místo toho nás zpomalují, nutí nás žít tady a teď, brání nám v tom, abychom podstupovali zbytečná rizika, a pomáhají nám budovat a strukturovat naše životy tak, aby to prospělo později.

Je zajímavé uvažovat o přechodech a tématech, které prošly našimi životy, než náš tranzit Saturn. Kdybychom byli vysoko při vysokorychlostním tranzitu Uranu těsně před „hitem“ Saturn, toto období může znamenat značný čas v našich životech, když „platíme“ za rizika, která jsme mohli podstoupit během této uranové fáze. Pokud jsme zažili těžké neptunské tranzity, pak to může být obzvláště zklamaný čas. Pokud Saturn tranzity přijdou krátce po období Jupitera v našem životě, můžeme se cítit obzvláště těžce zasaženi. Možná období Jupiteru nás vedlo k překročení nebo ignorování našich základů; a pak se Saturn nastěhuje, aby „napravil“ tuto situaci a přinutil nás čelit naší osobní realitě. Život ve skutečnosti není zábava a hry. Musíme pracovat a zachránit - a to je to, co nás učí Saturn. Proto je užitečné zvážit kontext našich nedávných i minulých zkušeností, když zvažujeme, jak by nás mohly ovlivnit tranzity Saturn.

Měli bychom se také podívat na polohu tranzitního Saturn po domě, zapojené znamení zvěrokruhu a stav osobní planety / bodu samotného. Pokud se osobní planeta / bod stane naším grafickým vládcem (to znamená, že vládne našemu Ascendentu), můžeme například zažít zvláště silné události a okolnosti. Pokud jsou naše porodní Slunce a Měsíc navzájem v tvrdém aspektu, pak tranzit Saturn ovlivní oba osobní body současně . Pokud tranzitující Saturn způsobuje těžký aspekt se stelliem planet, zažijeme složitější soubor okolností a postojů, které by mohly mít větší dopad, než kdyby to ovlivnilo pouze osobní bod.

Saturn nás učí o hodnotě moderování a opatrnosti. Snad nejlepším způsobem, jak zacházet s tvrdým Saturnem, přechází na osobní planety a body, je vyhnout se těmto lekcím boje. Uvědomte si, že v tuto chvíli ve vašem životě se věci mohou pohybovat pomalejší rychlostí (dokonce i šnekovým tempem). Saturn chce, abychom usilovně pracovali, vložili své energie do praktických, užitečných a smysluplných projektů a žili tady a teď. Toto období ve vašem životě je časem pro vybudování solidního základu. Pochopte, že moderování v tomto okamžiku vašeho života je nezbytné pro váš duchovní růst a také pro vaše fyzické tělo. Vyvarujte se obviňování druhých z toho, kde se právě nacházíte - to povede pouze k pocitu melancholie a hněvu. Vězte, že toto období ve vašem životě, i když dočasné, je časem, abyste se dozvěděli o svých osobních limitech a své vnitřní síle. Proveďte tyto lekce, jakmile se posunete za tuto fázi, protože to, jak nyní zvládnete svůj život, příště (o 7 let později) změní všechny rozdíly. Saturn vytvoří tvrdý aspekt stejné planety nebo bodu ve vašem grafu.

Saturnův tranzit přes Střelce: Obecné vlivy - procvičování toho, co kážeme

Zatímco Saturn přecházel z Libry od konce roku 2018 do října 2012, naše osobní závazky se přišly ke kontrole. Vzali jsme vážnější a kritičtější pohled na tyto vztahy a nerovnováhy bylo obtížnější tolerovat. Se Saturnem ve Štíra od října 2018 do prosince 2018 a poté od června do září 2015 se hlouběji věnujeme dynamice našich vztahů.

Saturn vyžaduje jednoduchost, definici, realismus a pravdu, kdekoli se dotkne našich grafů. Saturn ve znamení Jupitera Střelec je kontrakce versus expanze v pohybu. Nalezení uspokojivé rovnováhy, ležící někde mezi příliš laxním a příliš kontrolovaným, může spotřebovat spoustu času a energie. Hledáme růst, ale Saturn dohlíží na to, abychom tak činili disciplinovaně. Saturn in Sagittarius nás žádá, abychom převzali odpovědnost za život podle našich osobních pravd a zásad a aby byli vůči nim loajální. Je čas obrátit se kritickým okem k těm vírám a zásadám, které přesně neodrážejí naše autentické já.

Saturn vyvolává touhu po vlastnostech jakéhokoli znamení, které obývá nebo planety, kterých se dotýká. Ve Střelci toužíme po znalostech, moudrosti a životní zkušenosti / smyslu, ale autentizaci tam bude nějakou dobu trvat. Zdá se, že Saturn věci zpomaluje na téměř stání, a to může být nepříjemné, pokud jsme od přírody netrpěliví nebo pokud chceme okamžité výsledky. Saturn má čas, a to je dobrá věc. Se Saturnem se můžeme na zdravé a vyvážené místo dostat pouze tehdy, pokud si na to vezmeme čas.

S Saturnem existuje touha získat kontrolu a někteří z nás by se mohli pokusit ovládat lidi v našich životech prostřednictvím informací, které s nimi sdílíme, nebo prostřednictvím systémů víry tím, že zavedeme své myšlenky ostatním, ale je to tendence, kterou bychom měli zkusit vyhnout se. I když se vědomě nepokoušíme se tomuto druhu chování vyhnout, okolnosti budou takové, že tato chování budou nějakým způsobem potrestána, nebo alespoň si brzy uvědomíme, že za ně není odměna. Nakonec a v ideálním případě chápeme, že to můžeme pouze my sami.

Negativnější vyjádření znamení Střelce, jako je nadměrnost a nezodpovědnost, jsou věci, které pro nás nyní nebudou fungovat. Ty se pod Saturnovým přísným okem do očí bijí. Nějakým způsobem jsme povinni vidět, že za toto chování platí velká cena, nebo bude zcela jasné, že jsme při nadměrném a nezodpovědném chování ztratili čas, energii a štěstí.

5115 andělské číslo

Saturn vyžaduje definice, struktury a závazky. Ale pro mnoho z nás, jakmile je něco definováno, strukturováno nebo odhodláno, můžeme se cítit v kleci, uvězněni nebo omezeni. Saturn in Sagittarius nás může naučit, že existuje svoboda a osvobození při dodržování určitých pravidel a na určité úrovni sebezapření. Toto je čas na jednoznačné rozhodnutí a rozhodnutí, na odstranění toho, co pro nás nefunguje, a na propuštění ztracených příčin.

