Archanděl Chamuel - Anděl lásky - 2020

Archanděl Chamuel

Úvod

Archanděl Chamuel je jedním z archandělů, kterým Bůh dal odpovědnost za péči o lidstvo. Je mocným archandělem a představuje ochranu, lásku, útěchu, soucit a mír. Chamuelovo jméno znamená „Ten, kdo hledá Boha“.

Chamuel archangel pracuje na 3rdpaprsek. Je spojován se všemi odstíny růžové barvy. Předsedá Sephire Geburah na Stromu života. Stejně jako všichni ostatní archandělé má archanděl Chamuel důležitou roli, kterou hraje v našich životech. Chamuel rezonuje s krystaly růžového křemene kvůli energiím emocionálního uzdravení, které vlastní.Archanděl Chamuel: Insight

Chamuel se snaží zajistit, aby vaše osobní a profesní vztahy s lidmi fungovaly hladce. Pomáhá rozvíjet srdeční čakru; proto zlepšování a udržování vztahů, které sdílíte s ostatními. Některé éterické oleje vám pomohou spojit se s archandělem Chamuelem. Tyto éterické oleje jsou Rose a Rose Otto. Tyto oleje se používají k otevření Srdce čakry, které zase přináší lásku, mír a emoční rovnováhu.Připojení k božské lásce je snadné pomocí Chamuela. Růžový paprsek archanděla Chamuela vám umožní zajistit, abyste ve svém emocionálním životě našli rovnováhu a stabilitu. Tento archanděl s sebou nese energie lásky, soucitu, laskavosti a citového uzdravení. Chamuel je „Anděl lásky.“ Dohlíží na všechny anděly lásky, které jsou na zemi.Mír a archanděl Chamuel

Vnáší do vašeho života mír, po kterém toužíte. Chamuel zahání bolesti, obavy a starosti, které by vám mohly bránit v dosahování skvělých životních výkonů. Chamuel vlévá do vašeho života bezpodmínečnou lásku, která vám pomůže překonat vše, co vám přijde do cesty. Neměli byste se ničeho bát, pokud máte po svém boku Chamuela.

Archanděl Chamuel používá různé druhy lidí v různých profesích k vyjádření své bezpodmínečné lásky k vesmíru. Chamuel a andělé lásky vnesou do vašeho života soucit a lásku, když to budete potřebovat. Udělají vše, co je v jejich silách, aby do vašeho života přinesly emocionální uzdravení. Pomohou vám také uzdravit bolestivé srdce. Archanděl Chamuel se snaží zajistit, abyste žili harmonický život.Role archanděla Chamuela hraje v našich životech

Chamuel archangel nám pomáhá ve všech našich vztazích s lidmi. Pracuje na dosažení míru mezi protichůdnými stranami a také otevírá srdce pro přijetí odpuštění a odpuštění lidem, kteří vám ublížili. Hraje také hlavní roli v pomoci lidem najít lásku. Jeho úkolem je zajistit, abyste našli tu pravou spřízněnou duši, se kterou strávíte zbytek života.

Chamuel nám pomáhá budovat vztahy založené na pevných základech, aby byly dlouhodobé, zdravé a smysluplné a mohly obstát ve zkoušce času. Pomáhá nám nyní ocenit milostné vztahy v našich životech. Bůh je láska; proto chce, abychom se bezpodmínečně milovali.kariéra scorpio 2017

Archanděl Chamuel nám pomáhá obnovit vztahy a zlepšit ty, které již existují. Má v úmyslu žít pokojné a harmonické životy plné lásky a míru. Pokud se cítíte skleslí a nežádoucí od lidí kolem vás, obraťte se na archanděla Chamuela a on vám přijde na pomoc. Otevírá vaše srdce přijímání lásky a uvědomování si, že existují lidé, kteří vás chtějí ve svém životě.

