Co je vodní urna Feng Shui? - Duben 2024

Zjistěte Svůj Počet Andělů

admin Zanechat komentář

Podíl

Vodní Prvek V Feng Shui

Voda je nezbytná pro život. Nic by nemohlo žít bez vody. Může to být jemné a uklidňující nebo to může být nebezpečné a silné. Může dát život a také ho zničit. Silný vodní prvek osvěžuje, revitalizuje a pomáhá životu růst a prosperovat. Přemýšlejte o nutnosti vody a míru a relaxace, kterou přináší, a pak se rozhlédněte po domě nebo kanceláři.

Mnoho lidí kolem sebe nemá žádný typ tvorby vody, navzdory svým silným vlastnostem. Lidé někdy musí najet na míle a míle, aby viděli vodní hladinu, a vždy je to osvěžující pohled a regenerační prvek, který zažívá, zejména čerstvá studená voda. Je to jeden z pěti hlavních prvků Feng Shui. Představte si, že budete moci nasměrovat svou energii a přivést ji do domu a kanceláře, abyste podpořili bohatství a pozitivitu úspěchu.

Feng shui znamená vítr a voda, protože oba prvky napodobují neviditelný tok chi. Pohybují se meandrovými cestami, a to je typ toku, který přináší nejsilnější a nejpřínosnější čchi. Symbolika vody má ve Feng Shui nespočet výhod. Jeho hlavní jsou však to, že přináší mír, klid a obnovu, jakož i bohatství, prosperitu, štěstí a hojnost. Zamyslete se nad souvislostí mezi nutností života pro vodu a její „fengshuiability“ pro prosperitu. Dává to hodně smysl.

Někteří lidé budou mít v závislosti na roce narození vodu jako svůj prvek, a měli by ji rozhodně zahrnout do svých domovů, jako například do zenové zahrady a do pracovních míst ve správných oblastech, aby ještě více podpořili pozitivní čivost a hojnost. Každý však může těžit z využití vody, v tomto případě vodní urny , jednoduše díky schopnosti prvku zlepšit život a okolnosti.

Feng Shui Water Urn

Jedním z jednoduchých způsobů, jak začlenit vodu do něčího domova a práce, je vytvořit nebo zakoupit vodní urnu . Urna má různé významy, ale pro naše účely použijeme definici velké nebo dekorativní vázy, často keramické. Ty lze snadno zakoupit a poté spolu s několika dalšími snadnými doplňky lze vytvořit vodní urnu. Pomocí následujících kroků vytvořte vodní urnu doma.

Máte dobrou karmu?
Vyzkoušejte kvíz Karma !!

  1. Najděte pevnou utěsněnou urnu, která se naplní vodou.
  2. Naplňte ji vodou a zakupte si čerpadlo, abyste se dostali dovnitř, aby voda tekla a pohybovala se.
  3. Přidejte rostliny, přírodní dekorace a pokud možno i ryby! Ryby jsou velmi příznivé, protože udržují vodu v pohybu a přinášejí ještě silnější chi.
  4. Pochopte oblasti, ve kterých může být umístěn, aby měly obrovský dopad na každého v domě i na finance domu.

Vezměte na vědomí: Ujistěte se, že je urna pevná a utěsněná! Nikdo nechce riskovat negativní čchi a šanci ztratit peníze vytvořením vodní urny a najednou nechat unikat po celé podlaze! Ujistěte se, že voda a oblast jsou čisté. Pokud je to možné, ozdobte oblast dalšími objekty podporujícími chi, jako je například smějící se Buddha, žába peněz a svěží zelené rostliny. To vše přinese domů krásný a silný chi.

Možná by do pracovní oblasti mohla být umístěna menší urna s menším množstvím dekorací, která by zde podpořila bohatství a hojnost. Přemýšlejte o tom, co by bylo vhodné pro kancelář, nebo zda je dokonce dovoleno takové dekorace přinést. Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, prvek vody může být reprezentován barvami modré a šedé a zrcadly. Neztrácejte tedy srdce, pokud práce nedovolí vnějšímu vylepšení do kanceláře!