Cílem Střelce je zvýšit porozumění a povědomí a se Saturnem tady musíme strukturovaným a realistickým způsobem. Totéž platí pro rozšíření našeho obzoru a myšlení novým způsobem - Střelec může být trochu „chaotický“ při hledání nových znalostí a zkušeností a Saturn to chce očistit. Střelec se zaměřuje na celkový obraz a v důsledku toho získává důvěru, ale Saturn chce, abychom vyplnili některé podrobnosti. Pozitivní myšlení je úžasné, ale pokud nemá základ ve skutečnosti, může nás vést na scestí nebo ke zklamání, a to je další ze Saturnových lekcí. Cílem Saturn je omezit nadměrná nebo přehnaná očekávání. Za dobrých podmínek a ideálně nám Saturn dává dávku realismu bez pesimismu, v podstatě nás udržuje ve frontě, aniž by utlumil naše duchy (příliš mnoho).

Saturn in Sagittarius hledá praktické aplikace našich osobních filozofií. Můžeme zpevňovat naše systémy víry, ale měli bychom se vyhnout rigidnímu myšlení. Může existovat pocit, že naše svoboda je nějakým způsobem omezena nebo omezena, dokud si neuvědomíme, že svoboda není o úniku z odpovědnosti - to je to, co si můžeme vychutnat poté, co jsme inklinovali k našim povinnostem. Saturn ve Střelci otestuje náš morální smysl. Pokud se staneme příliš moralističtí, můžeme být vyzváni k tomu, abychom si promluvili a procvičovali to, co kážeme.

Na úrovni těla a pro lepší zdraví během tohoto tranzitu bude důležité chodit, cirkulovat, budovat flexibilitu a starat se o naše nohy / žíly, boky a stehna. Disciplinované nebo osamělé sporty se teď mohou dobře hodit.

Střelec je velmi otevřený znak, ale se Saturnem zde můžeme vzít více času s našimi nápady a názory a před jejich verbalizací. Na formulaci a sdílení nápadů může být hodně času, protože máme sklon být úplně v pořádku. Je velký rozdíl mezi tvrzením z místa zdravé důvěry a tvrzeními se tvrdě a slepě, což nám může dát falešný pocit sebevědomí nebo statečnosti. Tento tranzit Saturn odradí posledně jmenovaného, ​​když pracujeme na prvním.

Během tohoto tranzitu budou silně figurovat otázky disciplíny a struktury ve vyučování / náboženství a svoboda myšlení. Může to být čas na aktualizaci dovedností a znalostí nebo formalizaci učení, získání titulu nebo jiných údajů atd. Pokud jsme to nechali nečinně nebo neučinili, může to být čas k tomu, aby se k tomu vrátili (možná, zatímco Saturn je retrográdní v Střelec). Můžeme však také zpochybnit smysl nebo životaschopnost konkrétních titulů nebo školení. Mohli bychom se přísněji podívat na to, jak sdílíme znalosti, například prostřednictvím internetu, a uvidíme potřebu dalších zákonů a pravidel.

Naše víra může být vyzkoušena a můžeme zpochybňovat naše nejzákladnější předpoklady o životě, zpočátku nevěděme, komu nebo komu důvěřovat. Dokud se nepřizpůsobíme této energii, můžeme zažít strach z budoucnosti, některé přerušované naděje, obavy z veřejného nesouhlasu (obzvláště skutečné obavy se sociálními médii) a strach z toho, že budeme drženi zpět, omezeni, omezeni, ne svobodní nebo v kleci Přizpůsobení vyžaduje předefinování.

Saturn učí, že svoboda není o útěku z naší odpovědnosti, ani o porušení všech pravidel. Saturn nám ukazuje, že rosteme skrze naše selhání, stejně jako možná více než naše úspěchy. Toto je doba, kdy se můžeme vzdát sebezničujících postojů, které nás drží zpátky, přesně rozpoznat, kde jsme přeháněli naše očekávání, a hledat nové, možná více autentické způsoby, jak vychovávat víru, naději a vizi. Vidíme, kde jsme byli příliš sebevědomí, nedbalí, oprávněni a nadměrní, a jak tyto věci nakonec přispěly ke stagnaci, frustrace nebo úpadku.

Tento tranzit je o upřímnosti a pravosti. Je vhodná doba na pomoc mentorů, starších nebo úřadů ve věcech. U Saturn platí „kvalita nad kvantitou“. Tento cyklus bychom mohli chtít zaměřit a vyvinout jeden speciální projekt, abychom našim životům přidali účelnost a hloubku. Věnování se jednomu nebo dvěma smysluplným snahám nebo podnikům může být mnohem uspokojivější než šíření sebe sama. Abychom mohli opravdu těžit a poučit se z tohoto období, musíme uznat, že některé možnosti mohou být omezeny, abychom si mohli užít jednodušší a naplňující život.

V roce 2015 Saturn převádí / překračuje následující stupně:
28 Štír 16 až 11 Střelec 09

Během svého průchodu Střelce Saturn tvoří následující vnější planety tranzitů:

Sekundární saturační uran Saturn 4. května 2015, ve 3 Střelec 00 A 22. října 2015, ve 3 Střelec 05 (finální) [K tomuto aspektu došlo poprvé v prosinci 2018, zatímco Saturn byl ve Štíra]

Náměstí Saturn náměstí Neptun 26. listopadu 2015 v 7 Střelec 02 (první) A 17. června 2016, ve 12 Střelec 02 A 10. září 2018 V 10 Střelec 24 (poslední), s Neptunem v Ryby.

Náměstí Saturn Jupiter 23. března 2016, 16 16. a 26. května 2016 v 16 Střelec 41 (poslední) s Jupiterem v Panně [poprvé se objeví ve znamení Štíra 3. srpna 2015]

Saturn Trine Uran 24. prosince 2016, 20 Střelec 34 (první) A 19. května 2017, 26 Střelec 23. A 11. listopadu 2017, 25 Střelec 38 (poslední) s Uranem v Aries.

Náměstí Saturn Chiron 28. prosince 2016, v 21 Střelec 01 (první) A 30. dubna 2017, v 27 Střelec 18 A 2. listopadu 2017, v 24 Střelec 47 (poslední) s Chironem v Ryby.

Saturn sextile Jupiter 27. srpna 2017, v 21 Střelec 11 (první / poslední - rychlý průchod) s Jupiterem v Libře.

Saturnovo náměstí do Neptunu je náročné. To může nastat v době, kdy Saturn přechází do styku s Neptunem narozeným s Neptunem ve Střelci (1970-1984) nebo v jeho blízkosti. Je to doba, kdy lze zpochybnit mnoho iluzí, snů a fantazií, které neseme, a kdy mohou být odhaleny naše závislosti a zranitelnosti. Saturnovo náměstí pro Jupitera význačně posiluje témata Saturn ve Střelci. Saturnův trin k Uranu po většinu roku 2018 je posilující. Pravděpodobně budeme dělat to, co nás baví, a užívat si toho, co děláme během tohoto tranzitu.