Bezpodmínečná láska a silná pouta

Archanděl Chamuel pomáhá posilovat rodinné pouta, milovat sebe a ostatní, zbavovat se negativity a léčit zlomená srdce. Povzbuzuje nás, abychom milovali a vychovávali ostatní. Měli bychom sloužit ostatním, když jsme ještě naživu, abychom to mohli dělat. Je to bezpodmínečná láska, která transformuje lidi a umožňuje nám být soucitnými.Archanděl Chamuel

Odpuštění a ochota

Chamuel pomáhá lidem najít odpuštění a ochotu žít život bez nenávisti, hněvu a zášti. Rozšiřte lásku ve svém srdci tím, že opustíte všechny bolesti a zklamání, které jste od lidí dostali. Budujte svou sebeúctu tím, že budete nejprve milovat sami sebe, než budete milovat ostatní lidi. Je důležité, abyste pěstovali sebelásku, která vám umožní přijmout osobu, kterou jste, a velké věci, které můžete udělat, pokud se zbavíte své nejistoty.

Archanděl Chamuel nás povzbuzuje, abychom se ujali svého života. Je na vás, abyste začali pracovat na objevování a plnění svého božského života. Musíte udělat svoji část, aby Chamuel mohl udělat svou část. Berte svou kariéru vážně a věnujte se svým vášním, abyste mohli mít v životě vše, co chcete.

scorpio horoskop pro říjen 2016

Chamuel přináší světu mír. Můžete na něj zavolat, když máte pocit, že ve svém životě potřebujete mír. Pokud víte, co v životě chcete, Chamuel vás povede cestou, která vám zaručí trvalý mír. Chamuel je ten, kdo přináší mír v oblastech světa, kde dochází k válkám a konfliktům. Chce, aby se lidstvo navzájem milovalo a žilo jako jeden bez ohledu na rozdíly v náboženství, pohlaví, víře, rase, etnickém původu a názorech.

Archanděl Chamuel: Závěr

Chamuel archangel pomáhá zmírnit napětí a nervozitu. Dodá vám sebevědomí, které potřebujete k překonání všech výzev ve vašem životě a čelení vašim obavám. Přinese vám vnitřní mír, který vás provede každou situací, která způsobí starosti, strach a napětí. Archanděl Chamuel a andělé lásky vám také mohou pomoci najít ztracené předměty. Prostě požádejte o jejich pomoc a oni pro vás přijdou.

Chamuelův dvojplamen je charita. Charita s sebou nese ženské energie soucitu, něhy, péče, laskavosti a empatie. Společně se zaměřují na otevření vašeho srdce lásce a práci s profesionály, jako jsou spisovatelé a básníci, aby jim pomohli vyjádřit své vyšší já prostřednictvím práce, kterou dělají.

Kdy zavolat Angela Chamuela

Když se cítíte na nízké úrovni, obraťte se na Chamuela a Charitu. Pomohou vám uzdravit se a stát se lepšími. Jsou ve vašem životě, aby pro vás věci podle Boží vůle fungovaly. 3rdPaprsek, kterým Chamuel rezonuje, je bezpodmínečné lásky. Chamuel dohlíží na vývoj vyšších emocí a pocitů srdeční čakry.

Chcete-li ve svém životě vyvolat emocionální uzdravení, musíte požádat archanděla Chamuela, aby vám pomohl spálením růžových svíček nebo použitím růžových růží při podávání žádosti. Nechte Chamuela, aby vám pomohl najít vnitřní mír, odpuštění a lásku. Pomůže vám vyřešit problémy, které máte s jinými lidmi.

Archanděl Chamuel pracuje ruku v ruce se Serapisem Beyem, který je Chohanem nebo pánem třetího paprsku. Je strážcem bílého plamene pro lidstvo. Útočiště Chamuela je v St. Louis ve státě Missouri ve Spojených státech amerických. Místo můžete kdykoli navštívit a osobně si promluvit s archandělem Chamuelem.