Význam trojúhelníku - Duben 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Leah Dimurlo Zanechat komentář

Podíl

Co znamená trojúhelník?

Dějiny

Keltské kultury používají širokou škálu symbolů s trojúhelníkovými tématy. Mají triskelion a triquetra. Trojici lze vidět v několika keltských uzlech. Řekové používali trojúhelník jako symbol delty a viděli jej jako dveře. Aristoteles použil trojúhelník ve svých pěti elementárních koncepcích. Trojúhelník je dalším z nejstarších a nejrozšířenějších symbolů. Mohl by být použit více než jiné základní symboly, protože je všestranný.

Význam

Trojúhelník jako symbol je spojen s číslem tři ze zřejmých důvodů. Může představovat různé věci, pokud je orientována různými směry. Může symbolizovat pohlaví na základě jeho polohy. Symbolizuje sílu muže, oheň a falešný pohled na Boha, když je bod směřován vzhůru. Křesťané uvidí trojúhelník jako symbol Trojice.

Pokud bude bod směřovat dolů, bude představovat sexuální povahu ženy, vody a náboženství spojená s bohyněmi. Trojúhelník se nazývá ostří, když ukazuje nahoru. Vzestupný trojúhelník může představovat ambice a stoupat nahoru. Symbolizuje sílu muže a oheň. Trojúhelník směřující vzhůru má falešný původ.

Máte dobrou karmu?
Vyzkoušejte kvíz Karma !!

Trojúhelník se nazývá kalich, když ukazuje dolů. Trojúhelník bude představovat vodu, protože v této poloze teče dolů. Může symbolizovat nebeskou milost a lůno. Trojúhelník směřující dolů je jedním z nejstarších symbolů božské síly ženy. Je to starověký symbol, který představuje genitálie bohyně.

Kredit: //rayhoughtonphotography.wordpress.com/2012/07/16/implied-and-real-triangles/

Trojúhelník je spojen s číslem tři, které může představovat skutečnou moudrost. Často je spojena s myšlenkou trojice. Trojúhelník může představovat různé formy trojice. Může symbolizovat spojení mezi tělem a duchem. Křesťané uvidí trojúhelník jako trojici Otce-Syna-Ducha Svatého. Může představovat vztah Otec-Matka-Dítě. Může symbolizovat čas jako minulost-současnost-budoucnost. Může symbolizovat fáze měsíce, když voskuje, ubývá nebo je plný.

Trojúhelník může představovat intelekt, lásku a sílu. Může symbolizovat emoce, pocity a myšlení. Trojúhelník bude představovat tři fáze života ženy v Maiden, Mother a Crone. Může symbolizovat Lásku, Pravdu a Moudrost. Může představovat Stvořitele, Udržovatele a Ničitele. Mohlo by to symbolizovat Stvoření, Zničení a Zachování.


Jaká barva odpovídá vaší osobnosti?
Vyzkoušejte kvíz nyní !!

Trojúhelník může symbolizovat, jak společná práce může sjednotit lidi. Budou používat své vlastnosti, které jsou nejsilnější, jaké mají. Může představovat proces vývoje a dosažení nejvyššího bodu duchovní změny. Může symbolizovat dosažení snů a ambicí.


Což pro vás funguje lépe
Vlevo nebo vpravo? Vyzkoušejte nyní!

Trojúhelník může být velmi univerzálním symbolem s různými významy. Může představovat rovnováhu a být kreativní. Může symbolizovat povstání, něco, co se projevuje, osvětluje nebo integruje. Trojúhelník může představovat proporci, něco kulminujícího a být subjektivní.

Ostatní symboly, jako kruhy a čtverce, nemají stejný druh všestrannosti, jakou trojúhelník má. Trojúhelník může znamenat věci, které jsou polárními protiklady. Trojúhelník vzhůru nohama je žena, lunární, pasivní a symbolizuje matku. Pravá strana nahoru trojúhelník je mužský, sluneční, aktivní a symbolizuje Otce.

panna 2019 láska horoskop
Sdílet <

Zjistěte Svůj Počet Andělů