Saturn in Střelec a znamení zvěrokruhu: horoskopy

Saturn je ve Střelci od prosince 2014 do června 2015 a poté od září 2015 do prosince 2017.

Obecně to je, jak Saturnův průchod Střelcem ovlivňuje různá Sluneční znamení (nebo vhodněji Ascendentní znamení):

Beran

Saturn vládne vašemu profesnímu a veřejnému sektoru image nebo reputace ve vaší solární mapě a jeho přítomnost ve vašem solárním devátém domě může naznačovat, že profesionální úspěch právě teď závisí na tom, jak dobře můžete posílit své znalosti, systémy víry, školení a právní záležitosti. . Můžete být autoritou v daném tématu a vaše práce / podnikání může zahrnovat výuku a sdílení vašich znalostí, což vyžaduje více odhodlání k učení. Pro vaše produkty nebo služby může být širší publikum.

Sebelepšení je to, o čem je tento Saturnův cyklus ve vašem životě. Rozvíjíte své ideály a své závazky, protože Saturn prochází vaším solárním devátým domem. Myšlenky a duchovní cíle, které jste mohli považovat za samozřejmost nebo s nimiž jste pracovali po mnoho let, se mohou náhle zdát povrchní nebo už ne příliš užitečné. Možná je vaše víra nějakým způsobem vyzkoušena a začnete se cítit skeptičtější vůči některým ze svých nejzákladnějších předpokladů o životě samotném.

Někteří z vás by mohli začít s novými studiemi, když se podvědomě připravujete na příští Saturnův tranzit domů. Pokud právě studujete, můžete začít pochybovat o tom, na co přesně pracujete, nebo o užitečnosti vašeho studia. Odpovídá tato studijní linie vašemu pravému já? Bude to pro vás skutečně přínosem? Ale většina Beranů prozkoumá vaše postoje, předpoklady o životě a víře. Devátý dům má hodně společného s naším výhledem, naší osobní filosofií, naším smyslem pro dobrodružství a naší důvěrou. Je to také spojeno s naší vírou, nadějí a vizí. Jeho spojení s vyšším učením a cestováním by mohlo znamenat omezení nebo přehodnocení těchto věcí, pro mnoho z vás jde spíše o bližší prozkoumání a přehodnocení vašeho postoje nebo obecného pohledu na život, vaší víře nebo vizi, a vaše statečnost nebo sebevědomí, když se pustíte do nových dobrodružství - za pustit se za hranice vaší každodenní existence.

V počátečních fázích tranzitu se můžete cítit trochu pochmurně, skepticky nebo rozčileně. Víra nebo optimismus, který vás mohl přinést k dnešnímu dni, přichází ke kontrole. Jsou vaše systémy víry zdravé? Co znamenáš? Na jakou budoucnost pracujete a proč? Duch, který vás pohání a motivuje k tomu, abyste se pohybovali mimo každodenní grind, je nyní testován nebo zpochybňován. Na konci tranzitu budete ideálně zjistit, co to je, že vám skutečně a upřímně nabízí naději a optimismus, jakož i to, co podporuje vaši jízdu. I když můžete začít tím, že se ptáte sami sebe, pokud tvrdě pracujete na sebezdokonalování, budete o krok blíže k poznání, kam směřujete, a budete mít znovu vybudovanou víru v sebe a své přesvědčení. Chvějivý pocit, který způsobuje, že vám prskají a vyhnete se rizikům, bude nahrazen vyzrálejším přístupem k dobrodružství a čelí neznámému. Naučíte se pustit se do sebe-porazit postoje a systémy víry, které vás drží zpátky, přesně víte, kde jste přeháněli vaše očekávání, a najdete nové, odměňující a upřímnější způsoby, jak vychovávat víru, naděje a vize. Cílem je pravda a moudrost, nejen fakta, informace a znalosti.

V určitém okamžiku během Saturnova pobytu ve Střelci Saturn vytvoří trinii k vašemu Slunci (nebo Ascendentu). Během této řady se cítíte pohodlněji s tím, kdo jste . Protože máte vyspělejší znalosti o našich vlastních schopnostech, promítáte k ostatním zodpovědnější, možná vážnější a sebejistější osobnost. Jste obzvláště otevřeni přijímání uzemněných praktických rad a těžíte z pokorného učení od druhých. Během tohoto časového období se váš život zdá být stabilnější, pravděpodobně proto, že se na sebe můžete dívat realistickým a rozumným způsobem a protože jste méně náchylní k sebeklamům. Jeden z hlavních zdrojů stresu a viny v našem životě pramení z nejistoty. Obrovské množství stresu je způsobeno přeceňováním našich schopností a odpovědností a nevyhnutelným selháním při jejich plnění. Věci trápí zadní část naší mysli. Saturn nám nabízí realismus a jeho trinem k vašemu Slunci vidíte sebe a své schopnosti jasněji a realističtěji. Tento tranzit má sklon snižovat nejistotu a nabízí vítanou úlevu od pocitů viny a strachu. V tuto chvíli ve svém životě víte, jaké jsou vaše povinnosti, a splňujete je.

Může to být také období učit ostatní, co jste se naučili z práce, kariéry nebo podnikání.

V roce 2015, v dubnu až květnu a poté v listopadu, budou výzvy tohoto postavení pravděpodobněji pociťovány. Mohou existovat problémy, které je třeba řešit, pokud jde o nezávislost a svobodu, právní záležitosti, věznění nebo hiatus nebo potřebu starat se o druhé.

Býk

Váš systém víry nebo osobní filozofie může projít transformací, zatímco Saturn přechází Střelce, drahý Býk. Je čas vidět věci velmi odlišně a možná trochu vážněji.

Jak zvládáte sílu? Vaše touha příroda? Intimní vztahy? Jaké máte posedlosti a závislosti? Jaké jsou vaše hluboce zakořeněné donucení? Jaké jsou vaše nezdravé přílohy? Když Saturn projíždí váš osmý dům, snažíte se odpovědět na tyto otázky pravdivě a upřímně. Na začátku tranzitu můžete být obzvláště citliví na to, co vypadá jako vnější světový tlak, který vás nutí zkoumat a zpochybňovat některé z vašich nejhlubších tužeb a připoutaností. Patří sem vaše sexuální vztahy, vaše finance (zejména s ohledem na dluhy, závazky a sdílené finance) a vaše potřeba kontroly.