Tipy pro umístění Feng Shui Water Urn Wealth

Téměř každý hledá ve svém životě více bohatství, prosperity a hojnosti. Kdo by to mohl říct ne? V závislosti na mapě Bagua nebo Feng Shui by měla být vodní urna umístěna v určitých oblastech, aby se dosáhlo určitých výsledků.

Pokud je umístěna na sever od domova, urna pomůže přinést další příležitosti k příjmům, stejně jako štěstí a pohyb nahoru v práci.

Při umístění na jihovýchodě to pomůže něčímu současnému bohatství růst a hromadit se (investice atd.).


Jaká barva odpovídá vaší osobnosti?
Vyzkoušejte kvíz nyní !!

Pokud je umístěna na jihozápadě , přinese to ženě v domácnosti štěstí. Při plánování dekorací a pokusu o nalezení místa pro vodu mějte na paměti tyto tipy Feng Shui.

Další možnosti vody Feng Shui

Vodní urna je pouze jednoduchým řešením, jak přidat tento nezbytný prvek do obytných prostor, ale existuje mnoho možností. Pro ještě větší výhody nechte ve dvoře postavit vodní nádrž : třeba malý rybník , zejména rybník kojený. Pokud je to možné, přidejte vodopád , protože tím bude voda cirkulovat. Také je možné přidat akvárium do konkrétních oblastí domu nebo dokonce do dešťové zdi . Existuje tolik tipů Feng Shui pro váš domov, ale čím větší, tím lepší v tomto případě. Čím více vody, tím silnější výhody a silnější vzrušení z toku dobrého čchi.

panna 2018 láska


Což pro vás funguje lépe
Vlevo nebo vpravo? Vyzkoušejte nyní!

Je třeba poznamenat, že pět prvků Feng Shui by mělo být v rovnováze. Pokud člověk přidá vodu, ale ne jiné prvky, budou tyto prvky mimo rovnováhu. To vytvoří negativní čchi a přinese opak toho, co bylo původně zamýšleno.

Mohlo by být užitečné vytvořit seznam všech prvků a zjistit objekty, nábytek a barvy, které by mohly být vyváženě umístěny v domácnosti a kanceláři. Feng Shui je umělecká forma a mělo by se s ní zacházet jemně a organizovaně. Proveďte správný výzkum, použijte mapu Bagua a začněte používat Feng Shui.

Význam Vody V Feng Shui

Voda je život sám. Když je někdo žíznivý, voda může přinést takové občerstvení a navrácení. Pomáhá rostlinám růst a jiné živiny růst a vyzařovat zdraví. Léčí a mění věci. Může být silný a nebezpečný, jako tsunami, nebo může být klidný a uklidňující, jako blábolící potok v lese. Ať tak či onak, nikdo nemůže ignorovat sílu, kterou má, nebo její nezbytnost pro existenci každé živé bytosti. Bez toho by nás všechny zabili.

Tento úžasný prvek má schopnost vládnout štěstí, úspěchu, bohatství a hojnosti tomu, kdo ví, jak jej používat a jak ho správně a efektivně reprezentovat. Buďte kreativní a přemýšlejte o všech způsobech, jak lze vodu přidávat a zobrazovat v domácnosti a kanceláři. Voda by měla být čistá a vždy by se měla pohybovat, aby poskytovala nejsilnější výhody. Nenechávejte jej vytékat z kontejneru nebo se zašpinit - to bude mít opačný účinek. Vodní urna je snadný a atraktivní způsob, jak povzbudit bohatství, úspěch v kariéře a prosperitu a vstoupit do života majitele a kohokoli jiného, ​​kdo tam žije a pracuje. Voda je silná; využít svou sílu k přilákání všech těchto úžasných výhod!

Chcete-li se dozvědět více o vodní urně a dalších způsobech začlenění vody do obytných a pracovních oblastí, podívejte se na tento web. Postupujte správně podle pokynů a začněte přinášet bohatství ještě dnes!

Zjistěte Svůj Počet Andělů