Saturn, který prochází osmé, někdy zdůrazňuje sexuální dysfunkce nebo ubývající touhy / nudy, ať už se s nimi setkáme v sobě nebo v našich partnerech. Můžeme čelit potížím s uspokojením našeho libida a / nebo s problémy s intimitou. Tyto tlaky jsou „navrženy“ tak, aby nás více informovaly o naší touze a o tom, co přesně chceme. Nespokojenost a frustrace z toho, co chcete, zejména s ohledem na vztahy s ostatními as vašimi finančními prostředky, se nyní mohou projevit. Nějakým způsobem může chybět podpora druhých, což lze pociťovat na intimní a / nebo finanční úrovni.

rok 1963 čínský zvěrokruh

Zatímco Saturn tranzitoval / tranzitoval Scorpio od října 2018 do prosince 2014 a poté znovu od června do září 2015, mnozí z vás se zavázali ke vztahu a / nebo nechali dlouhodobé partnerství pozadu. Nyní se Saturnem ve Střelci můžete čelit výzvám dlouhodobého partnerství, včetně sdílení financí, dynamiky moci a sexuální rutiny, nebo čelit výzvám žít svůj život bez partnera a splnit vaše potřeby.

Možná zjistíte, že předchozí metody ovládání vašeho prostředí a lidí ve vašem životě prostě už nejsou účinné. Možná si ani neuvědomujete, jak dosud využíváte sílu a kontrolu. Nyní je čas kontaktovat se.

Další oblastí, nad níž vládne osmý dům, je naše smrtelnost. Se zde Saturnem si mnohem více uvědomujeme naši smrtelnost. Stejně jako Saturn přechází k našemu Slunci nebo Ascendentu, aby nás více informoval o našem věku, Saturn tranzitující osmý dům s sebou často přináší poznání, že náš čas přijde jednoho dne. Samozřejmě to víme jako skutečnost na pozadí naší mysli, ale Saturn má způsob, jak to na nás více upozornit.

Je na čase uspořádat své finance. Pokud tak neučiníte, Saturn s největší pravděpodobností najde způsoby, jak vás donutit, abyste to udělali. Například může dojít ke ztrátě jedné formy příjmu nebo nejistotě. Finanční závazky vůči ostatním se teď mohou cítit obzvlášť zatěžující. Je vhodný čas na konsolidaci dluhů a vypracování plánu na snížení dluhů.

Během tohoto cyklu může být nutné vypořádat se s hluboce zakořeněnými obavami, hněvem, rozhořčením a zármutkem.

Možná čelíte některým svým obavám, které jsou nutkavé povahy - těm obavám, které vás vedou k přesvědčení, že pro přežití potřebujete určité věci. Vezměte malý příklad pověry. Možná provádíme nějaký malý rituál, o kterém se domníváme, že nás ochrání nebo dá nám hodně štěstí. Pokud to uděláme dost často, stane se závislostí. Obáváme se, že pokud neděláme tento malý rituál, připravíme se na smůlu. Pokud se této pověry zbavíme, cítíme se silnější. Něco tak jednoduchého jako pověra nebo rituál pro štěstí nám může podkopat. Proč? Protože tomuto donucovacímu chování vzdáváme svou moc nad sebou! Popíráme, že máme moc nad vlastním životem. Totéž platí o jakékoli formě kompulzivního chování a závislosti. Snažíme se ovládat naše životy prostřednictvím tohoto chování, ale to, co opravdu děláme, je nechat závislost nás ovládat. Když se vzdáme nutkavého chování, vzdáme se sebeovládání a vina podkopává naše životy. Nejsme sami. Pokoušíme se ovládat ostatní, rozdáváme naši vlastní sílu. Ke konci tranzitu jste možná odstranili některé hluboce usazené návyky a připoutání, které vám brání v emocionálním osvobození. Vy jste zdravější a silnější. Možná jste smíchali některé své závislosti a pověry. Možná se budete cítit silnější, protože jste se vzdali pokusu ovládat věci, které nemůžete nebo neměli ovládat, a vy jste získali zdravý pocit sebeovládání.

Blíženci

Saturn nyní prochází vaším solárním sedmým domem, drahý Gemini. Zaměřují se na významné vztahy s ostatními a zrcadlí se vaše osobnost, které jsou poskytovány prostřednictvím vašich vztahů s ostatními.

Saturn nás motivuje k „jarnímu úklidu“ v oblastech života, kterých se dotýká, a během tohoto tranzitu bude třeba zvážit a pochopit vztahy mezi dvěma. Vztahové testy jsou pravděpodobné. Saturn hledá nějaké slabé odkazy a odhaluje je - stanou se zřejmými a dokonce do očí bijící. Možná se budete muset vzdát vztahů založených na slabých základech nebo pracovat na jejich posílení.

Je to cyklus, ve kterém musíte definovat, pochopit a krystalizovat své významné vztahy s ostatními. Pokud již máte partnera, objeví se čas, kdy se objeví jakékoli problémy týkající se kompromisu, flexibility a schopnosti dát svému partnerovi své srdce. Počáteční frustrace může mít podobu kritiky a „zkoumání“ v této oblasti života. Na konci tranzitu se však dozvíte hodně o závazku a kompromisu. Míra spokojenosti, kterou jste získali z vašeho vztahu, kvalita samotného vztahu a způsob, jakým se díváte na svého partnera, jsou všechny věci, které nyní zkoumáte. Zklamání je možnost, protože nyní začínáte vidět svůj vztah bez růžových brýlí. Jsem v pokušení říci, že nyní vidíte svůj vztah k tomu, co to je , což je v jistém smyslu pravda, ale pamatujte si, že nedostatky jsou velmi soustředěny a vaše perspektiva může být trochu zkosena směrem k negativu, než dosáhnete více vyvážený a realistický pohled.

Pro ty z vás, kteří jsou svobodní, mohou počáteční tlaky Saturnu, který prochází sedmým domem, stimulovat pocit osamělosti. Nyní můžete ve svém životě cítit prázdnotu a v partnerovi toužit po skutečné rovnosti. Ačkoli je to možné v obou situacích (ať už máte významné partnerství, nebo ne), namísto problému opětovného odevzdání se prozkoumáte vaši potřebu partnerství. Pokud se Saturn podílí na příležitostném milostném vztahu, když transituje sedmý, můžete cítit nutkání (nebo nátlak), aby se zavázali nebo znovu definovali své pouto.

Výsledkem může být zdravé partnerství, ať už jde o nová nebo posílená stávající partnerství. Saturn s sebou vždy přináší spravedlivou míru reality a objektivity, takže všechny vztahy, které máte, budou definovány a znovu definovány. Vztahy jsou nyní vnímány jako vážné věci. Partneři již nejsou „zábavou a hrami“ nebo jednoduše zrcadlí vaše ego. Jasné jsou odpovědnosti vůči partnerům, potřeba kompromisu a realita potřeb ostatních. Jste nuceni začít vnímat ostatní jako oddělené jedince a zlepšit způsob, jakým se vztahujete k ostatním. Někteří z vás opouštějí partnerství a jiní se zavazují. Ti z vás, kteří nemají zájem o partnerství, mohou tuto pozici upevnit.

V závislosti na vašem věku a životních podmínkách mohou „významná partnerství“ znamenat partnerství s blízkými, obchodní partnerství a dokonce hluboká přátelství. Možná začnete považovat příležitostná přátelství za povrchní a neuspokojivá a budete chtít víc. V podstatě je kvantita (v oddělení vztahů) nahrazena kvalitou a tento proces zahrnuje čas, hledání duší, frustrace a v ideálním případě eventuální naplnění.

Možná byste také našli méně času na socializaci během tohoto cyklu, pravděpodobně kvůli stresům ve vztazích, ale také proto, že jste o svých mezilidských vztazích vážnější než obvykle a těžko spolknete povrchnost.

Jak tento tranzit pokračuje, budete pravděpodobně objevovat vaše skutečné potřeby z partnerství a také to, co můžete realisticky dát partnerovi.

V určitém okamžiku, kdy se Saturn pohybuje ve znamení Střelce, Saturn bude oponovat vašemu Slunci (nebo Ascendentu). Můžete narazit na odpor nebo odpor k vašim osobním plánům a cílům, což vás nutí přehodnotit vaše současné projekty nebo závazky. Někteří možná budou muset zůstat pozadu. Nyní probíhá proces zrání, a ačkoli to nemusí být okamžitě jasné, změny, které nyní provedete, vám usnadní život, zjednoduší a zlepší zdraví později.

Během tohoto cyklu nezapomeňte určit a „vlastnit“ roli, kterou ve svých vztazích hrajete. Ve svých vztazích čelte složitým emocím, aniž byste je leskli nebo je odmítli jako „ne váš problém“. Možná vidíte jinou osobu jako „těžkou“, když se ve skutečnosti také mění vaše vlastní potřeby. Pravděpodobně uvidíte nelichotivou stránku partnera a také sebe sama, jak zvládáte své pocity. Buďte nebojácní, když čelíte kořenům problémů, které se teď objeví.

V důsledku partnerství můžete čelit změně životního stylu nebo otřesům. Napětí na vztah může nastat v důsledku vašeho boje s hledáním životní cesty nebo definováním své kariéry, když Saturn na náměstí Neptun, od listopadu 2018 do září 2016.

Rakovina

Zatímco Saturn tranzitoval / přepravoval Štíra od října 2018 do prosince 2018 a poté od června do září 2015, vaše romantické vztahy, případně vztahy s vašimi dětmi, mohly být podrobeny zkoušce. V těchto vztazích jste provedli významné změny, zanechali jste romantiku nebo jste posílili svůj postoj k tomu, jak z vašeho života vyzařujete potěšení. This happened because Saturn was/is moving through your solar fifth house.

Now that it's behind you, Saturn turns his critical eye on matters of the sixth house, and you are likely to feel a certain level of pressure in the areas of work, daily functions, habits, and health.

At the beginning of the transit, you might find yourself more accountable than ever when it comes to your work. You may initially feel bogged down by what seems like undue pressure in your routines. The key word here is “seems”, simply because the nature of Saturn is such that the pressure it brings is never truly undue. In fact, Saturn knows better than us, and it is in reality very much “due”. Things we may have previously neglected or disregarded now need to be faced, managed, and handled responsibly.

How can you make best use of your time? How can you manage your day-to-day life, and your body, more effectively? These are questions that demand answers now. Saturn pressures here make you acutely aware of all of the “fluff” that you have surrounding your daily routines and your work. Spring cleaning is now in order!

This is an excellent time for starting new regimens to better your health and well-being, such as regular exercise, more structured and productive use of your time, and so forth. Organizing your work space is appropriate, and so is re-organizing your daily schedule. In fact, you might be faced with life events that force you to restructure these things, or at least provide you with the motivation to get your act together.

The sixth house is a house of service, and while the work we do may sometimes feel too routine or boring, it can also give us a strong feeling of purpose. We want to be needed, we want to help and support others, and to do our share. If you've been overdoing a supportive role, which is quite possible with excessive Sagittarius on the cusp of your sixth house, or if you've been scattering your energies and haven't truly noted and acknowledged just how much you do, then Saturn here will stimulate you to tidy up. In the end, you can in fact feel more joyful about the services you provide and the support you give, after taking a realistic look at these things and making the necessary adjustments.

However, while Saturn squares Neptune from November, 2018to September, 2016, you might wrestle with a desire to escape the duller, seemingly lifeless elements of your routine.

Saturn moving through your health sector might concern you. However, typically if health concerns manifest, they are manageable with some reorganization and structure. They signal the need for change in diet, routines, and habits. By the end of the transit, you will have learned, ideally, to be more productive and efficient, to live in a healthier manner, and to be considerably more focused.

You might also enjoy increased motivation and determination to kick bad habits and routines.

Because Saturn is the natural ruler of your partnership sector and is in your solar sixth house, work and partnership can be connected, such as meeting a partner through work or services, or working with a partner.

Lev

With Saturn, the realist, moving through the house of creative power in your chart, you might initially feel limited by a seeming lack of internal “spark” or “spunk”, dear Leo. As the transit progresses, you will gain a stronger sense of what motivates you, and how to best express yourself creatively. How you entertain yourself, how you have fun, and issues surrounding how you manage your ego are now coming up for “inspection”. By the end of the transit, ideally you will have a stronger sense of purpose, and a re-worked ego.

What makes you unique? How do you handle pride? What are your creative talents? Have you worked hard enough to feel good about “playing hard”? These are issues you will face during the course of this transit. By the time Saturn enters the sixth house at the end of 2017, you should have a solid sense of what makes you different than others, and a realistic and concrete belief in your own creative talents.

Many people go through a period of re-evaluation of their talents with this transit—how they have perhaps wasted them to date, and how they can express themselves in a more practical, useful manner. Some of you might be turning your hobbies and pastimes into businesses.

The fifth house is also associated with love and attention received from others, as well as romantic relationships or more casual love affairs. Issues you will face during this time include how “deserving” you are of special attention from others. Initially, you may feel unloved, and perhaps somewhat neglected or ignored. As you learn the lessons of this transit, you should learn to love yourself and take pride in yourself. Looking outside of yourself for “ego strokes” (whether through romance or other such “applause”) may prove to be fruitless. You will learn through the course of this transit to depend on yourself and to take pride in yourself for what you really are , not only how others see you. You will be less dependent on others for applause and ego stroking.

Romantic relationships might be tested during this time. You might feel overwhelming pressure coming from your casual love affairs, for example, or the flaws in an existing romance seem to be screaming out at you. For some of you, a romance might end. If it does, it's likely because it truly didn't fulfill you and, essentially, had to go. For others, a romantic relationship is strengthened after undergoing some tests and adjustments. What you want from a romance, as well as what you are realistically capable of giving back to a romantic relationship, will be clear towards the end of this transit.

The fifth house also rules your own children, and more specifically, your first child. Some of you might be giving birth to your first child, and dealing with the time constraints and increased responsibilities associated with this new set-up. Others might be encountering difficulties with discipline or increased demands from children. The need for more discipline and organization when it comes to managing children may be in order now. Commitment or re-commitment to time spent with and for children is a theme.

With Saturn the ruler of your solar sixth house, Saturn now in the fifth can point to working hard on, and putting a lot of effort into, creative hobbies or pastimes.

At some point during Saturn's stay in Sagittarius, Saturn will form a trine to your Sun (or Ascendant). During this trine, you feel more comfortable with who you are . Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You may be more open to receiving grounded, practical advice, and benefit from humbly learning from others. Your life seems more stable during this time period, likely because you are able to look at yourself in a realistic and reasonable manner, and because you are less vulnerable to self-delusions. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. Unnecessary stress comes from overestimating our capabilities or standards and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his trine to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. This transit tends to reduce uncertainty and offers a welcome reprieve from feelings of guilt and fear. At this time in your life, you know what your responsibilities are, and you meet them.

Jupiter in your sign until August 2018can significantly lighten burdens.

Panna

Saturn's transit through Sagittarius is bound to be a significant cycle for you. It marks a time of considerable inner “re-working”. In terms of outward signs of achievement, this transit may be one of the most unremarkable of all the Saturn transits. However, near the end of the transit, and certainly later than that, you will recognize this stage as a critical one in which you made some life-changing personal and psychological advances and developments.

During this cycle, you are working on solidifying your identity–exploring your roots (where you came from)–so that when Saturn begins its transit through the fifth house years down the road, you will be ready to differentiate yourself from others and embark on some important work on your ego. For now, however, you will face issues surrounding your attachments to the past. Sometimes this manifests as literal re-organization of your home. Moving house is not associated with this transit as it would if, for example, Uranus were the transiting planet. If moves are made, you might encounter some resistance in yourself to make that change.

This is not a time when you feel particularly brave in the outer world. However, reorganization in your home, and more importantly, in your soul, embodies the true nature of this transit. Many will go through a major “spring cleaning” inside. Limitations that came from early family conditioning will be brought to the fore. Responsibilities to family and to maintaining your home might be increased, or more likely, you are more aware of them and how they are affecting your life, and possibly you are beginning to view these responsibilities as burdensome. At first, there may be some frustration with your life to date, and how you have limited your opportunities because of early conditioning. A feeling of being alone and unsupported in life may dominate the early stages of this transit. There may be some delays and slowdowns experienced in the areas of health, mobility, and career. As Saturn moves closer to the fifth house, a feeling of some kind of mastery will empower you. This is a strong period for re-organizing and restructuring your home life. The goal should be to build your sense of family, security, and comfort.

At some point during Saturn's movement through Sagittarius, Saturn will be transiting square your Sun (or Ascendant). During this time, you may experience some form of disillusionment with regards to an important person in your life, with an authority figure, or regarding plans that are met with some form of resistance. You may feel “left out”, blocked from advancing in your chosen life path, and lacking in energy and confidence. Ego boosts don't seem to be forthcoming, or if they are, you don't see them in such a light. Some sort of buckling down is necessary at this time, and you might perceive limitations as coming from other people or from “unlucky” circumstances. Financial blocks are quite possible at this time, especially if the Sun is associated with the second or eighth house. Physically, this may be a rather low period when you don't have that extra “oomph” or drive to accomplish more than what is already on your plate. You might be looking at your physical body in a more realistic manner, although you might also be focusing on the flaws too heavily. You might also be questioning your own worth, again finding many flaws that you may have previously glossed over. Instead of bemoaning the way you've lived your life to date, get to work on making improvements. Improvements will not come overnight, but a slow and steady approach will bring rewards later. A general feeling of “slowdown” is likely, and if regular tasks seem more overwhelming than usual, it is likely due to poor spirits and lack of motivation. Sometimes, this transit is associated with problems with the teeth, bones in general, and the skin. It is also associated with mechanical breakdowns in your life. However, these generally happen because you haven't been managing your life effectively, and Saturn calls upon you to identify the weaker areas of your life, and to fix or strengthen them.

Particularly for Virgo Ascendants, this can be an important time for new career beginnings. You may be laying groundwork and building a long-term project that eventually has much significance in your life.

Particularly in April-May, 2015, there could be issues to deal with regarding financial and emotional support, money owed, and partnerships. There could be the need to parent or finance someone (parenting a parent for example), and possibly repairs to deal with. When Saturn squares Neptune from November 2018to September 2016, a relationship may be strained with increased attention and responsibility to family or around the home, for example, or for some, family may be disapproving of a relationship.

Jupiter in your sign from August 2018to September 2016, however, can significantly lighten burdens, with the exception of March to May 2016, when responsibilities with/to family can feel especially stifling.

Váhy

Saturn is now transiting your solar third house. Saturn is inspecting how you network with people around you and how you gain and disseminate information. A new kind of pressure is produced–one that centers around your skills set, mental output, and communication. You may feel pressure to produce ideas, and to make them work.

A certain somberness in your outlook may be characteristic of this phase, and it may be a time of worry. It may seem like acquaintances and sometimes siblings are blocking your growth in some manner, and these relationships may be strained as a result. Although you have a desire to make contacts, you are now rather preoccupied with learning, and you may view idle chit-chat as a waste of time. Others might find you a tad distant or simply not as available as you used to be. Some shyness or stiffness is possible in your daily interactions. Positively, you are more able to come across as an authority in the work that you do, or in your communications.

You may feel an unusual pressure to structure your time and effort, and to cut out communication that seems unnecessary. You may at times feel rather overwhelmed by such things as errands, red tape, paperwork, and other such day-to-day “disruptions”. As Saturn moves closer to your fourth house, there may be some vague feeling of urgency and worry, as if you sense some things in your life are closing, and they may very well be. By the end of the transit, however, you will have ideally gained a greater depth of understanding, having focused on information and communication that you really can use to feel more effective in the world.

This is a good time for organized learning in the form of taking courses and finding solid and useful ways to improve your skills. Lack of skills or proper training may be something you're focusing on during this transit. You might also feel that you are not as effective in your communications, and it's a good idea to find new ways to improve your communications skills. If you are involved in courses or other training programs, you might feel unsatisfied, and you might desire more depth or stimulation. This can also be a time when communications with family become especially important and critical. There can be issues with mobility and transportation during this transit, and mechanical breakdowns can present challenges. In May and October 2018especially, you may be dealing with unreliability in a close relationship that is interfering with the responsibilities of studying or maintaining a schedule. From November 2018to September 2016, health matters or uncertainty with work can present new challenges.

At some point during Saturn's stay in the sign of Sagittarius, he forms a harmonious sextile to your Sun (or Ascendant). Strengthened relationships with authority figures or older people in your life may play a supportive role in your life now, largely due to your own humbler attitude. The work you do and the responsibilities you take on provide you with a solid sense of purpose. Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You are able to look at yourself in a realistic and reasonable manner, and you are less vulnerable to self-delusions. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. We might want to stop to think about how much stress comes from overestimating our capabilities and responsibilities, and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his sextile to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. At this time in your life, you know what your responsibilities are, and you meet them.

Štír

Saturn leaving your sign does take some pressure off your life, dear Scorpio. Saturn leaves your sign in December 2014, returns to it from June to September, 2015, and then leaves for good (or until he returns 28-29 years later). You are likely to feel freer in self-expression, and certainly more mature than you were before Saturn's movement through Scorpio.

While a certain level of introspection marked the Saturn transit of the first house, Saturn's movement into the second house marks a new stage of taking stock of your effectiveness, self-worth, and finances. This stage of your life is a practical one. Financial success may not be remarkable, yet it is generally steady, if slow to come by.

This transit has traditionally been associated with financial loss, but in truth, it is more about our perceptions–you are apt to review how effective you have been on a financial level to date, and find some dissatisfaction with your progress. In fact, gains may be slow, but sudden reversals are not common with this transit. The purpose of this transit is for you to make the connection between your own feelings of self-worth and what you produce in the real world/get back from the real world.

As with all Saturn transits, at the outset, you might reach out and look for validation from the outside world and from others, and find something lacking in so doing. The initial sense of feeling unsupported can be discouraging (many of us think on the lines of: “I work so hard, and what do I get for all this hard work?”), but as the transit progresses, you learn to look inside of yourself with a newfound clarity and realism, and ideally draw up considerable strength from within. You work on your effectiveness in the world, and see exactly what has been holding you back from achieving the results you want. The challenge here is to capture the newly found and defined self-confidence you gained from the first house transit, and now apply it in the real world. You are worth something, and you deserve compensation for what you do. While you may not feel this right away, you are working towards a more responsible attitude towards making a living, feeling secure, and feeling worthy.

From November 2018to September 2016, when Saturn squares Neptune, if you've been spending too much on entertainment or romance, you'll feel the pinch and will need to take some steps to cut back.

Use this transit for getting yourself onto solid financial ground. Make budgets, examine the ways you spend money, and eliminate wasteful practices and attitudes. If you've been living on credit (borrowing from your future) Saturn will make it known in some way that this attitude is unhealthy, and these habits need to change. It's time to be more conservative with your money, and feel more accomplished in so doing. You could find creative ways of making do with less. Look for overlapping or unnecessary expenses and other redundancies, and aim to rid yourself of material clutter. Writing, teaching, and communicating your ideas could figure strongly in your business and may contribute more to your personal income than previously.

slavní lidé narození 1. dubna

Střelec

Saturn is transiting your all-important first house/your sign. The first house rules our personal identity. During this transit, you concern yourself with how you come across to others on a personal level. Your physical body becomes a focus as well. It may be a time when you feel the weight of your age, or it is a time when you see your body quite clearly instead of seeing what you want to see. As a result, it's an excellent time for beginning health regimens, diets, and the like.

Your outlook on life changes as you adopt a more serious, mature, and responsible attitude. In the beginning stages of the transit, you may feel lacking in self-confidence and frustrated with yourself. You might reach out to others in an attempt to validate yourself, looking for ways to boost your confidence. When these attempts fail, you may feel temporarily let down and discouraged. Rest assured that Saturn will re-work these feelings, with your help of course, until you reach a point (as Saturn moves through the house) where you have a stronger sense of self. This transit acts to transform your self-confidence in such a way that you question the source of your confidence to date, and discover a more solid base for pulling up inner strength and thus true confidence. Saturn here acts to rip away the superficial. Illusions about the self, the body, and personal abilities will no longer be tolerated. You may no longer be comfortable with any superficial mannerisms that may have carried you to date. You might decide to slim down or simplify your approach to the world, and perhaps slim down your body as well! The end result is a newfound or redefined identity and a realistic understanding of yourself.

In terms of career and projects, outward signs of progress may not be as forthcoming, yet the work that you do during this transit will lay a foundation for future success and progress. For example, you may be working on projects that yield little or nothing in terms of immediate financial gain that will in fact assist your career years down the road.

When Saturn squares Neptune from November 2018to September 2016, uncertainty with family or domestic affairs can present additional challenges. There can be a stronger feeling that you're on your own or that you need to take on more responsibilities – to mature more quickly than you expected.

At some point during Saturn's movement through Sagittarius, Saturn will conjunct your Sun (or Ascendant). Your level of maturity, realism, and responsibility comes up for inspection. The goals you have set for yourself, as well as your very character, are now re-evaluated for strength and purpose, and tested against reality. Saturn has a way of slowing down our life, as if it is forcing us to take a really good look at it. Because the Sun rules our vitality, you may feel that your energy is somewhat depleted. You begin to feel your age, and the pressures that may go along with it. You may feel alone and un-parented or unsupported. Your achievements to date become especially important to you, and you are extremely sensitive to whether or not you have been recognized on a professional level as well as on a personal level. Whether your talents and abilities, and your unique individuality and character, are recognized by others becomes especially important to you. You might be self-critical and/or feel that others do not support or recognize you enough. You might find yourself pulling away from others as you take the necessary time to re-evaluate your life. This process is necessary, as you are learning to see yourself more realistically—without rose-colored glasses—so that you can move forward with a stronger sense of purpose. Some commitments or plans might need to be let go. You are likely to feel some regrets for how you have lived your life to date, but once you honor those feelings (which seems to be necessary in order to move forward), you are in a better position to make improvements.

This is also a significant period for finances with Saturn ruling your solar second house. Your earnings and natural talents can play a large role in your identity and general outlook.

While Jupiter trines your Sun at some point during Jupiter's transit of Leo, some of the heavier work associated with Saturn can at least feel lighter.

Kozoroh

Contemplation of the meaning of your existence, your accomplishments, and your “failures” is the main focus with Saturn transiting your twelfth house. This transit marks the end of a cycle, which can most certainly bring with it a fair measure of confusion and discontent, especially at the beginning of the period.

Saturn turns a critical eye to all that lies beneath the surface, and you are forced to do some serious “spring cleaning” of your psyche. During this transit, you face your own demons—the vague yet haunting fears that undermine you. We all have skeletons in our closet. What we don't always realize is that they can seriously undermine our happiness and well-being. Saturn sweeps through your “closet” (the twelfth house) and demands that you take a hard look at what's been hiding in there. Is this process uncomfortable? For some of us, it can be. But getting rid of outdated attachments, and examining and discarding irrational fears, is not only necessary for further growth and development—it's ultimately a huge relief. The twelfth house in some ways is a dumping ground for things we have left “undone”. Saturn here wants us to sort through the junk and keep only those things that we truly need for future development. This process can be rather lengthy and it can feel very slow, but if done properly, it can be most rewarding.

You could feel that you are dealing with endings more than new beginnings during this transit, as you let go of outdated attachments and unconsciously prepare yourself for Saturn's transit of the first house/Capricorn beginning in December 2017, when you will work diligently on reworking your individuality and personal identity. You are somewhat introspective at this time and you might isolate yourself from others in some manner—a process that tends to come naturally.

Saturn is your ruler, and while Saturn transits Sagittarius, there can be a retiring, somewhat withdrawn or private element to your personality. You may need to watch that people in your life don't feel rejected by your withdrawal. You could find it difficult to make commitments and you might feel drained by daily communications, particularly while Saturn squares Neptune from November 2018to September 2016. It will be important to make a conscious effort to reach out to others more often.

Health issues, generally of a psychosomatic nature, may come to the fore. You may be attracted to alternative ways of living, and to self-study fields, such as psychoanalysis.

Vodnář

You've spent at least a couple of years focusing much of your energy on your place in society, your responsibilities, and your social standing while Saturn transited the tenth house. You should be at a point where you know, realistically, what you are doing and where you are headed professionally. When Saturn transits the eleventh house, your personal goals and aspirations come under Saturn's scrutiny. How you fit in with others, your affiliations with people and groups, and your peers all become serious matters to you now.

You might feel that your personal “circle” or your networks are superficial or unsatisfying at the beginning of the transit. You might feel alienated as you begin to see them for what they are worth, or what they aren't worth. You might feel some disdain for the superficial workings of casual friendships, and begin to feel uncomfortable and self-conscious about “going through the motions”, doing and saying the right things, and so forth. Alternatively, you might meet someone with whom you establish a serious friendship at this time, or you might become a member of a group or affiliation that you devote much of your time to. Weeding out what seems now to be superfluous social associations from your life is very likely at this time as you become more serious about what you want, on a personal level, from your life.

You might take a hard look at the role you play in others' lives, and consider exactly what it is that satisfies you and contributes to your happiness, beyond marriage, romance, career, religion, and so forth. As Saturn moves further through the house, and by the time the transit is over, you should have found ways to bring definition and articulation to your innermost wishes and hopes for your personal path.

Friends or group affiliations may seem more demanding of your time and energy now, or you might feel stress about how much you put into your social obligations. Alternatively, you might decide to contribute to your community in significant, tangible, and practical ways during this transit.

At some point during Saturn's stay in the sign of Sagittarius, he forms a harmonious sextile to your Sun (or Ascendant). Strengthened relationships with authority figures or older people in your life may play a supportive role in your life now, largely due to your own humbler attitude. The work you do and the responsibilities you take on provide you with a solid sense of purpose. Because you have a more mature grasp of our own capabilities, you project a more responsible, perhaps serious, and self-assured personality to others. You are able to look at yourself in a realistic and reasonable manner, and you are less vulnerable to self-delusions. One of the major sources of stress and guilt in our lives stems from uncertainty. Unnecessary stress comes from overestimating our capabilities and responsibilities and inevitably failing to meet them. Things nag at the back of our minds. Saturn offers us realism, and with his sextile to your Sun, you see yourself and your capabilities more clearly and realistically. At this time in your life, you know what your responsibilities are, and you meet them.

Ryby

Ironically enough, there is freedom in knowing some of our limitations, and Saturn's transit through the tenth house teaches you exactly what this means. By the time Saturn leaves the house, you will have learned where you stand in the world, and how you have previously limited your achievements. This self-evaluation then offers you the freedom to appraise where you truly want to go in life, above and beyond your obligations or the expectations imposed upon you. Now is your chance to build a secure foundation in your professional and/or most public life. Your standing in society now comes under Saturn's scrutiny. What it is exactly that you have been building now comes up for inspection. Some of you might be receiving recognition and career “rewards” at this time, while others might be feeling the weight of poor decisions made to date.

Saturn's transit of the tenth house is an eye-opening one—a time when you are working hard, taking on your fair share of duties and responsibilities, and either reaping some of the rewards of your hard work or facing the consequences of poor or weak choices. You become (perhaps painfully) aware of what you have and haven't accomplished to date. You are now treated to a realistic look at what you have built and what you have achieved. You no longer view your place in the world, career, reputation, and standing in society with rose-colored glasses. You might initially feel exposed, publicly scrutinized, or under fire in your career. This discomfort comes only as a result of a sudden rush of reality, and if the discomfort is great, it is only due to the fact that you have been holding onto false images of yourself. Just as a mid-life crisis is experienced differently by different people, Saturn's transit of the tenth house holds different meaning for different people. As Saturn progresses through the house, you begin to feel more secure in your ambitions.

When Saturn squares your ruler, Neptune, in your own sign from November 2018to September 2016, it will be especially important to take better care of your health and body. Demands on your time and responsibilities to others can take their toll on you.

At some point during Saturn's movement through Sagittarius, Saturn will be transiting square your Sun (or Ascendant). During this time, you may experience some form of disillusionment with regards to an important person in your life, with an authority figure, or with your personal plans and objectives. You may feel “left out”, blocked from advancing in your chosen life path, and lacking in energy and confidence. Ego boosts don't seem to be forthcoming, or if they are, you don't see them in such a light. Some sort of buckling down is necessary at this time, and you might perceive limitations as coming from other people or from “unlucky” circumstances. Financial blocks are quite possible at this time, especially if the Sun is associated with the second or eighth house. Physically, this may be a rather low period when you don't have that extra “oomph” or drive to accomplish more than what is already on your plate. You might be looking at your physical body in a more realistic manner, although you might also be focusing on the flaws too heavily. You might also be questioning your own worth, again finding many flaws that you may have previously glossed over. Instead of bemoaning the way you've lived your life to date, get to work on making improvements. Improvements will not come overnight, but a slow and steady approach will bring rewards later. A general feeling of “slowdown” is likely, and if regular tasks seem more overwhelming than usual, it is likely due to poor spirits and lack of motivation. Sometimes, this transit is associated with problems with the teeth, bones in general, and the skin. It is also associated with mechanical breakdowns in your life. However, these generally happen because you haven't been managing your life efficiently, and Saturn calls upon you to identify the weaker areas of your life, and to fix or strengthen them.


Back to This Month's Planetary Aspects

Back to This Week in Astrology


Zjistěte Svůj Počet Andělů